Effektiv omkostningsstyring er vejen gennem krisen

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
I takt med at ordrebøgerne svinder ind og at virksomhederne bliver nød til at afskedige medarbejdere, bliver det stadig vanskeligere for danske virksomheder at undgå røde tal på bundlinjen. Krisen som startede som en finanskrise er blevet til en real økonomisk krise, som er uden fortilfælde i nyere tid. Dette aktualiserer spørgsmålet om, hvordan virksomhederne kommer helskindet gennem krisen. Al erfaring viser, at vi altid overlever økonomiske kriser, men det er umuligt at sige, hvornår de negative konjukturer begynder at vende. Danmark er en lille åben økonomi, som er særdeles afhængig af udlandet. Dette betyder, at vi ikke af egen hjælp kan hive os ud af krisen, men at vi i høj grad er afhængig af vores store eksportmarkeder. I krisetider skilles fårene som bekendt fra bukken. Dette betyder, at de virksomheder som har levet over evne og ikke lagt til side i de gode år, vil gå en vanskelig fremtid i møde i de kommende par år. Omvendt vil de virksomheder, som ikke har optaget for meget gæld dvs. ikke gearet for meget opleve, at deres solide solvens vil hjælpe dem med at komme igennem krisen. Dette skyldes, at virksomheder med en solid solvens vil få det nemmere ved at opnå fremmedkapitalfinansiering og dermed undgå at komme i likviditetsvanskeligheder. En god solvens eller økonomisk buffer er dog ikke nok til at komme igennem krisen. Efterspørgslen falder market, hvilket især gælder de langvarige forbrugsgoder, som folk i højere grad enten udskyder eller opgiver at erhverve i krisetider. For at overleve krisen er der behov for, at danske virksomheder har en stram omkostnings og likviditetsstyring. De faste omkostninger er ofte svære at reducere i krisetider, da mange af disse omkostninger ikke kan reduceres her og nu f.eks. hvis lejeaftaler er indgået for en længere årrække. Omvendt kan man ofte reducere de variable omkostninger f.eks. via outsourcing, til nogle leverandører som er specialiseret til at levere den pågældende ydelse. Fokus bør også være på produktionsplanlægning, hvor man systamatisk gennemgår arbejdsgange og procedurer, således at man kan tilrettelægge produktionen til lavere enhedsomkostninger. Der er også mulighed for at genforhandle leverandøraftaler, således at de variable omkostninger kan reduceres. Pointen er, at vi må spænde livremmen ind i de kommende par år indtil der igen kommer gang i de økonomiske hjul. Dog er det vigtigt, at virksomhederne i denne tid har fokus på at effektivisere produktionen. Dette indebærer en stram omkostningsstyring, hvor man identificerer hvad der ”nice to have” og hvad der er ”need to have”, så virksomheden kan komme igennem krisen styrket i forhold til konkurrenterne.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk