Bøn

authorimage
BLOGS
Af: Line Rosenvinge
29. jun 2015

Så er vi på den igen. Om det er kirken eller kulturen, der nævnes først. I de første lister, som cirkulerede, blev Bertel Haarder (V) nogle gange benævnt kirke- og kulturminister, andre gange kultur- og kirkeminister, men i dag, hvor han officielt har overtaget fra Marianne Jelved (R), er han på Folketingets egen hjemmeside listet som kulturminister og kirkeminister, så det er dét, vi bør henvise til.  

Altså to ministerier til én minister, snarere end én minister for to områder, der opfattes samlet.

Det er slet ikke så ringe endda.

For når Haarder tager fat, er han viis nok til først at vurdere, hvad han har at bygge videre på. Det er ikke sikkert, at alt skal omkalfatres. Da Brian Mikkelsen (C) i 2001 overtog kulturministeriet fra Elsebeth Gerner Nielsen (R), brugte han den analyse om Danmarks kreative potentiale, som Gerner havde bestilt som del af en storslået plan om at arbejde for større udveksling mellem kultur- og erhvervsliv. Krydsfeltet mellem kultur- og erhvervsliv blev en hjørnesten i Mikkelsens arbejde som kulturminister.

Jelved efterlader sig flere større projekter, blandt andet kampen mod matchfixing, Danmark læser-kampagnen, evaluering af den nye Mediestøtteordning, en særlig forståelse for forskellen på kunst og kultur og et dannelseprojekt, der sætter fagligheden højt.

Men det vigtigste er den tidligere ministers arbejde for børn og unges møde med kunst og kultur.

Og det er her, at Haarder har et forspring. Gennem mere end 20 år har han haft  indgående indsigt i undervisningsområdet, som hhv. undervisningsminister (1982-1987) og undervisnings- og forskningsminister (1987-1993). Hans kendskab favner fra folkeskole til forskning. Det nye bliver at supplere med en fornemmelse for kulturinstitutionernes bidrag som medspillere i forhold til børn og unges møde med kunst og kultur.

Det handler om væsentligheden af børn og unges adgang til kunst og kultur, både nydende, som når de møder Den Store Kunst på museer og i koncertsale, og ydende, som når de selv arbejder kreativt og udtrykker sig kunstnerisk i forskellige medier og materialer.

Man må gerne have ambitioner på kunstens vegne. Kunst handler om tanke- såvel som følelsesvirksomhed. Begge dele er gode at kunne praktisere, upåagtet hvilken anden virksomhed man måtte beskæftige sig med som menneske.

En ny minister må finde nye ord, sine egne ord. Haarders ministerium er blandt de vigtigste for at bevare  sammenhængskraft og menneskelighed i det danske samfund i årene der kommer.

Jeg har en bøn.

Jeg beder til at Haarder finder ord for og motivation til fortsat at sikre børn og unges møde med kunst og kultur.

Spiseseddel fra Ekstra Bladet søndag den 28. juli 2015, dagen hvor Lars Løkke Rasmussen præsenterede sin regering. 

Profil
Line Rosenvinge authorimage Taler ofte og gerne om kulturens væsentlighed, har høje tanker om kunstens værd og stiller krav til kunstens kunnen. Deler det, som er godt og vurderer også det, som går galt. Her på bloggen får du en fornemmelse for aktuelle hændelser fra kulturens verden med tanke på bredere relevans. Men du får også indblik i afkroge af kunstlivet, som du ellers ikke møder den i dagspressen.

Rosenvinge er siden 2005 selvstændig via Tender Task som kunstkritiker, forretningsudvikler og salonværtinde.

Få Lines indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk