Livskvalitet i regnskabet

authorimage
BLOGS
Af: Ulrik Heilmann
12. maj 2015

Det vigtigste i enhver organisation er den økonomiske bundlinje. Skulle lederen for en stund glemme det, så skal bestyrelsen og aktionærerne nok tage affære. Der er naturligvis også bundlinjer i de fleste organisatiner. Grønne regnskaber, CSR-regnskab over det sociale og samfundsmæssige engagement og en eller anden form for kundetilfredsheds-måling.

Til gengæld er der sjældent meget fokus på, om organisationens mission er virkeliggjort – med mindre da missionen blot er at være lønsom.

En solid økonomisk bundlinje – og alle de andre bundlinjer – er ikke ensbetydende med, at kunderne også oplever en effekt af organisationens virksomhed. Om kunderne faktisk oplever, at organisationen har gjort en forskel – at der er en egentlig oplevet nytteværdi.

I Bolius Boligejernes Videncenter er missionen at øge boligejernes livskvalitet. Derfor er det ikke nok at spørge boligejerne, om de er tilfredse med vores rådgivning og vores kommunikation. Vi vil vide, om de faktiskfåren forbedret livskvalitet, om vi har hjulpet dem undervejs – og ikke mindst, om vi kan gøre det bedre fremover. Derfor har vi nu gennem tre år interesseret os for at måleeffektenude hos boligejerne.

Du kan læse hele effektregnskabet her.

Heldigvis viser det sig, at der er en målbar effekt – og endnu bedre er det, at effekten er stigende år for år. I 2014 har over 260.000 boligejere i Danmark har oplevet en sådan effekt ved brug af Bolius vidensformidling, at det – efter brugernes eget udsagn og vores definition – har medvirket til at øge deres livskvalitet gennem en ændret adfærd. Det er 35 procent flere end året før. Regnskabet har i sig selv den effekt, at vi som organisation bliver bedre til at opfylde boligejernes behov for viden.

For en filantropisk organisation som Bolius er det selvsagt helt afgørende, men andre kunne givet have udbytte af at løfte blikket fra den økonomske bundlinje og se på, hvilken effekt årets indsats har haft for kunderne eller brugerne – et egentligt effektregnskab.

Dels er det en måling af, om organisationen har en generel samfundsmæssig nytteværdi, dels dokumenterer det, om den enkelte kunde eller bruger faktisk opnår forbedringer i overensstemmelse med organisationens mission. I Bolius' tilfælde, om de opnår en bedre livskvalitet gennem det byggede miljø. I andre organisationer er det andre missioner. Men effekten internt vil være den samme: vi lærer vores kunder og brugere bedre at kende – og kan dermed bedre levere en vare, der gør en forskel.

Og, som en sidegevinst: Det er meget sjovere at gå på arbejde, når man ved, at man gør en forskel. Det er selvfølgelig fint at fylde ejernes lommer, men det er sjældent motiverende for den enkelte medarbejder.

Oxford Research A/S har bistået Bolius med at udvikle og revidere effektregnskabet. De bagved liggende metoder er evalueret af professor Peter Dahler-Larsen, Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Profil
Ulrik Heilmann authorimage Ulrik Heilmann har siden etableringen i 2002 været adm. direktør i Bolius, som er et helejet Realdaniaselskab. Bolius mission er at forbedre boligejernes livskvalitet, hvilket sker gennem at øge viden om hus og have, dels via bolius eget website, dels via content på en række andre medieplatforme.

Ulrik Heilmann sidder desuden i flere rådgivende udvalg omkring bolig og energi og har deltaget i arbejdsgrupper under Klimaministeriet i forbindelse med Bedre Bolig. UIrik Heilmann har tidligere været medejer af et reklamebureau og har desuden en fortid hos Carsberg og Tuborg.
Tidligere bloggere på borsen.dk