Yuan svækkelse holder renterne lave

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
14. aug 2015

Kina nedskrev 3 gange på ligeså mange dage sin valuta over for USD i denne uge. Dagens nedskrivning er på 1,1 %, som bringer den samlede devaluering på 4,6 %. Overfor EUR og dermed danske kroner er nedskrivningen reelt noget større, idet den amerikanske dollar er faldet med næsten 2 % i den samme periode overfor EUR. Det er fortsat svagere vækstudsigter, som får den kinesiske centralbank til at reagere. Nedskrivningen bliver mærkbar flere steder.

Devaluering presser renter og USD ned

Investorerne har reageret med nervøsitet og uro efter at den kinesiske centralbank har nedskrevet værdien af Yuan med i alt ca. 4,6 %. Svækkelsen af Yuan har flere konsekvenser:

  • Den kinesiske vækst har endnu ikke ramt bunden og flere stimulanser (ikke nødvendigvis flere nedskrivninger) kan ventes.
  • USD er faldet ca. 2 % overfor EUR samtidig med den kinesiske svækkelse over for USD. Det koster hos de europæiske eksportvirksomheder; herunder også de danske.
  • Den svagere USD har medført et fornyet nedadgående pres på de amerikanske renter. Mens investorerne var kommet sig over Grækenland og var begyndt at se frem til at den amerikanske centralbank, FED ville begynde at hæve renterne ved mødet i september, kan den rentestigning meget nemt være udskudt 1-3 møder. At dømme efter udviklingen i de 10 årige amerikanske renter, som er faldet en del, er investorerne af den opfattelse, at den kinesiske nedskrivning vil dæmpe FEDs lyst til at hæve renterne.
  • For Europas og dermed Danmarks vedkommende betyder den kinesiske devaluering, at renterne forbliver lave i en længere periode. ECB vil givetvis inden længe gentage, at de kvantitative lempelser fortsætter med uformindsket styrke (månedligt 60 mia. EUR). Lempelserne har et variabelt udløb på september 2016, men er ”open-ended”, hvilket i princippet er modsatrettede størrelser. Udmeldingen skal forstås på den måde, at september 2016 mere har symbolsk værdi end det er en endelig udløbsdato.
  • Selv om valutaen strømmer ind i den danske nationalbanks kasse og Lars Rohde og co. inden længe vil hæve den danske indskudsbevisrente fra ”under frysepunktsniveau”, er den kinesiske devaluering godt nyt for de boligejere, som har variabelt forrentede boliglån. Nedskrivningen betyder et nedadgående pres også på de europæiske og danske boligrenter.
  • Presset på råvarer såsom metaller og energi fortsætter. Det kommer alt andet lige den europæiske forbruger til gode, når prisudviklingen i råvarerne generelt er med til at dæmpe inflationen.

Investorer famler i blinde

I modsætning til hvad der er gældende for FED, ECB, BOE eller den japanske centralbank BOJ, bruger den kinesiske centralbank ikke den åbne og kommunikerende politik. Investorerne har således meget vanskeligt ved at afkode, hvad de næste pengepolitiske skridt bliver. I kombination med selve devalueringen skaber det en usikkerhedsdimension, som kan fastholde og accelerere nedturen for de selskaber som har en stor eksport til Kina.

Lad ikke Kina stå investeringsmæssigt alene

Investorerne bør ikke handle alene ud fra en ”Kina-case”, men i det mindste skele til at en yderligere nedskrivning af den kinesiske valuta kan være et varsel om større vækstudfordringer end hidtil antaget og samtidig at der er enkeltaktier, som kan være reelt udfordret af kombinationen af lavere vækst og en svagere valuta. Eksempler herpå kunne være de tyske bilaktier, som er faldet ganske meget de seneste uger som en kombination af skuffende bilsalg i Kina og svækkelsen af den kinesiske valuta.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk