Sidste handelsdag før ”Grækenland"

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
03. jul 2015

I dag, fredag  den 3/7 er sidste mulighed for at justere sine finansielle positioner forud for den græske folkeafstemning på søndag. Efter mandagens (i denne uge) tumultagtige start på børserne efter annoncering af folkeafstemningen i den kommende weekend, er de følgende dage forløbet mere roligt; I hvert fald på de finansielle markeder. Selv om der kan forventes kursfald, hvis grækerne skulle ende med at sige nej til Europa, EUR zonen og til at betale deres gæld, vil bevægelserne efter al sandsynlighed være mindre end de fleste frygter og den græske exit (Grexit) mindre snarere end mere sandsynlig. Det skyldes en række forhold:

 • Grækenlands problemer er desværre tydelige og meget velkommunikerede.
 • Ingen kan tillade sig at være overraskede over udviklingen
 • Efter et valg, skal pengene passe og budgetterne balancere. Det mener alle; herunder også Syriza. Det er således ikke længere nogen mulighed at stifte ny gæld, før der er kommet en god løsning på den nuværende. Det handler mest om at gøre op med fortiden.
 • Uanset hvad man måtte mene om den retorik der har været fremført både af IMF/EUR og ikke mindst Grækenland, vil en eller anden form for gældsnedskrivning være noget nær uundgåelig for at få Grækenland i gang igen.
 • Centralbankerne og herunder naturligvis først og fremmest ECB er klar til likviditetsmæssigt at brandslukke og samtidig oversvømme Europa med så mange penge, at en eventuel panik ikke får lov til at være synlig eller vare særlig længe
 • En Grexit er fortsat en reel risiko, men sandsynligheden for at Grækenland bliver i EUR og ikke vender tilbage til Drachmer med uoverskuelige konsekvenser for grækerne selv og tab af velstand og nedgang i levestandard, er trods alt noget større.

Et ”nej” vil i sig selv skabe uro og nervøsitet og få investorerne til at ryste på hånden, men det får næppe markederne til at skælve. Den umiddelbare effekt vil være

 • Stigende USD
 • Kursfald på aktiemarkederne på 2-3 %
 • Moderat stigende sydeuropæiske renter
 • Faldende renter i Nordeuropa; herunder ikke mindst Tyskland og Danmark

Et ”Ja” vil omvendt betyde:

 • Let stigende EUR på kort sigt
 • Investorerne drager et lettelsens suk. Et ”Ja” fjerner dog ikke problemerne med fortiden. Stemningen bliver bedre, men der er ingen mirakelformel
 • Let stigende obligationsrenter i bl.a. Danmark
 • Investorerne vil relativ hurtig orientere sig mod hvornår den amerikanske centralbank, FED vi hæve renten første gang og sætte gang i ”rentenormaliseringen” hvad end det måtte betyde eksakt i en foranderlig verden

Kulminerede risikofornemmelsen den forkerte mandag?

Det bliver en spænende weekend. Usikkerheden er stor, men jævnfør ovenstående er der alt i alt gode muligheder for at risikofornemmelsen allerede kulminerede mandag i denne uge. Det vil kunne være overraskende til mange af dem, som regner med at den 6/7 vil alt være ændret.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk