Grækenland er en speciel økonomisk størrelse

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
06. jul 2015

De græske vælgere lod sig inspirere af den siddende regering og stemte et klart nej til den økonomiske reformpakke, som lå på bordet som modydelse for yderligere økonomisk hjælp. Et ”nej” betyder med sikkerhed øget kortsigtet nervøsitet. Grækenland vil næppe trække sig ud af EUR og kan ikke smides ud. Uden et øget ECB sikkerhedsnet, vil Varoufakis (fin. Min) udtalelse om at bankerne åbner tirsdag reelt ikke være mulighed.

Klart græsk nej

De græske vælgere gav et klart signal om at de ikke ønsker at følge trojkaen og den reformkurs som ligger på bordet. De græske vælger har ladet sig overbevise om at et ”nej” vil være noget nær gratis.

Bankåbning og 48 timers aftale

Finansminister Varoufakis har de seneste dage ikke blot ført en ekstraordinær hård retorik for at overbevise grækerne om at stemme nej. Samtidig har han også lovet befolkningen, at der ville komme en forhandlingsløsning med EUR/IMF indenfor 48 timer og at de græske banker ville genåbne tirsdag. Det er 2 forhold som ser meget lidt realistiske ud.

”Hvad er ændret”?, spørger kreditorerne

Der er reelt ikke ændret noget, set ud fra kreditorernes side. Hvad vil lande som Italien, Spanien, Portugal og ikke mindst Irland ikke mene om endnu en græsk gældsnedskrivning? Disse lande er fortsat midt i en økonomisk genopretningsproces uden at de har fået eftergivet gæld. At tro på at et græsk nej gør forhandlingerne i Bruxelles nemmere, er at være udstyret med en betydelig portion selvtillid.

Bankåbning umulig uden politisk aftale

For det andet har Varoufakis stillet grækerne i udsigt, at bankerne genåbner på tirsdag. Hvor denne optimisme skal komme fra er svær at se. Ifølge forlydender er der ikke mange flere kontanter tilbage i bankerne og ECB har tilkendegivet, at de ikke stiller yderligere likviditet til rådighed. Bankerne kan godt åbne, men da varelageret (kontanter) er noget nær tomt og der ikke er udsigt til at få nye pengeforsyninger og ej heller nye indlån giver det reelt ingen mening at åbne bankerne. Snarere tværtimod.

Hvis bankerne skal åbne kræver det en politisk løsning inden for det kommende døgn.

Ikke et Grexit

Et græsk nej betyder ikke et farvel til det græske medlemskab af EUR. Grækerne ønsker det ikke. Hvis der ikke kommer en forhandlingsløsning, kan det i sidste ende og instans blive konsekvensen, men det ligger trods alt lidt eller noget ude i fremtiden

Moderate markedsreaktioner

På forhånd var det frygtet, at et græsk nej og en afvisning af reformkravene ville føre til store aktiefald, men det er ikke det som vi ser fra morgenstunden. Aktierne falder, men faldende er trods alt meget moderate. Samtidig er stigningen i USD ganske lille (under 0,5 %) og heller ikke rentefaldet i danske og tyske statsobligationer på initielt 6 basispointer vidner om meget stor nervøsitet.

Grækenland fortsætter med at overdominere

Investorerne vil reagere nervøst fordi der er udsigt til at det lille Grækenland med den ubetydelige økonomi vi blive ved med at overdominere overskrifterne i ekstrem grad i forhold til landets størrelse og betydning. Selv om meningsmålingerne havde talt om noget nær dødt løb, var en betydelig del af investorerne alligevel overbeviste om et ”ja”. Netop det er med til at forøge udsving på de finansielle markeder.

Tid til at se fremad

At dømme efter markedsbevægelserne er Grækenland færdig med at overdominere den finansielle udvikling. Det er positivt, at en underordnet økonomi ikke længere skal kunne tage verden som økonomigidsler. Noget kunne tyde på, at risikofornemmelsen kulminerede den ”forkerte mandag” (mandag den 29/6).

Det forbliver min holdning, at investorerne skal bruge kursfald til at blive mere aktiekonstruktive. Samtidig er det dog fortsat sådan at den store optur på aktiemarkederne ligger bag ved og ikke foran investorerne, som ikke skal komme deres penge i aktierne i tiltro til at der venter store gennemsnitlige aktieafkast de kommende år.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk