"Står på en aktietop"

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
01. apr 2015

Aktieindeksrekorderne bliver ved med at begunstige især de danske aktieinvestorer. På vej mod nye aktietoppe og ikke mindst flere danske indeksrekorder, er det kun naturligt at investorerne i tiltagende grad spørger om vi er på vej mod en større korrektion og det i givet fald er tiden til at stille sig på aktiesidelinien?

Efter en top…

Hvis du langsigtet investerer i tiltro til at den tendens og trend som har præget aktiemarkederne og virksomhedernes indtjening over meget lange tidshorisonter fortsætter, er du på det vindende afkasthold. Efter en aktietop kommer der en ny aktietop. Ikke på enkeltaktie- men på indeksniveau. Spillereglerne tilsiger, at når virksomhedernes indtjening over tid stiger med 5-8 % årligt, vil en top altid blive afløst af en ny top. Det springende punkt er din tidsdimension som investor; om din portefølje er tilstrækkelig ”bredt funderet” så din selskabsspecifikke risiko er negligerbar, og om aktiemarkedet kan være ”kommet tidsmæssigt foran”.

Store stigninger stjæler af fremtiden

Hvis et aktiemarked over en periode stiger mere eller endda væsentlig mere end det langsigtede gennemsnit tilsiger, ”låner” eller ”stjæler” du af fremtiden. Ikke i den forstand at aktierne med det samme reagerer negativt ”ved først givende lejlighed”, men på den måde at der på et tidspunkt skal betales tilbage. Du kan sammenligne det med hvis du over en længere periode leverer en præstation, som er over din naturlige formåen, eksempelvis hvis du løber eller cykler for stærkt. På et tidspunkt vil der komme en korrektion og en tilbagevenden til det ”langsigtede gennemsnit” = din naturlige formåen. Det kan dog tage lang tid og vare længere end du regner med.

USD stærkere

I øjeblikket har vi en stærkere USD end vi har haft i mange år. Investorer har efter 10 år med en svag USD vænnet sig til en svag amerikansk valuta. Styrkelsen af USD er ikke kun en ditto svækkelse af EUR, men også at det naturlige leje for USD er højere, end hvad investorerne har vænnet sig til.

Et andet og tydeligt eksempel er aktierne. Fra toppen i slutningen af 2007 og frem til marts 2009, faldt det danske aktieindeks med væsentlig mere end 50 %. På samme måde som niveauet i slutningen af 2007 var ”foran” de økonomiske realiteter, kom indeksværdien ”bagud” i starten af 2009. Når man kommer bagud er der et stort potentiale og vice versa kan der komme en regning der skal betales på et tidspunkt, når det igennem en længere periode er gået godt og afkast har været gode.

Hvor er vi nu?

Alene betragtet og vurderet ud fra udviklingen fra 2009 og fremefter er vi kommet ”en hel del foran” i Danmark. Det aktieindeks, som faldt mere end 50 %, er steget med noget nær 450 % siden bundformationen. Selv om der kræves en stigning på 100 % efter et 50 % fald for at komme tilbage til og i udgangspunktet, er vi alene målt på den måde kommet en del foran og har lånt eller stjålet af det fremtidige potentiale.

Billedet snyder dog lidt eller endda meget, hvis man under indeksoverfladen dykker ned i det danske indeks. Nok har indeksværdien været på kursmæssig himmelfart, men der findes stadigvæk en række selskaber, hvis aktiekurser er lidt, noget eller endda en hel del lavere end tilfældet var i 2008/2009.

Det kan i det individuelle tilfælde skyldes, at selskabet var for højt vurderet netop dengang og at der på selskabsniveau allerede har været tale om en ”tilbagebetaling”. For så vidt angår bankerne, Vestas, FLS og en række andre selskaber, kigger investorerne – selv efter massive kursopgange – fortsat langt efter de tidligere toppe.

Investorer forgyldt i enkeltaktier

Modsat kan investorerne i Novo Nordisk, Coloplast,  Novozymes, Topdanmark, Tryg m.fl. glæde sig over aldrig at have været aktierigere. Indtjeningen er steget og i nogle tilfælde er det netop de stigende indtjeningsniveauer der afspejler den stigende aktiekurs. I andre tilfælde har investorerne ikke kun fået i investeringsposen (stigende indtjening), men der er også blevet lagt værdier oveni aktiesækken i form af stigende priser (multiple) for en given indtjening.

De stigende toppe og mere end 20 nye danske indeksrekorder i 2015, giver grund til aktiebekymring. De lave renter og at ECB melder sig i rækken af obligationscowboys for at stimulere økonomien, har givet aktierne frisk medvind og et ekstra afkastgear. Samtidig har den stigende USD naturligt vakt eksportglæde hos de større danske selskaber med en betydelig DKK eller EUR omkostningsbase og et salg som i et større omfang sker i USD.

Stor aktieoptur overstået

Det mest sandsynlige er at den store optur på indeksniveau er overstået i denne aktiecyklus. Renterne forbliver lave og styrkelsen af USD er ikke noget engangsfænomen. Korrektioner på 5-10 % vil komme og er også i 2015 et scenarie som du skal tage med i dine investorovervejelser. Enkelte aktier som eksempelvis Novo Nordisk har været indeksmæssige trækheste. I hovedsagen skyldes det stigende indtjeningsforventninger, som ikke kan antages at være et kortsigtet og forbigående fænomen.

Aktietop følger aktietop

Efter en aktietop kommer der – på indeksniveau – en ny aktietop. Indeksudviklingen kunne signalere at risikovilligheden har været for stor og overdreven og at nedturen er lige for. Risikovilligheden eksisterer i Danmark mere i højden end i bredden. Investorerne satser mest på det som de kender, ved, og har en god fornemmelse for.

Det er ingen klare tegn på en generel overophedning af de danske aktier, hvis man dykker ned under overfladen. Alt i alt. Enkelte aktier stjæler billedet, overskrifterne og giver nye indeksrekorder. Også selv om udviklingen i blandt andet biotekaktier kan give indtrykket af, at en god udvikling har fået investorerne til at være ekstraordinært opportune i jagten på den næste ”Bavarian” eller ”Genmab”.

5-10 % korrektion vil være ”sund”

For den fremtidige aktiemarkedsudviklings skyld, vil det dog ikke kun være sundt, at hastigheden hvormed aktierne stiger bliver sat ned, men tilmed langsigtet positivt med en 5-10 % korrektion som vil være billedet på at der er en risiko ved at investere og at aktietræerne ikke vokser ind i himlen; trods alt.

 
Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk