Ekspansion med franchise

authorimage
BLOGS
Af: Mikkel Grene
20. maj 2015


Franchise er en af verdens mest succesfulde forretningsformer, og der er set mange både gode og dårlige eksempler på, hvad franchise kan føre til. Franchise kræver et meget stærkt koncept og en succesfuld forretningsmodel.

Da mine forældre startede de første to franchisebutikker i 1989, var det faktisk de første detailhandelsbutikker, som anvendte franchise i Danmark. Vi har sat stor pris på modellen lige siden og har gode lange relationer til vores franchisetagere – faktisk har vi aldrig oplevet en konkurs hos en af vores franchisetagere. I 2015 forventer vi, at stort set alle vores franchisetagere vil tjene penge, mens mange detailhandelskæder i Europa bløder og lukker forretninger i stor stil.

Vores franchisesystem er konstrueret ud fra et ønske om at skabe den bedst mulige rollefordeling til gavn for både franchisegiver og franchisetager. Vi leverer en nøglefærdig butik, bestemmer varepakken, konceptet og markedsføringen, lægger loft over priserne og støtter meget op omkring franchisetageren. I kraft af vores kreative butikskoncept får franchisetageren stor indflydelse på, hvordan butikken fremstår og drives – vi støtter med rådgivning og uddannelse, men driften står franchisetager selv for. Det tror jeg på, er nøglen til den succesfulde franchise.

Jeg mener, at en forudsætning for at lykkes med franchise er, at man til en vis grad undertrykker sit ønske om at styre alt og efterlader et rimeligt spillerum til franchisetageren. De skal have mulighed for at sætte et personligt præg på deres butik i det daglige og dermed opnå det ejerskab og den faglige stolthed, som er en del af kernen i alle succesfulde virksomheder.

Udfordringen kan være, at man med franchise er afhængig af at overbevise en anden part om, at en ny butik skal åbnes, inden man kan komme i gang. Det gør ekspansionen langsommere, men mange gange kan det også gøre, at man træffer bedre beslutninger.

Vi har lært, at efterhånden som vi bevæger os længere væk fra Danmark, stiger behovet for at finde meget stærke franchisetagere med omfattende detailhandelserfaring og en stor organisation, som kan bakke mange butikker op og tage de investeringer der skal til.

For at lette administrationen går vi derfor efter én franchisetager pr. land på markeder længere væk fra Danmark. Det betyder, at den personlige tilstedeværelse i butikken ikke længere er det primære argument for at vælge franchise – her er i stedet argumenter som lokalkendskab/erfaring, adgang til gode butiksplaceringer, logistik-setup, lokalt netværk og eksisterende backoffice-funktioner fremtrædende. Alle franchisetagere skal dog dele vores værdier og forretningskultur – uanset hvilket marked eller hvor mange butikker der er tale om.

Har du overvejet at ekspandere med franchise? 

Profil
Mikkel Grene authorimage Adm. direktør hos Søstrene Grene

Mikkel har stærke holdninger til bl.a. detailhandel og værdibaseret ledelse. Han vil bl.a. blogge om forretningsudvikling, iværksætteri, branding, marketing og ledelse.

Mikkel er søn af Inger Grene, som stiftede Søstrene Grene med søsteren Ruth i 1973. Mikkel har arbejdet i Søstrene Grene siden 1995, bl.a. som marketing- og salgsmanager og som adm. direktør siden januar 2012.
Tidligere bloggere på borsen.dk