Fed udskyder rentehike - resten følger planen

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
21. aug 2015

Vi havde forventet, at den amerikanske centralbank, Fed, ville hæve renten i september. Vores bevæggrunde har først og fremmest været, at den økonomiske vækst i USA vil vise sig relativt stærk. Det ville efter vores vurdering have overbevist den amerikanske centralbank om, at den inden for relativt kort tid også ville kunne få opfyldt sine inflationsmål, idet vi ville komme tættere på fuld beskæftigelse og dermed accelerende lønvækst.


Vi mener nu, at det mest sandsynlige scenarie er, at Fed ikke hæver renten i september. Det skyldes primært to årsager.


For det første har vi fejlvurderet Fed. Det seneste referat fra mødet i juli indikerer, at selvom væksten stadig ventes at være drivkraft for, at løninflationen normaliseres, så er et overvejende flertal stadig bekymret for, at vi endnu ikke rigtigt har set tegn på stigende løninflation. Derudover afslører referatet også et intenst fokus på den stadig lave inflation.


Det hænger direkte sammen med den anden årsag til, at vi mener, at Fed ikke hæver renten i september. Det fornyede prisfald på olie genskaber den negative dynamik i inflationen, som vi så i foråret. Og når vi ser fremad, er det dermed blevet sværere for os at argumentere for, at centralbanken kan blive komfortabel med, at inflationen kan stige til mere acceptable niveauer.


Dertil kommer, at med en stigende dollar, udvidelser i rentespændene på fx lavt ratede virksomhedsobligationer og faldende aktier, så er de finansielle markeder i øjeblikket i gang med at levere en stramning af de finansielle betingelser uden, at centralbanken har løftet en finger.


Fed har gjort det meget klart de seneste 12 måneder, at man ønsker et passende sæt finansielle betingelser. Og afhængig af, om de finansielle betingelser generelt strammer til - eller omvendt bliver mere favorable for væksten – så vil det også påvirke Feds handlinger.


Kort sagt - den seneste udvikling på de finansielle markeder betyder, at Fed ikke behøver at hæve renten for at tilpasse pengepolitikken.

Hvad byder efteråret så på?

Til trods for at vi nu to gange har taget fejl på den konkrete dato for renteforhøjelsen, så er vores hovedbudskab stadigvæk, at vi nærmer os den første renteforhøjelse. Og som vi har forklaret mange gange før, så er det en begivenhed, vi mener, skal overståes, før specielt det amerikanske aktiemarked kan begynde at flytte sig i opadgående retning.

Vores vurdering er stadig, at væksten i USA ligger på omkring 3 pct., og at det bliver den ved med at gøre. Dermed er fuld beskæftigelse og senere hen stigende lønvækst inden for rækkevidde.


Vores bedste bud er derfor nu, at Fed hæver renten senere på året. Men ligesom de seneste markedsbevægelser efter vores vurdering udskyder den første renteforhøjelse fra september til senere, så er der mange andre begivenheder, som også kan få centralbanken til at tøve. Fed har netop tydeligt kommunikeret, at den i høj grad vil lade sig guide af den løbende økonomiske udvikling.

Hvad kan så gå galt?
Markedet har atter intens fokus på Kina, hvor de seneste nøgletal igen peger på, at væksten er faldende. Det medfører negativ dynamik for de nye markeder som helhed og helt specifikt for råvarer.


Som vi tidligere har forklaret, er vi ikke bekymrede for, at Kinas økonomi er på vej til at kollapse. Men omvendt er vi også af den holdning, at den lempelseskampagne, som Kina har ført især i 2. kvartal, har haft sin maksimale påvirkning på vækstraten. Og selvom kineserne fortsat vil støtte op om væksten, så vil påvirkningen til vækstraten være faldende. Det vil især kunne mærkes i de sektorer af økonomien, som traditionelt tiltrækker sig størst opmærksomhed, nemlig bolig, byggeri og tung industri. Det understreger, at Kina står over for betydelige udfordringer, der holder den overordnede vækst nede. Derfor maner vi fortsat til forsigtighed med hensyn til investeringer i de nye markeder.


Den seneste tumult har også påvirket Europa, som ellers indtil for ganske nylig har gjort det rigtig fint i 2015. Vores vurdering er, at væksten pt. er i gang med at falde fra et meget højt niveau i takt med, at de positive stød til væksten, herunder den kontinuerligt svækkede euro, aftager. Vi ser derfor frem til, at væksten forsat vil være svagt faldende i Europa. Men vi understreger endnu engang, at banksystemet er sundt og vil sikre, at væksten forbliver i niveauet omkring de 2 pct.

Vi forholder os neutralt og følger udviklingen tæt
Vi opsumerer lige kort: Den amerikanske rentestigning er udskudt. Den faldende globale vækst anført af især Kina, betyder, at især globale aktier mangler en stærk drivkraft på den korte bane. Råvarepriserne er stadig udfordret af situationen i Kina. Men dette er ikke starten på en ny stor nedtur på aktiemarkedet, og vi er stadigvæk meget komfortable med, at væksten i specielt Europa og USA vil være relativt høj i løbet af efteråret og ind i 2016.


Indtil vi er mere sikre på, at vækstafmatningen i specielt Kina og Europa er overstået, forholder vi os på sidelinjen og anbefaler stadig vores investorer at holde en neutral vægt mellem aktier og obligationer og dermed have en risiko omkring det langsigtede niveau i deres porteføljer.


Trods den panikagtige stemning på markederne i øjeblikket, så ser vi på nuværende tidspunkt ingen grund til bekymring. Vi følger udviklingen nøje, for det kan også byde på muligheder!

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk