Virksomheder kan sætte handling bag 2030-mål

authorimage
BLOGS
Af: Jens Ole Pedersen
13. okt 2015

FN har for nylig med Ban Ki Moon i spidsen præsenteret nye 2030-mål bæredygtighedsmål, der bl.a. adresserer fattigdom og sult. Men det kniber stadig med at opfylde flere af de eksisterende 2015-mål, hvoraf mål nr. fire fx fokuserer specifikt på at reducere børnedødelighed.

I et udviklingsland som Kenya er dødeligheden for børn, mødre og nyfødte uacceptabelt høj. Kenya har ganske vist reduceret dødeligheden for børn under fem år til 52 ud af 1000, men der er desværre stadig et stykke vej til FN-målet om, at tallet skal være nede på 33 inden udgangen af 2015.

Et af de primære problemer i Kenya er mangel på den rigtige teknologi og medicinsk uddannelse i fjerntliggende områder. Derfor har Philips Foundation i samarbejde med Kenyas regering og Unicef iværksat et program, hvor man støtter lokal udvikling af bl.a. diagnostisk udstyr, som er tilpasset de lokale forhold, fx en automatisk lungemonitor, der kan hjælpe med tidligt at diagnosticere lungebetændelse.

Programmet understøtter også den Kenyanske regerings innovationsstrategi, og er således et eksempel et eksempel på en tendens, hvor erhvervslivet spiller en langt mere integreret rolle i udviklingsarbejdet og ikke blot støtter økonomisk men også med viden og knowhow.

Jeg tror, at disse former for samarbejder vil blive langt mere udbredte i fremtiden, og i et europæisk politisk perspektiv kan jeg også se store fordele for regeringerne i mere aktivt at søge partnerskaber med virksomhederne. Fx har den danske regering for nylig annonceret, at man vil reducere ulandsbistanden, og her kunne man sikre en fortsat effektiv indsats sikres ved at øge samarbejdet med virksomhederne.

Disse samarbejder vil ikke blot kunne aflaste udgifterne til udviklingsbistand men også tilføre en stor mængde viden og know how, som kan tilføre udviklingsarbejdet ny energi.

Der skal naturligvis være aftalt klare retningslinjer for samarbejdet fra begge sider, men jeg mener ikke, at man skal være bange for begreber som kommercialisering. Det er en trend som allerede er i gang inden for det europæiske sundhedsvæsen, hvor virksomheder, sygehuse, universiteter og andre aktører indgår partnerskaber, hvor leverancen fra virksomhedernes side ikke blot består af hardware som fx MR-scannere men hele funktioner inklusiv uddannelse af personalet, forskning og løbende udskiftning af udstyret, så man altid har den nyeste teknologi til rådighed

På denne måde kan de offentlige sundhedsvæsener frigøre ressourcer til andre opgaver og geare sig til en kommende stigning i antallet af kroniske patienter.

Det samme kunne man gøre i udviklingsarbejdet, og jeg stiller mig på Philips Danmarks vegne gerne til rådighed for yderligere drøftelse af mulighederne.

Profil
Jens Ole Pedersen authorimage Jens Ole blogger om teknologiudvikling som svaret på de store udfordringer, sundhedssystemet i Danmark står over for, og om de nye muligheder teknologiudviklingen medfører – både for medicobranchen og for sundhedsvæsnet generelt.

Med en mangeårig karriere i Philips Healthcare, først som Business Development Manager og nu som administrerende direktør, er Jens Ole velbevandret i krydsfeltet mellem private og offentlige aktører, som han mener vil samarbejde på nye måder i fremtiden. Både om diagnosticering, forskning og uddannelse.

Jens Ole er uddannet dyrlæge, men skiftede for flere år siden til medicobranchen. Her har han besiddet flere lederstillinger hos blandt andre Lundbeck, og er nu tiltrådt som direktør for Philips Healthcare.
Tidligere bloggere på borsen.dk