Kinesiske kursfald bliver kinesernes problem

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
25. aug 2015

Her til morgen er der igen større kursfald i de kinesisk aktier i Shanghai og Shenzhen. Initielt faldt aktierne ved åbningen med mere end 6 %, men kursfaldet har siden rettet sig en smule. Andre steder i Asien var tendensen også en nervøs start, men efterfølgende fulgte disse aktier den tendens der karakteriserede det amerikanske marked i går, hvor en katastrofal start trods alt ikke endte helt så slemt som frygtet. Det kan være tid til en kinesisk enegang med kursfald som ikke er relateret til den økonomiske udvikling, men til at kinesernes lånefinansierede aktiefest nu giver tømmermænd og som ikke forplanter sig til Europa/USA.

Nasdaq med største åbningsnedtur siden Lehman Brothers

Ved åbningen mandag lignede det til forveksling en nedtur a la den tid, hvor Lehman Brothers kollapsede den 15/9 2008 og de måneder som fulgte. Indledningsvis så det ud til at aktieklenodier som Apple, Netflix og Tesla skulle trække Nasdaq indekset ned med 9 %. Det var optræk til en nærmest panisk situation.

Helt så galt gik det dog ikke. Efter blot 15-20 minutters handel tegnedes konturerne af en nedtursdag, som dog kun skulle tælles i usædvanlig store tal og ikke i katastrofestørrelser. Slutresultatet blev et fald på ca. 4 % i alle de 3 toneangivende amerikanske aktieindeks Nasdaq, S&P 500 og Dow Jones.

Kina udløser krisen

Aktiekrisen er udløst af bekymringer om den kinesiske økonomis sundhedstilstand. Rentenedsættelser, ændrede reservekrav til bankerne og ikke mindst den nylige devaluering på 4,5 % af den kinesiske Yuan, har gjort investorerne behørigt nervøse for vækstraterne. Samtidig er de kinesiske aktier i Shanghai og Shenzhen faldet med mere end 40 % siden topnoteringen for blot få måneder siden, og det har skabt frygt for at den likviditetsboble, som blev blæst i gang sidste sommer med en mere liberal adgang for udlændinge til at investere i netop kinesiske aktier. Skal brase.

4 sårbare aktietyper

Investorerne har primært 4 forskellige bekymringer med hensyn til aktier:

  • Selskaber som har skuffet i forbindelse med halvårsregnskaberne, som netop er aflagt (TDC, Carlsberg, Novozymes, Gn Store Nord er eksempler).
  • Konjunkturfølsomme selskaber, som kan blive ramt af en global vækstnedtur. Eksempelvis Maersk.
  • Selskaber som er højt prissat, og hvor 10-20 % kursnedgang ikke per automatik vil gøre aktierne billige. I Danmark kunne det være Novo-Nordisk, Chr. Hansen eller Coloplast.
  • Selskaber som har investorer med en kort investeringshorisiont, og hvor risikopræmien er høj og bevæger sig meget. Eksempler herpå kunne være Vestas, Zealand Pharma og Bavarian Nordic.

Korrektion snarere end nedsmeltning

De faldende råvarepriser og ikke mindst nedgangen i oliepriserne har skabt vækstudfordringer i eksempelvis Rusland og mange lande i Latinamerika. I USA og Europa er vækstmomentum nogenlunde intakt. Aktierne er steget over en længere periode og fra tid til anden, er det naturligt at aktieinvestorerne bliver mindet om, at der er en risiko forbundet med aktieinvestering.

Kursfald giver anledning til porteføljecheck

Globale aktieinvestorerne er blevet meget nervøse for en fortsat kinesisk nedtur på aktiemarkederne. Frygten er reel. For så vidt angår aktier uden for Kina og især i Europa, synes de kursfald som har barberet mere end 20 % af de tyske aktieværdier de seneste måneder og mere end 10 % i Danmark de seneste 3 dage, at være en så markant udvikling, at det grænser til en overreaktion. Investorerne bør aldrig panikke og det gælder også denne gang.Alligevel kan nedturen være en naturlig grund til at se sin portefølje efter i sømmene for at sikre sig at man hverken har for mange eller for få aktier i forhold sin risikoprofil og ikke mindst, at de aktier man har ikke har en for entydig risikoprofil.

Kinesisk enegang

Den kinesiske aktieoptur og den værdiforøgelse der fulgte, i det mindste på papiret, havde ingen større betydning hverken for den kinesiske eller globale økonomi, endsige for de globale aktiemarkeder. Derfor er det mest sandsynlige at en alt i alt overvejende lokal aktiefest med efterfølgende kurstømmermænd, som vi ser nu, ikke får større langvarige globale konsekvenser. Investorerne i Europa og USA vil de kommende dage ikke slavisk følge panikken i Kina. Ikke mindst fordi opturens alibi ikke har haft sit udspring i en markedsliberalisering og den efterfølgende likviditetsboble. Derfor vil nye kinesisk fald nok gøre indtryk, men næppe få investorerne til at panikke, som der en overgang var udsigt til mandag.

Ikke tid til at aktiepanikke

Det er snarere tiden til at øge end at reducere sin langsigtede aktieeksonering, mens aktiestormen raser i Kina. Samtidig er det værd at gentage, at den store optur på aktiemarkerne er tæt på at være et overstået kapitel i denne cyklus og investorerne skal ikke investere i aktierne i tillid til at årlige afkast på 15-20 % er det forventede afkast de kommende år.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk