Comeback til aktierne

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
30. sep 2015

De seneste uger har aktiemarkederne vendt kursen mere ned end op. Det tyske DAX indeks ligger mere end 20 % under den topnotering som blev nået i det sene forår efter 3 hæsblæsende måneder, hvor især den stigende USD og ECBs officielle annoncering af at de også som andre centralbanker fra England, Japan og USA ville initiere deres obligationsopkøbsprogram.

Her er 6 grunde til at investorerne er i vildrede

 1)Er den store generelle aktieoptur et overstået fænomen?

Ja, den store optur som generelt har medført meget høje aktieafkast de 6 år siden kulminationen på finanskrisen i marts 2009, er ved at være ved vejs ende. Obligationskurserne er meget høje og det forventede afkast tilsvarende lave og investorerne er nærmest blevet ”presset” over i aktier.

At opturen er et generelt ”overstået” fænomen, betyder dog ikke at aktierne ikke kan stige igen. En betydelig del af drivkraften bag stigningerne har været centralbankernes obligationsopkøb. ECB fortsætter ad den vej en rum tid endnu og der er ikke udsigt til de skal hæve de officielle rentesatser de kommende år. Derfor er der trods gode muligheder for at året slutter med stigende aktiekurser i størrelsesorden 5-7 % i forhold til det nuværende niveau.

2)Ikke-aktie penge jagter gårsdagens gode udvikling

Historien om den store generelle aktieoptur er nået langt uden for aktiemarkedet. Investeringspenge, som under normale omstændigheder ikke ville investere i aktier, er placeret netop der, hvor de mere jagter gårsdagens gode afkast end har et langsigtet ønske om at være. Det er givetvis en af årsagerne til den nedtur som vi ser aktuelt. ”Ikke-aktiepenge”, som bliver placeret i aktiemarkedet, har en tendens til at have en meget kort investeringshorisont, og nogen af disse er blevet trukket ud under denne korrektion.

3)Biotek fald skyldes mere end blot Hillarys fuglekvidder

Over de seneste 5 år er biotekaktierne steget voldsomt. På lang sigt og på enkeltaktieniveau, er det evnen til succesfuldt at forvandle forskningsindsats fra projekt til produkt, som skal drive den enkelte biotekaktie. På kort sigt er det mere drømmen om den næste aktieraket, som får investorerne til at investere i biotek. De seneste 2 måneder er Nasdaq biotekindekset faldet med tæt på 30 % fra toppen.  Det skyldes ikke alene eller kun i lille udstrækning det berømte elle berygtede Tweet fra Hillary Clinton for uger siden om at hun vil tæmme indtjeningen i medicinalsektoren, men skal mere ses som et risikomæssigt SOS fra kortsigtede investorer, som står tilbage med en solid kursnedgang uden måske langsigtet at være biotekinvestorer.

4)Er der sammenhæng mellem Kina økonomi og lokale aktier?

Aktiekurserne gik først op og derefter en del ned i Kina. Investorerne er, med rette, nervøse for om den kinesiske økonomi fortsat vækstmæssigt er på vej ned i gear og om man kan stole på nøgletallene?

De seneste år har vi ikke set en signifikant sammenhæng mellem udviklingen i den kinesiske økonomi og det lokale aktiemarked. Derimod har de seneste måneders frygt for en lavere vækst i Kina især haft en stor kursmæssig betydning for de udenlandske aktieindeks. Ikke mindst de toneangivende indeks i Tyskland og Sverige, som har en større aktiemarkedseksponering mod netop udviklingen i Kina end tilfældet er andre steder, er faldet meget.

Kinesernes stabler Yuan sedler

Kina er på vej ned i vækst. Da sidste års aktieoptur i Shanghai/Shenzhen ikke havde nogen særlig effekt på økonomien, er det heller ikke særlig sandsynligt at nedturen får det. Den kinesiske marginale opsparingskvote er fortsat højere end mange andre steder i verden og på kort sigt får faldende kinesiske aktiekurser mere betydning for hvor høj stablen af Yuansedler er hos kineserne end nogen påvirkning i økonomien. Med mindre altså de kinesiske aktier kollapser.

Samtidig er det værd at erindre, at de lokale aktieindeks, på trods af alle fortrædeligheder, fortsat ligger mere end 50 % højere end tilfældet var før Kina indførte deres egen version af QE sidste sommer (markedsliberalisering).

5)September er en dårlig aktiemåned

Aktierne er faldet ikke kun i august, men også i september. Især september har en tendens til at være en måned, hvor det snarere sømmer sig at være ude end inde i aktiemarkederne. Vi husker tydeligt terrorangrebet i New York den 11/9 og også kollapset i Lehman Brothers trækker den gennemsnitlige kalendereffekt i september ned. Kursfald i september er ikke noget særsyn på samme måde som det mere er reglen end undtagelse af oktober-december er årets 3 bedste sammenhængende aktiemåneder på året.

6)Volkswagen krise med stor betydning

Skandalen om Volkswagen fortsætter med at rulle. Aktierne i den store tyske bilkoncern er faldet med ca. 60 % siden toppen i marts. Forskellige udtalelser, som stiller spørgsmålstegn ved VWs fremtid og risikoen for at det kommer til at påvirke ikke kun den tyske bilindustri generelt, men også gør større skade hos underleverandørerne og hele økonomien, er forståelig. Det er endnu alt for tidligt at sige hvad de langsigtede konsekvenser af hændelsen kan være. Sikkert er det at 2015/2016 bliver dårlige VW år indtjeningsmæssigt.

Året slutter med 5-7 % højere aktiekurser

Aktierne er faldet og kursnedgangen har fået ”navne” og årsager. Det er normen. ”Kina”, ”VW” og ”biotek” er blevet synonymer med faldende aktiekurser. Hvis verden kan undgå en nedsmeltning i råvarerne, herunder ikke mindst oliepriserne, som vil kunne have en meget negativ effekt på Emerging Markets, er der gode muligheder for at aktierne kan slutte i stemningsmæssigt ”dur” snarere end det nuværende ”mol”. Stigninger på 5-7 % fra det nuværende niveau synes for nogen langt væk, men er mere sandsynlige end hvad investorerne aktuelt opfatter.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk