Vækst kræver finansiering – hvor er bankerne ?

authorimage
BLOGS
Af: Michael Winther Rasmussen
16. apr 2015

Bankerne har fået skyld for meget (måske også for meget). Både for finanskrisens opståen. Men også her efter finanskrisen for at gå over i den anden grøft og lukke kasserne for meget i eller stille for skrappe krav i forbindelse med lån- og kreditgivning. Jeg skal ikke gøre mig til dommer.

Et faktum er dog, at mange virksomheder – både mindre, mellemstore og større – her efter finanskrisen i mange tilfælde oplever endog meget store udfordringer med at få finansieret deres vækst- og strategiplaner. Og iværksætterne oplever særligt store udfordringer med at få finansieret selv meget lovende projekter. Bankernes udlån til erhvervslivet er faldet med over 11% de sidste 12 måneder – oven i købet i en periode, hvor man ellers skulle tro, at erhvervslivet efterhånden har fået ”luget ud” i drift og balance og sat fokus på øget indtjening. Og på et tidspunkt hvor bankernes egen bank (Nationalbanken) spår vækst i BNP på 2% allerede i 2015. Og hvor vi som rådgivere for dansk erhvervsliv også oplever et endog meget stort potentiale for vækst og fremgang inden for mange sektorer. Potentialet for vækst og fremgang er således stort, men vækst kræver finansiering !

Der er ingen tvivl om, at bankerne spiller en væsentlig rolle for mange virksomheders finansiering. Men man må ikke glemme, at der findes mange andre finansieringsmuligheder, og at vi i virkeligheden nok skal vænne os til at tænke lidt ”alternativt” og have mere fokus på andre muligheder end lige nødvendigvis bankfinansiering:

  1. Egenkapitalfinansiering
  2. Lånekapital
  3. Ansvarlig lånekapital
  4. Virksomhedens egen ”arbejdskapital”

Egenkapitalfinansiering

Den mest tålmodige finansieringsform er selvsagt egenkapitalfinansiering. Udover traditionel ejer-finansiering og ”private placements” ser man i stadigt stigende grad et samspil af strategiske investorer gå sammen omkring fælles synergier f.eks. puljeinvesteringer eller lign. Indenfor EU-systemet findes også en række tilskuds- og støtteordninger, som ikke engang er egenkapital med afkastkrav, men reelle tilskud eller støtteordninger under givne betingelser men uden tilbagebetalingspligt (et efter min mening noget overset område). Herudover findes der en række kendte og mindre kendte  finansielle institutioner, -kapitalfonde og –investorer i både Danmark og udlandet – såvel private som offentlige - som ikke kun henvender sig til store virksomheder, men også til mellemstore og mindre virksomheder ...listen her er meget lang, og der er ”spillere” for næsten enhver smag i forhold til virksomhedsstørrelse, branche, udviklingsprojekter, produkter m.v.. For ikke at glemme de regulerede kapitalmarkeder i ind- og udland, hvor kapitalmarkederne ikke længere kun er for de store virksomheder, men hvor der også findes regulerede kapitalmarkeder for de mellemstore virksomheder. Og så er der ”det nye sort”: Crowd funding, som man indtil videre herhjemme ikke tillægger så stor betydning, men som i udlandet også er set anvendt ved f.eks. virksomhedsetableringer. For iværksættere og startups findes der endvidere en række fora med aktører fra både den offentlige sektor, det private erhvervsliv og den finansielle sektor, i både ind- og udland, og med fokus på både strategudvikling og finansiering mm. Afkastkrav og tidshorisont for de forskellige ”egenkapital-finansiører” er meget varieret, men fællesnævneren er som regel at finansieringen er tålmodig, dvs. afdragsprofilen er lempelig og står tilbage for øvrig finansiering – virksomheden får således her den fornødne luft til at vokse og udvikle sig.

Lånekapital

Bankerne er som nævnt det første, man kommer i tanker om, når man taler om lånekapital. Men set i lyset af det, som nogen (pragmatisk) vil kalde ”bankernes tilbageholdenhed med udlån”, er der opstået nye private aktører og sammenslutninger i det finansielle marked, som under givne betingelser yder lån på banklignende vilkår. Dette fænomen er efterhånden meget udbredt i både UK og USA, men er nu også en realitet i Danmark. Konkurrencen på lånekapital-markedet er således blevet skærpet, hvilket er positivt for kunderne.

Ansvarlig lånekapital

Som ”hybrid” mellem egenkapital og lånekapital, findes den ansvarlige lånekapital, hvor der findes en række aktører i både ind- og udland, der yder lån til virksomheden over en given periode med mulighed for senere at konvertere til egenkapital. Afkastkravet er typisk lidt højere end for lånekapital, til gengæld er denne form for kapital typisk mere ”tålmodig” end lånekapitalen.

Virksomhedens egen ”arbejdskapital”

Og så må man ikke glemme de lavthængende frugter: virksomhedens egen arbejdskapital. Mange virksomheder overser nemlig mulighederne for at optimere allerede eksisterende driftsfinansiering, f.eks.: optimering af kreditbetingelser hos kunder og leverandører, factoring/fakturabelåning, belåning i andre aktiver, realkreditlån og optimering heraf, finansiering via ledelse/medarbejdere f.eks. som led i optionsprogrammer, sale & lease back for blot at nævne nogle få områder, hvor der kan optimeres.

Hvad skal der til ?

Det er ikke kun bankerne, der stiller krav om en veldokumenteret forretningsplan, vækstplan eller strategiplan  – det gør de fleste andre finansieringskilder også i større eller mindre grad. Hjemmearbejdet skal gøres ordentligt og grundigt, og fremfor alt præsenteres så troværdigt og realistisk som muligt, så virksomhedens finansieringspartnere og interessenter i øvrigt kan have tillid til grundlaget og ikke mindst til ledelsen. Men det er mange gange ikke nok. Adgang til finansiering kræver som regel en god, kompetent og vel sammensat ledelse – som finansiør kigger man nemlig på dem, som skal ”spille med bolden” i det daglige: Er holdet rigtigt sammensat (bestyrelse/direktion/organisation)? Og kan kampen vindes (strategivurdering/-justering)? Men det kræver også god skræddersyetuafhængigrådgivning at få sammensat den rigtige finansieringspakke til virksomheden, for spørger man långiverne selv, får man efter min opfattelse ikke uvildig rådgivning. Og så kræver det et fantastisk godt og tillidsfuldt netværk blandt finansieringskilderne - ikke kun i Danmark men også internationalt – da mange danske virksomheder efterhånden opererer globalt.

Tænk anderledes

Bankerne spiller en væsentlig rolle for virksomhedernes finansiering og udvikling. Det vil de fortsat gøre. Og det tætte troværdige samspil mellem den finansielle sektor og det private erhvervsliv er vigtigt, ikke mindst for samfundet. Men det gør ikke noget, at man som virksomhed også tænker lidt ”alternativt” og undersøger andre muligheder. Og fremfor alt får nogenuafhængigerådgivere – med både de fornødne kompetencer og netværk - til at hjælpe med at sammensætte den helt rigtige finansieringsstruktur. Vækst og udvikling kræver finansiering. Men i stedet for at tænke ”begrænsninger” bør man i endnu højere grad tænke ”muligheder”. For der ER masser af muligheder – også for finansiering!

Profil
Michael Winther Rasmussen authorimage Michael Winther Rasmussen er statsautoriseret revisor, partner og medlem af bestyrelsen i revisionsfirmaet Grant Thornton. Michael er specialiseret i at yde finansiel og strategisk rådgivning om bl.a. vækst til virksomheder i Danmark og internationalt, og vækst i erhvervslivet er et af Michaels fokusområder her på bloggen. Michael er desuden passioneret musiker.
Tidligere bloggere på borsen.dk