USD har nøglen til de europæiske aktiemarkeder

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
03. maj 2015

Aktiemarkederne er begyndt at vise svaghedstegn. Er det et tegn på opturstræthed eller et signal om at investorerne skal forberede sig på at korrektionen kan komme i den maj måned, som er måneden med det dårlige investeringsomdømme, og hvad er de største farer og risici aktuelt?

Eksplosive stigninger

Aktiemarkederne er steget eksplosivt. Ikke kun de seneste måneder men i en næsten ubrudt linje kun afbrudt af et par større korrektioner, hvoraf nedjusteringen af den amerikanske kreditværdighed fra 3 til 2 A’er hos S&P og Grækenlands samtidige ”meddelelse” om at private ville blive en del af gældsaccorden i sommeren 2011 med mere end 20 % kursfald til følge, som ”højdepunkter”.

Investorerne har med rette mange gange spurgt sig selv om hvor længe opturen kan vare. De seneste uger er der gået lidt knas i optursmaskineriet og der er flere tegn på at vi i det mindste er på vej ind i en mere sidelæns bevægelse.

Her er 6 faktorer i min prioriterede rækkefølge, som kan forstyrre opturen eller være den/de udslagsgivende faktorer bag ved en forstyrret aktienattesøvn de kommende måneder:

Faldende USD

De europæiske aktier er spurtet forbi andre markeder i 2015. Kombinationen af Draghi som obligationscowboy og vækstforskellene mellem Europa og USA, har været USD opturens alibi. Netop den stærkt stigende USD har været en af de væsentligste kurstriggere bag ved aktieopturen. De seneste uger har vi set en let sivende USD, som nu er godt 4 % fra årets højeste. Yderligere tilbagegang kan få investorerne til at vænne sig til at opturen, hvor 1 USD = 1 EUR ikke kun er udsat på kort sigt, men kan tage noget længere end antaget.

Grexit

Den evigt tilbagevendende historie om landet med det milde klima, den forfærdelige økonomi og den lemfældige omgang med finansiel disciplin, kan presse investorerne. Et Grexit vil kortvarigt have implikationer. Markederne er dog så godt forberedt som man nu engang kan være, hvis et EUR-zone land går statsbankerot, som vil være konsekvensen af et Grexit (alle græske banker insolvente over night). Jeg tror dog risikoen for et Grexit er væsentlig mindre end investorerne antager.

En cocktail

Hvis der kommer en korrektion er det mest sandsynlige, at den vil blive udløst som en cocktail af flere faktorer. Jo mere markederne er steget på kortest mulig tid, jo større er risikoen for at en, set i et længere tidsperspektiv, mindre hændelse, kan få en større betydning. Cocktaileffekten bør ikke undervurderes.

Opturstræthed

Måske kommer faren for en korrektion slet og ret fra at den fortsatte optur kommer til at mangle energi. Efter regnskabssæsonen kan der komme en pause med et nyhedsvakuum. Investorerne vil kunne spørge sig selv hvad der på det lidt kortere sigt skal drive aktiekurserne yderligere i vejret. Der er rigtig mange ”korte” investeringspenge investeret i aktiemarkedet, og de kan hurtigt forlade investeringsarenaen igen, hvis der ikke er noget at hente, eller hvis risikoen for kursfald opleves som større end yderligere stigninger.

Dårlige regnskaber

Idet generelle tilfælde vil virksomhederne levere fornuftige resultater. De som skuffer vil opleve at kurshammeren falder hårdt. Måske vil de, som i det generelle tilfælde indfrir og sågar overgår forventningerne alligevel have svært ved at stige yderligere kortsigtet, netop på grund af den markante optur vi har set i 1. kvartal 2015. Gode tal er forventet og indregnet.

”Sell in May”?

Der er ikke noget som peger entydigt på at maj er en måned med negativ afkast. På den anden side er maj i gennemsnit en måned med meget små afkast og den finansielle kalenderovertro kan måske gøre et mindre udslag. De historiske afkast kan måske få investorerne til at konkludere, at de ikke behøver at være investeret i aktiemarkedet, og det kan have en selvforstærkende effekt.

Store optur forbi

Selv efter en eventuel korrektion, er det mest sandsynligt, at aktierne igen vil vænne kurssnuden opad. Alternativer mangler fortsat, økonomien er på vej frem og høje aktiekurser er ikke i sig selv en udløsende faktor for at en større og mere langvarig nedtur kan begynde. Det er stadig vigtigt at erindre investorerne om at den store optur på aktiemarkederne i denne omgang ligger bag og ikke foran os.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk