Bankaktier vil lukrere på rentestigninger

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
12. maj 2015

De seneste uger har der været stigende renter. Både internationalt men også i Danmark. Sidste uges valutatal for april måned, viste et inflow af DKK til Nationalbank på mere end 30 mia. signalerer at spekulationspresset mod kronen er væk. Vi har set de laveste renter og måske kan faldende obligationskurser gøre investorerne nervøse. Hvis du frygter stigende renter, kan du overveje at ”gemme” dig i bankaktier.

Rentebund nået

Efter omtrentlig 30 års næsten uafbrudt rentefald ser det ud til at rentebunden er nået. Ikke underligt, da både de variable men også en række længere løbende obligationer har nået noget-nær-rentenullet. At renterne ser ud til at have nået bunden er dog ikke ensbetydende med at de hurtigt til stige markant igen. Det er der rent faktisk aktuelt ikke særlig meget som tyder på. Især ikke i Europa/Danmark.

Danmark lidt speciel

Midt i de lave renter har udviklingen i Danmark været ekstraordinær speciel. I kamp mod kroneudfordrerne, har nationalbankdirektør Lars Rohde ad 4 omgange sænket renten på indskudsbeviser til aktuelt 0,75 %. Det har efter et par måneders stilstand passiveret kroneinvestorerne i en sådan grad, at der i april måned kom mere end 30 mia. DKK i nationalbankens kasse. Valutareserverne faldt til lige i overkanten af 700 mia.

Skal du frygte rentestigninger?

Efter 30 års rentefald er det naturligt, at stigende renter giver hævede øjenbryn hos investorerne. Hvis rentebunden markerer en trendvending, kan det få konsekvenser få mange; herunder ikke mindst aktieejerne. Spørgsmålet er om du som aktionær bør frygte rentestigninger. Mit svar her til vil være: ”Ja”, ”Nej”.

”Ja” ved store rentestigninger

Hvis renterne imod hvad der er den generelle opfattelse aktuelt kommer på himmelfart, vil det give større dønninger i aktiemarkederne. En af de stærkeste drivkræfter bag de seneste års optur har været de kvantitative lempelser, som har presset flertallet af investorerne over mod og i aktier. Hvis tiden er moden til at bevæge sig i den modsatte retning, vil det kunne gøre betydelig aktieskade.

”Nej” ved mindre justeringer

Er der ikke tale om større rentestigninger, men blot om stigende markedsrenter i størrelsesorden 0,50 % eller så, er der mindre grund til at rynke brynene. Renterne er så (tilpas) lave at så længe realrenterne er tæt på 0 og langt væk fra det langsigtede gennemsnit på ca. 2-2,5 % vil aktierne være i en form for ”rentehelle”. Ikke i den forstand, at aktieopturen vil fortsætte, men forstået på den måde, at moderate rentestigninger ikke i sig selv, alt andet lige, forstyrrer aktiefreden.

Rentestigninger kan give muligheder

Hvis renterne stiger inden for en kortere periode, kan det gøre investorerne utrygge. Hvis du er en af dem som forventer er eller frygter det, og overvejer hvordan du taktisk bedst positionerer dig aktiemæssigt, kan udvalgte bankaktier være løsningen.

Bankaktier kan lide mindre rentestigninger

Alt andet lige, vil bankerne kunne lukrere på de stigende renter, hvis stigningen, jævnfør tidligere, er moderat. Rentemarginalen vil være stigende uden at det eller i givet fald kun i meget lille omfang vil påvirke nedskrivningerne negativt. Bankaktier kan derfor være din mulighed for at beskytte din aktieportefølje eller sågar profitere af stigende indtjening, når renterne på et tidspunkt bevæger sig om ikke mod mere normale, så dog imod mindre unormale tilstande.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk