Danske investerings-foreninger får klø af markedet

I ugens løb offentliggjorde Saxo Bank en analyse om danske investeringsforeninger, der viste, at de i gennemsnit underpræsterer i forhold til deres sammenligningsindeks med 1,6 procent om året. Sagt med andre ord går man glip af 16.000 kroner om året, for hver million kroner man investerer i danske investeringsforeninger med aktier sammenlignet med markedsafkastet. Alternativet er at købe en billig fond, der følger markedet, og som i stedet koster omkring 0,3 procent. Dermed er efterslæbet i forhold til markedet reduceret fra 16.000 til 3.000 kroner om året. Ganske god forretning for dig som investor!

I kølvandet af analysen blev direktøren for InvesteringsFondsBranchen interviewet af Børsen. Her slog flere udtalelser mig som værende pudsige.

Først og fremmest blev analysen blev kritiseret for kun at kigge på tre års sigt, og holdningen var, at på længere sigt ser det bedre ud. Altså investeringsforeninger klarer sig bedre, når man måler over en længere periode. I flere undersøgelser forholder det sig lige omvendt, blandt andet i en stor analyse økonomerne Fama & French. Jo længere sigt, jo dårligere ser det ud. Så hvilken statistik viser, at det ser bedre ud, jo længere historikken er?

For det andet ville IFB holde sig til officielle statistikker – hvem laver egentlig dem? IFB laver ikke selv sammenligninger af foreningers afkast i forhold til deres indeks. Her blev dog nævnt Morningstar. Men Morningstars analyser viser, at de danske investeringsforeninger oftest præsterer under markedsafkastet. Og der er ikke håndfaste beviser på, at en længere tidsperiode får det til at se bedre ud.

For det tredje blev det fremført, at Saxos analyse kigger på gennemsnit, mens direktøren ville kigge efter de bedste fonde. Jeg glæder mig til at se IFB's opskrift på, hvordan man vælger de bedste aktive fonde ud med henblik på at skabe merafkast i  fremtiden !

Selv med gode betingelser for de danske investeringsforeninger i analysen, ser billedet slemt ud. Følgende faktorer gør, at analysens konklusion kan blive værre:

  • Lukkede fonde tæller ikke med, og de underpræsterer oftest
  • Der er ikke justeret for risiko i forhold til sammenligningsindeksene
  • Der måles på tre år – jo længere horisont, jo værre præstationer
  • Indeksfondene trækker de dyre fonde op, tages de ud bliver billedet værre, som Saxo selv nævner

Tak for en fremragende analyse Saxo. Trods modangreb fra branchen mener vi, at I har lavet en objektiv analyse. Den må vække tanker hos de 100.000'er af danskere, der i dag har investeringsforeninger og som kunne få meget mere på bundlinjen med nogle billige indeksfonde!


 

Se flere blogsProfil