Så er det tid til at købe aktier!

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
02. okt 2015

Da vi gik ind i 2015, var vi meget positive på aktier, og vi havde derfor en stor overvægt af aktier i vores portefølje. Vi havde specielt fokus på Europa og Japan som de mest interessante regioner at investere i. Efterhånden som vores forventninger blev indfriet i løbet af foråret, begyndte vi at sælge aktier og dermed reducere vores aktierisiko.

Vi opnåede dermed et relativt lavt risikoniveau i vores porteføljer i forhold til, hvor vi har været i de sidste par år. Vores helt konkrete bekymring i sommer var dels vores forventning om afmatning i den kinesiske vækst og dels den forestående amerikanske renteforhøjelse.

Vi mener nu, at det er tid til at købe nogle af de aktier tilbage – så det gør vi!

Kina kollapser ikke

Uroen de seneste par måneder har selvsagt været meget voldsommere, end vi havde regnet med. Og set i retrospektiv burde vi have solgt endnu flere aktier, end vi gjorde. Men når vi i dag kigger frem, så mener vi, at der overordnet set er tre beslutninger, vi som investorer skal træffe. De relaterer sig til Kina, væksten i USA og Europa samt den amerikanske pengepolitik.

Kina har været den drivende årsag til svagheden på de globale aktiemarkeder. Bekymringen om fortsat afmatning i væksten, et potentielt økonomisk kollaps samt forvirringen om, hvad Kina vil opnå med beslutningen om at devaluere sin valuta, har skabt høj usikkerhed på de globale finansielle markeder.

Siden devalueringen i august har den kinesiske valuta ligget helt stabil over for den amerikanske dollar. Vi er fortsat af den vurdering, at den kinesiske valutakurspolitik er 100 pct. drevet af ønsket om at blive optaget i Den Internationale Valutafond, IMF’s, kurv af globale reservevalutaer.

Vi har på det seneste set flere beviser på, at vi som investorer ikke skal bekymre os om et kollaps i den kinesiske valuta. Ud over at valutaen – trods voldsom uro i resten af de nye markeder - har været stabil, peger vi på Kinas nylige beslutning om at leve op til IMF’s datakrav, Kinas intervention i valutaen uden for fastlandet samt præsident Xi Jinpings offentlige erklæring om, at Kina ikke vil svække sin valuta yderligere.

Tre afgørende faktorer for Kinas vækst

Helt centralt bliver dog Kinas vækstudsigter. Her er vi moderat optimistiske. Vi peger på tre ting som afgørende for, at væksten stabiliserer sig og vil stige en smule de kommende måneder.

For det første er det efter vores vurdering helt afgørende, at myndighederne sikrer finansiel stabilitet. Trods aktiemarkedets kollaps, trods valutaspekulationer og trods bekymringer om Kinas tilstand, er der absolut stabilitet i de kinesiske interbankmarkeder. Det tager vi som tegn på regeringens beslutsomhed i forhold til at sikre finansiel stabilitet. Dermed får vi ikke nogen bankkrise i Kina.

For det andet peger vi på den fortsatte bedring på boligmarkedet, herunder stigende salgsaktivitet, en stabilisering i priserne samt de små men afgørende skridt for at lempe den stramme politik over for långivning til boliger. 

For det tredje peger vi på regeringens moderate og enkeltvise tiltag i form af infrastrukturinvesteringer, rentenedsættelser og gældssanering som yderligere positive tiltag for væksten.

De tre ting er efter vores vurdering nok til at sikre, at den kinesiske vækst bliver en smule bedre, om end vi endnu engang understreger, at vi ikke skal tilbage til fordums styrke. Konklusionen er dermed klar: De nuværende bekymringer omkring Kina er overdrevne, og holder vores scenarier stik, skal aktier stige på baggrund af dette.

Kinas betydning for resten af verden

Den næste store beslutning, vi som investorer er nødt til at tage, er, hvad Kinas betydning bliver for resten af verden – og i særdeleshed for USA.

Usikkerheden på de finansielle markeder og bekymringen omkring Kinas vækst har medført spekulationer omkring en markant vækstafmatning i USA og Europa. Der er ingen tvivl om, at specielt fremstillingssektoren i USA og Europa bliver påvirket af svagheden i Kina. Men fokuserer vi udelukkende på USA, er vi af den overbevisning, at der er indenlandske faktorer, som kan sikre, at stødet fra de nye markeder og Kina kan absorberes uden de store negative konsekvenser. Her peger vi på det velfungerende banksystem, men vi fokuserer især på det amerikanske boligmarked, som selv efter seks års vedvarende vækst endnu ikke er normaliseret.  Efter vores vurdering ligger der nemlig omkring 1,5-2 pct. vækst og venter, hvis bare USA kan bygge det antal boliger, der skal til for at holde trit med den demografisk udvikling. Her er det afgørende, at den stramme adgang til boliglån lempes, og det er præcist det, vi ser ske i øjeblikket.

Kobler vi det sammen med vores fortsat positive forventninger til det europæiske banksystem, tegner det et billede af en europæisk og amerikansk økonomi, hvor den indenlandske økonomi er stærk nok til at modstå de negative effekter fra Kina og de nye markeder. Og givet, at vi ikke forventer et kinesisk kollaps, bør de negative konsekvenser herfra også være relativt moderate. Vi ser derfor frem til, at den nuværende afmatning i USA bliver kortvarig. Vi forventer omkring 3 pct. vækst i USA og over 200.000 nye job i gennemsnit per måned over de kommende kvartaler. Og vi forventer, at euroområdet bliver ved med at levere vækst på 2-2,5 pct. Realiseres dette scenarie vil nøgletallene fra de to regioner være med til at fjerne de nuværende bekymringer og frem for alt også sikre forsat indtjeningsvækst blandt virksomhederne.

Negativ effekt fra renteforhøjelse bliver mindre

Tredje og sidste ben i beslutningsprocessen er den forestående amerikanske renteforhøjelse. Vi har taget fejl på den specifikke dato to gange i år, først og fremmest fordi vi i forhold til vores forventninger ved starten af året er blevet skuffede over den manglende løninflation. Men vi mener dog også, at den amerikanske centralbank har gjort det krystalklart, at en stor del af årsagen til, at denikkehævede renten i september også var den nuværende bekymring på de finansielle markeder og omkring Kina.

Får vi ret i vores scenarier for kinesisk, europæisk og amerikansk vækst, så bør den amerikanske centralbank inden for kort tid føle sig komfortabel nok til at komme med den første renteforhøjelse. Vi har hele året peget på renteforhøjelsen som en faktor, der holder aktiemarkederne tilbage. Og selvom vi vurderer, at det kan skabe lidt tumult, når den kommer, så er det også vores holdning, at i det scenarie, hvor Fed hæver renten, er væksten er stærk nok til at håndtere det. Og med de seneste kraftige kursfald i aktier, mener vi, at den positive vækst, når vi kigger 3-6 måneder frem, er nok til at overdøve de kortsigtede negative effekter fra renteforhøjelsen, når den kommer. Vi mener, at det bliver til december.  

Hvad køber vi så?

Vi starter med at købe globale aktier bredt med en moderat præference for aktier i euroområdet. Vi har dogikkevores aktievægt tilbage til samme høje niveau, som vi havde, da året startede. Vi ønsker at få mere vished og klarhed over, om vores forventninger til specielt Kina holder vand. Og vi ønsker endvidere at se, at markederne falder lidt til ro. Kort sagt ønsker vi at få fjernet lidt af den panikagtige stemning.

Holder vores forventninger vand, køber vi flere aktier. Og det, vi frem for alt også ønsker at signalere til vores investorer, er, at selvom der lige er et par udfordringer tilbage i 2015, herunder hævningen af det amerikanske gældsloft samt den famøse renteforhøjelse, så skal vi som investorer også begynde at se ind i 2016. Hvis vi gør det, vurderer vi, at 2016 vil være endnu et år præget vækst i global økonomi, fortsat lempelig pengepolitik og frem for alt vækst i virksomhedernes indtjening. Dermed er der grobund for pæne aktieafkast – og derfor er det tid til at købe lidt nu.

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk