Et kompetent kulturchok

Annette Franck
BLOGS Af

Kompetenceudvikling er et mantra for politikere, embedsværket og meningsdannere som løsning på vores konkurrenceudfordring i Danmark. Vi skal uddannes for at kunne skabe den merværdi, som vores høje lønninger, skatter og udgiftsniveau nødvendiggør i en globaliseret økonomi. 

Efter sommerferien starter Hans Buck på sit andet semester af Master of Management Development på CBS. En svær beslutning, for første semester gav grund til overvejelse. 

Hans er ejerleder af AB Metal i Thy. Den slags virksomhed som vores politikere fabler om, men Danmark som bekendt har alt for få af. En fremstillingsvirksomhed der beskæftiger 80 faglærte i det såkaldte ‘Udkantsdanmark’ og endda eksporterer fysiske produkter. 

Men hvad sker der, når en erfaren ejerleder af en fremstillingsvirksomhed møder den akademiske verden i København for at uddanne sig i ledelse? Bidrager det til at løfte en ejerleders store ansvar for medarbejderne og lokalsamfundet i Thy? 

Kulturchok

”Jeg er nok et sort får i flokken”, har Hans flere gange konstateret gennem første semester. Det er en spøjs oplevelse for en erfaren ejerleder at høre, hvordan ledelse opfattes af medstuderende, der primært er mellemledere i stabsfunktioner.  Hans opfatter ledelse som dagligt arbejde i sin virksomhed med blikket stift rettet på de to altafgørende forhold: Økonomien og tiden. Og det er sådan set to sider af samme sag, for tiden skal bruges omhyggeligt for at sikre økonomien. Hvis maskinerne ikke udnyttes optimalt, er det livstruende for en produktionsvirksomhed. 

Ledelse som forhandling af sin position i organisationen er en fremmed verden for en mand med absolut ansvar og ledelsesmandat i hverdagen. Oplevelsen af hvordan man kan analysere taktiske handlemuligheder i f.eks. offentlig projektledelse var decideret et kulturchok: ”Den slags forklaringer skulle jeg lige prøve i banken eller overfor store kunder, når budgettet og tidsplanen var skredet. Så var vi færdige!” 

Spejling

Opgaverne på studiet udfordrer også en ejerleder. Hans skulle svare på problemstillingen: ’Hvordan opnår du indflydelse på strategien i din organisation?’ Hans’ tørre konstatering var: 

”Jamen, jeg ER strategien! Hvis jeg synes, produktionen skal arbejde i tre grupper, så gør vi det.” 

Derfor vendte Hans opgaven: ’Hvordan sikrer jeg, at andre får indflydelse på strategien?’ Det er faktisk udfordringen for en ejerleder. Det store bidrag fra studiet har været, at Hans kan spejle sin ledelse i de opfattelser og erfaringer, han møder i teorier og hos sine medstuderende. 

Tankevækkende at Hans opfatter sig som ’et sort får i flokken’, når han konstaterer disse store forskelle i arbejdsvilkår og organisationskultur. På studiet får Hans indblik i en anden verden, men det kan være ensomt og konfliktfyldt at forklare den virkelighed, han kommer fra. Den passer nemlig ofte ikke ind i en akademisk ’business school’. 

Kompetencer er alt

I første semester af studiet har Hans også opkøbt en virksomhed, fordi han har besluttet, at strategien er at gå længere ned i værdikæden i produktionen af specialfremstillede metalemner. Opkøb er fulde af analyser af tal i Excelark men denne ’due dilligence’ blev anderledes: 

”Jeg blev tilbudt mange virksomheder”, fortæller Hans. Valget blev afgjort af erkendelsen af noget blødere: 

”Kompetencer afgør, at man overhovedet er en virksomhed. Hvis man kan aflæse sin spidskompetence i forhold til markedet, så falder strategien på plads.”. 

Jura og regnskab er væsentlige for et opkøb, men kompetencer betyder alt. Et ’blødt studie’ som Master i Management Development er hjælpsomt til at nå sikkerhed i denne slags erkendelser. 

Tilløb til andet semester

Første semester var et kulturchok, men også erkendelse af at der er kompetencer i dette miljø, som Hans kan bruge til at navigere i alt det bløde, som det absolutte ledelsesmandat som ejerleder giver. F.eks. til at lade analyse af kompetencer være afgørende i en ’due dilligence’ ved virksomhedsopkøb. Men det handler også om erkendelse af de kompetencer, Hans kommer med, - selvom det kan være ensomt og til tider konfliktfyldt at forklare i så fremmed et miljø. 

Sommeren er gået med overvejelser af, om studiet er ansvarligt fravær fra en virksomhed i vækst under integration af et opkøb? Udbyttet af de lange ture til København skal matche den belastning Hans og medarbejderne oplever. Med tilløb har Hans valgt at forsætte. Lidt af stædighed, men mest af nysgerrighed over, om de to verdener, Hans nu kender, mon mødes? 


 

Se flere blogsProfil

Annette Franck

Annette Franck

Ekspert i forandringskommunikation. Stifter af Corporate Voice
www.corporate-voice.dk

Annette Franck blogger om, hvordan vi samarbejder produktivt på vores arbejdspladser, når hverdagen konstant udfordres af komplekse forandringer. Resultater og trivsel hænger sammen, men rækkefølgen er afgørende: Når vi samarbejder om at skabe resultater, så trives vi.

Med 20 års erfaring i ledelse, forretningsudvikling og Human Ressource er Annette specialist i forandringskommunikation og forfatter til bogen "Modarbejder eller medarbejder - Forandringskommunikation skaber samarbejde". Hun rådgiver om udvikling og implementering af forandringer på arbejdspladser. Hendes baggrund er cand.phil. i voksenpædagogik, MBA og master i journalistik.

Få Annettes indlæg
som RSS-feed her