Behov for yderligere effektivitet i erhverv

authorimage
BLOGS
Af: Michael Winther Rasmussen
03. jul 2015

Vækst er godt, men vi kan ikke bare hvile på laurbærbladene, selvom det ser ud til, at den er godt på vej. Der er alvorligt behov for opråb i erhvervslivet og diskussion om, hvordan man vil tackle visse vækstrelaterede udfordringer, som opsving og aktuelle samfundsrealiteter bærer med sig:

1. Det må forventes, at væksten vil skabe pres på lønomkostningerne (igen) inden for mange sektorer. Og det er en rigtig stor kapitalmæssig udfordring på nationalt plan.

2. Vi har stadigt flere ældre – og derfor et mindre udbud af arbejdskraft – hvilket igen må medvirke til forstærket lønpres.

3. Hvor det tidligere har været populært at holde sig konkurrencedygtig ved at outsource til lavtlønslande i bl.a. Østeuropa, Indien og Kina, har disse lande også forbedrede økonomier og levestandarder, der presser lønnen op -> det er ikke så billigt her, som det har været.

Udfordringen

Udfordringen er, at vi både kommer til at betale flere penge for de kompetencer, vi har, selvom det ikke er den rigtige arbejdskraft. Den kommer vi til at mangle, fordi der ikke er nok kvalificerede hænder.

Som nævnt er outsourcing af enheder som tidligere heller ikke i alle tilfælde en gunstig løsning længere - så vi kan heller ikke her bruge lokale kvalificerede hænder.

Vi kan heller ikke længere tiltrække kvalificerede hænder. Da vi i Danmark (stadig) har ét af verdens højeste skattetryk på arbejdskraft, hvorved den kvalificerede arbejdsmængde jo også søger andre steder hen i verden.

Billig effektivitet er - måske - nøglen

Udover at det således ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er politisk nødvendigt at lempe skatten på arbejde, er virksomhederne også nødt til at finde egne og mere smarte svar på denne udvikling.

En ny analyse fra Grant Thornton, hvor vi har spurgt en række erhvervsledere herom, viser, at mere end halvdelen af alle virksomheder overvejer, hvordan der kan ske yderligere effektiviseringer og automatisering af produktioner, processer og ydelser over de næste 12 måneder (BPA – Business Process Automatisation).

Det lidt poppede begreb ”work smart - not hard” synes at være blevet til en kendingsmelodi på direktionsgangene, der efterhånden slår sangen om arbejdsmanden ”Jens Vejmand” – altså hvor man i erhvervslivet nu erkender, at prisen på produkter og ydelser kun kan holdes konkurrencedygtig ved at erstatte/supplere arbejdskraft med smartere og mere effektive måder at gøre det på. Automatisering, effektiviering og digitalisering er vejen frem.

Selv i økonomier rundt omkring i verden, hvor prisen på arbejdskraft stadig er lav, ser man, at erhvervslivet også dér switcher til produktivitetsforbedringer via BPA.

Arbejdsudbuddet skal således indstille sig på at udvise fleksibilitet henimod disse nye muligheder, i form af efteruddannelse, ny-uddannelse,  omskoling etc.

Og virksomhederne skal – udover i højere grad begynde at tænke og implementere BPA - redefinere deres strategier og værdikæde-tænkning hen imod de felter, hvor profitten er størst op imod lavest mulige arbejdskraft-input. Hidtil outsourcede produktioner, processer og ydelser skal revurderes og måske trækkes hjem igen, eller i hvert fald også automatiseres yderligere.  

For til trods for stigende befolkningsmængder globalt, vil udbuddet afkvalificeretarbejdskraft  fortsat være knapt. Og hvis væksten ikke skal kvæles af for høje lønninger og stigende inflation, er virksomhederne nødt til at tænke drastisk anderledes nu, henimod yderligere effektivisering og automatisering.

Politikerne må følge trop og støtte op!

Politisk skal og må der også snart gøres noget, så der bliver tænkt i flere erhvervsrettede incentives, hvis konkurrencekraft og produktivitet nationaløkonomisk skal bevares og (helst) forbedres.

I Grant Thornton hjælper vi mange virksomheder med input til disse omstillinger, effektiviseringer, automatiseringer og ikke mindst til et ”gen-kig” på strategierne, herunder muligheder for værdikædeoptimering, markedsmuligheder, mest fordelagtig konkurrencepositionering til input contra output osv. Og det er mit indtryk, at erhvervslivet har erkendt, at der trods udsigt til vækst skal tænkes i helt andre baner nu.

Man er simpelthen nødt til generelt at forberede virksomhederne på at kunne tilbyde produkter og ydelser til en lavere pris (på grund af den stigende globale konkurrence) sammenholdt med, at produktion og processer skal gøres marginalt endnu billigere.

Og ét af svarene er således: Yderligere effektiviseringer og øget produktivitet.

Du kan læse hele vores Business Report på:

http://www.grantthornton.global/en/insights/growthiq/automation/

Rigtig god weekend

Michael

Profil
Michael Winther Rasmussen authorimage Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner og medlem af bestyrelsen i revisionsfirmaet Grant Thornton. Michael er specialiseret i at yde finansiel og strategisk rådgivning om bl.a. vækst til virksomheder i Danmark og internationalt, og vækst i erhvervslivet er et af Michaels fokusområder her på bloggen. Michael er desuden passioneret musiker.
Tidligere bloggere på borsen.dk