Tid til taktisk retræte fra aktiemarkedet?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
22. maj 2015

Rygterne om den snarlige korrektion på aktiemarkederne, har hidtil været stærkt overdrevne. Aktierne har indtil videre i stiv arm klaret udfordringer a la risiko for Grexit, rentestigninger og USD retræte. Er en korrektion en overhængende fare, er det fortsat fuld fart frem for aktierne eller behøver du af mere taktiske årsager forblive fuldt aktieinvesteret de kommende måneder?

Aktiekonsolidering i april/maj

Efter en hæsblæsende start på 2015 med afkast i danske, tyske og svenske aktier på mellem 20-25 % i årets 3 måneder, kom udviklingen ned på jorden i april. Konsolideringen er fortsat ind i maj. Godt nok har S&P 500 indekset sat en ny all-time-high den seneste uge. Det skyldes dog mere, at S&P 500 har haltet bagefter de europæiske indeks, og ikke mindst at den USD retræte som fra top til kortsigtet bund barberede ca. 8 % af værdien, bekom ikke mindst de mere internationale og eksportorienterede amerikanske selskaber godt.

Korrektion udeblevet

Selv om der de seneste uger har været en del bevægelser, som en overgang så lidt faretruende ud, har det ikke for alvor kunne ryste markederne. ”Grækenland” er ingen nyhed, men en økonomisk meget svær størrelse. Måske er det netop den vedvarende omtale af en grexit-risiko, som måske lidt paradoksalt i det mindste har været med til at korrektionen ikke er kommet. Jo mere man taler om noget risikabelt, jo større er mulighederne for at investorerne trods alt gemmer lidt kontanter, som de er klar til at sætte i spil, hvis en negativ hændelse, med kursfald til følge, udspiller sig. Det samme kunne man måske hævde i relation til korrektionsdebatten.

Er rentestigninger et stort aktieproblem?

De seneste uger har der været dønninger på obligationsmarkederne. Toneangivende europæiske 10 årige renter i bl.a. Tyskland og Danmark er steget med op imod 0,60 procent point. Det har naturligt gjort investorerne nervøse for om 30 års næsten konstant rentefald er ved vejs ende og ikke mindst hvad der kommer bagefter?

Store bevægelser gør indtryk

Det er normen, at større bevægelser på kortere tid får investorerne til at spærre øjnene op, og i den henseende naturligt at rentebevægelser giver stof til eftertanke. På den ene side var renterne tæt på det absolutte nulpunkt, som gør en reaktion mindre unaturlig. På den anden side har en meget betydelig del af aktiefremgangen de seneste år kunne tilskrives det fortsatte rentefald og de globale kvantitative lempelser, som på skift har været foretaget i England, USA, Japan og nu også i Europa.

Trendvending i obligationer?

Hvis rentefaldene ikke kun er ved vejs ende, men investorerne i tillæg skal vende sig til en markant trendvending med prisen på ”lange” penge som skal svare til en vækst i bruttonationalproduktet i løbende priser, er det værd at holde øje med.

Rentebund passeret, men..

Jeg tror vi har set rentebunden. Markante rentestigninger har jeg dog fortsat svært ved at se skulle være umiddelbart forestående de kommende kvartaler. Senest har der godt nok været en positiv revision af 1. kvartals væksttallene fra USA. Samtidig viste ”minutes” fra sidste FED møde, at flertallet af rådsmedlemmerne nærmest udelukkede en første bevægelse fra FED på det førstkommende møde den 16/17. juni.

USD især vigtig for europæiske aktier

Jeg anser fortsat en lidt svagere USD som en af de kortsigtede største aktiemarkedsrisici. Ikke i relation til USA, idet en svækket USD blot vil bekomme eksportvirksomhederne vel. Men i den forstand at den gode start på det europæiske aktie år 2015, var funderet på at ECB annoncerede de kvantitative lempelser og at USD fortsatte den opadgående tendens. Netop denne stigning gav et aktiemæssigt 6. gear til de eksportorienterede selskaber med en overvejende EUR/DKK baseret omkostningsbase.

Investorerne har ikke blot vænnet sig til en varigt stærkere USD, men i et vist omfang også mere eller mindre regnet det for en done deal, at vejen mod 1 USD = 1 EUR eller 7,45 i dansk regning ville gå relativ hurtigt. Jeg tror også USD vil styrkes yderligere, men det kan tage længere tid end investorernes tålmodighed rækker til.

Grexit

Grækenland forbliver i ”Dire straits”. Økonomien er bund- og pilrådden og havde det været en normal bankkredit, ville lånet for længst skulle være afskrevet fuldt ud. Det er dog, desværre, ingen nyhed. En Grexit er fortsat en mulighed, men risikoen for at grækerne selv vælger vejen ud (de kan ikke smides ud), genindfører Drachmer og går statsbankerot (som er uundgåelig), er efter min mening mindre end hvad der er den generelle opfattelse. Samtidig tror jeg, i givet fald, at nyhedens interesse vil være mindre ødelæggende, hvis det skulle ske. Det vil dog i høj grad kunne mærkes på markederne.

Én ting er diskussionen om en korrektion, hvor stor den kan tænkes at blive og hvad der i givet fald skulle kunne udløse den. Noget andet er hvad potentialet er på aktierne på lidt kortere sigt de kommende måneder hen over sommeren?

Taktisk tilbagetræk fra aktiemarkederne?

Skulle der være et tidspunkt, hvor det kunne være betimeligt af taktiske aktieårsager at trække sig lidt tilbage efter en hæsblæsende start på 2015 og med de usikkerhedsmomenter der aktuelt kan øjnes, synes det nuværende alt i alt er være en mulighed. Det handler ikke nødvendigvis kun om risikoen for en korrektion, men måske i ligeså høj grad om alibiet for at blive på aktiemarkedet for de mere handlings- og aktionsorienterede investorer er til stede?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk