Engelbrechts hykleri om bilafgifter

Lisbet Røge Jensen

Registreringsafgiften på biler er skadelig for dansk velstand. Det kan siges ret kort og konstateres ret klart. Som følge af den måde afgiften beregnes på, kører vi desuden i for små og for usikre biler. Registreringsafgiften forringer altså også vores velfærd.

Regeringen havde lovet en "grøn omlægning" af registreringsafgiften, man da man ikke kunne få det, har man for nylig aflyst en reform.

I efteråret skrev denne avis om gevinsten ved at nedsætte registeringsafgiften, herunder de job, det kan skabe: 

“Når det kommer til den mest effektive måde at lette skatten på, er det registeringsafgiften, der er vinderen. For 5 mia. kr. vil en lettelse af registreringsafgiften skabe cirka 10.000 nye job.” Det viste beregninger fra Finansministeriet.

Når skatteministeren ikke ønsker at nedsætte registreringsafgiften, gør han det altså fuldt bevidst om, at det koster arbejdspladser. Det er ideologi, der vinder over velstand og velfærd. Regeringens “skyhøje ambitioner” for den grønne omstilling vinder over bilforhandlernes mulighed for at øge salget og dermed arbejdspladserne, og over øget økonomisk råderum for den enkelte bilkøber:

“Det bliver ikke aktuelt at fremlægge planer om en omlægning af bilafgifter på denne side af valget. Det må blive en opgave, som vi tager op på et senere tidspunkt,” sagde skatteminister og socialdemokrat Benny Engelbrecht til Altinget ultimo april.

Vi har ikke brug for grøn omlægning - bare en omlægning
Årsagen til at droppe reformen er, at der ikke er “en mulighed for at manøvrere det politisk,” siger ministeren, som gerne vil have en “bred aftale”.

Godt det er svært at få denne grønne aftale, for vi har ikke brug for en grøn omlægning af registreringsafgiften. Vi har til gengæld brug for, at den sættes ned (eller fjernes helt). Det medfører iøvrigt i sig selv en renere bilpark, idet det alt andet lige leder til en nyere bilpark.

Det burde man kunne få en tværpolitisk aftale om. En sænkelse til 60 pct. mod de nuværende 105/180 er sågar selvfinansierende iflg. beregninger fra tænketanken Cepos, så der er ingen undskyldninger for at lade være:

I to andre forslag Skatteministeren har fremlagt indenfor de seneste to uger, anerkender han ligefrem den positive dynamik, der er ved afgiftsfritagelser og -nedsættelser. Den logik skal han selvfølgelig videreføre til registreringsafgiften. Se blot her:

Første eksempel er hvor regeringen via Skatteministeriet 29. april foreslår at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler. Her udtrykkes indirekte bekymring for at den omvendte situation, nemlig en afgiftsstigning, vil betyde reduceret salg af (el)biler:

“Uden en ny aftale for afgifterne på området ville el- og brintbiler fra den ene dag til den anden være omfattet af de almindelige regler i registreringsafgiften og i de løbende bilafgifter. Det ville for nogle biler svare til en pludselig afgiftsstigning fra 0 til 180 pct.”

I andet eksempel anerkender og hylder ministeren (en del af) logikken bag selvfinansieringen af afgiftslettelser, og han anerkender det som noget positivt, at lavere afgifter betyder for den enkelte borger, at han/hun nu i højere grad kan forventes at få opfyldt sine personlige ønsker. Det gør han 6. maj i sit forslag om afgiftsnedsættelse på såkaldte ønskenummerplader, hvor han siger følgende:

“Lavere afgift vil øge salget af ønskenummerplader. På den måde slår vi to fluer med ét smæk. Vi gør det billigere for bilisterne, og så kan vi formentlig øge statens indtægter”.

Skal skatteministeren være konsekvent, bør han også gå ind for en generel nedsættelse/fjernelse af registreringsafgiften. Alt andet er utroværdigt. Måske kunne man ligefrem kalde det hykleri.


 

Se flere blogsProfil

Lisbet Røge Jensen

Lisbet Røge Jensen

redaktør og lederskribent, Børsen
På denne blog holdes kapitalismens fane højt. Kig her efter de små ting, der tegner de store liberale linjer i samfundet, og kig efter godt og dårligt nyt om frie markeder, frie mennesker og personligt ansvar.

Lisbet Røge Jensen støber kugler i Børsens holdningsmæssige hovedsæde, debatredaktionen, og er redaktør på avisens hyldest til dem, der tør noget og gør noget - bogen "De handlende" - som Børsen udgav i april 2017. Hun er i tidernes morgen uddannet realkreditrådgiver og siden hen cand.merc. fra CBS.