Reducer dine aktier i de nye markeder

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
22. jul 2015

Oven på aftalen med Grækenland har det været nogle gode uger for langt de fleste investorer.

Specielt europæiske aktier og specielt de aktier, som er eksponeret til eurozonen, har gjort det godt. Men også virksomhedsobligationer, amerikanske aktier og sidst men ikke mindst aktier i de nye markeder har fået et løft på ryggen af den positive stemning.

Hvad skal der ske nu?

Igennem foråret har vi advokeret for en positiv holdning til aktier, og i særdeleshed europæiske aktier. Vi mener dog nu, at det er tid til at skrue yderligere ned for risikoen, således at vi som investorer opnår en nogenlunde neutral risikoprofil. Sagt med andre ord, så vægter vi nu ned i aktier igen og har dermed opnået en neutral aktievægt i forhold til vores langsigtede fordeling mellem aktier og obligationer.

Vi mener specielt, det er tid til at reducere beholdningen af aktier i de nye markeder. Og det skyldes vores holdning til tre primære faktorer. Når vi danner os en holdning til de fremtidige afkastmuligheder i de nye markeder, fokuserer vi på henholdsvis global vækst, amerikanske finansielle forhold og Kinas vækst.

Mulighed for to renteforhøjelser i år

Starter vi med den globale vækst, så mener vi, at væksten er accelereret igennem de seneste måneder, anført af USA og Kina. Og selvom vi ikke venter en markant afmatning af væksten på globalt plan, så mener vi, at perioden med kontinuerligt stigende vækst er bag os. Det betyder groft sagt, at der ikke er så stor mulighed for at blive positivt overrasket i forhold til markedets nuværende forventninger på vækstfronten i de kommende måneder.

Fokuserer vi på de finansielle forhold, så taler vi først og fremmest om pengepolitikken i USA. Og her er det vores klare holdning, at væksten i USA, som efter vores vurdering er på 3 pct. i øjeblikket, vil fortsætte på dette niveau og dermed være stærk nok til at få den amerikanske centralbank til at hæve renten. Ikke bare én, men højst sandsynlig to gange i løbet af efteråret.

Får vi ret, er det mere, end markedet pt. har inddiskonteret, og det bør give sig udtryk i stigende amerikanske renter og en stærkere dollar, noget som historisk giver specielt aktier og valutaer i de nye markeder problemer.

Mindre råvareintensitet i kinesisk vækst

Sluttelig mener vi, at væksten i Kina er tiltaget til lidt over 6 pct. efter et virkeligt svagt første kvartal. Årsagen er en moderat lempelseskampagne. Kigger vi fremad, mener vi, at de kinesiske myndigheder er tilfredse med det nuværende vækstniveau, og dermed forventer vi ikke flere positive overraskelser fra Kina.

Det er vigtigt, fordi mange investorer fokuserer på Kina for at finde ud af, hvordan det går generelt i de nye markeder. Men det er også vigtigt, fordi Kina i høj grad er drivkraft for efterspørgslen efter mange råvarer, som igen er vigtig for væksten i mange lande i de nye markeder.

Når vi taler om Kina, så er vores vigtigste budskab også, at væksten fremadrettet bliver drevet mindre af fx byggeri, hvorfor råvareintensiteten i den kinesiske vækst også vil være mindre fremadrettet.

Summerer vi op, ser vi dermed et globalt vækstbillede og en amerikansk renteudvikling, som er problematisk for de nye markeder. Derfor anser vi afkastpotentialet i regionen for begrænset og risikoen for betydelige kursfald er højere end normalt. Derfor sælger vi aktier i de nye markeder.

Europæiske og japanske aktier er stadig interessante

Men hvad gør vi så med de penge, vi har tilbage? Selvom de bedste nyheder i forhold til Europa er bag os, så mener vi stadig, at væksten i regionen vil være relativ høj, dvs. omkring 2 pct., og vi ser frem til en langvarig periode med lempelig pengepolitik. Kombineret med en attraktiv prisfastsættelse anser vi stadigvæk afkastpotentialet i europæiske aktier for interessant.

Får vi ret i antagelsen om fortsat høj amerikansk vækst og stramning af pengepolitikken, vil det styrke japansk eksport og svække den japanske valuta. Lægger vi dertil de positive nyheder på reformfronten i Japan, anser vi også afkastpotentialet i japanske aktier for interessant.

Således går vi efteråret i møde med en neutral risikoprofil, dvs. vi har ikke flere aktier, end vi plejer at have. Vi er skeptiske omkring aktier i de nye markeder, mens vi anser Japan og Europa som regionerne med de mest attraktive afkastmuligheder.

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk