Send flere penge!?

authorimage
BLOGS
Af: Line Rosenvinge
29. mar 2015

Vi har tre statsanerkendte, femårige uddannelser i billedkunst. De ligger i landets tre største byer og dækker Sjælland, Jylland og Fyn. Man kan spørge sig selv, om dét er for meget eller for lidt.

Rektor ved Det Jyske Kunstakademi (DJK), Jesper Rasmussen, langede nyligt i en kronik ud efter kulturminister Marianne Jelved (R). Han synes, at hun har mistet forståelsen for sit resort og forladt sin tidligere støtte til dannelsesprojektet. Han skriver bl.a.:

"Når kulturministeren udelukkende anvender oplevelsesøkonomiske argumenter, tyder det på, at hun har forladt sin tidligere støtte til dannelsesprojektet. Det er beklageligt, for dannelse er netop det stærkeste bolværk mod den kunstneriske udvanding, der følger med oplevelsesøkonomiens krav til kunsten om at servicere erhvervsliv og turisme m.m. ved at fokusere på bundlinje, publikumstal og spektakulær underholdning."

Han forklarer, at "Kunstakademiernes opgave er først og fremmest at sikre, at kunstnerne og dermed også kunsten, udvikles til det højest mulige niveau. Og det er en vigtig opgave for samfundet, da vi har brug for kunst af en vis kvalitet. Det burde egentlig ikke være nødvendigt at forklare, hvorfor kunst er vigtigt. Den æstetiske og kunstneriske sans er noget af det, der gør os til åndeligt fungerende individer og definerer os som mennesker." (...) " Kunstakademiernes primære opgave er jo ikke at bidrage til den økonomiske vækst, men til den kunstneriske vækst! Staten støtter vel heller ikke kun folkekirken i det omfang, den bidrager til øget beskæftigelse?".

Jagerpiloter eller kunstnere
Akademirektoren forsvarer naturligvis sin institutions berettigelse og virke.  Kronikken er skrevet som reaktion på og problematisering af det forhold, at ministeren i en udtalelse til Dagbladet Politiken den 23. februar 2015 taler for at dimensionere kunstakademierne til at matche et ikkeeksisterende arbejdsmarked. Akademirektoren gør opmærksom på, at kunstnere ikke får traditionel ansættelse, men skal fungere som selvstændige på arbejdsmarkedet.

Det er ikke bare vigtigt at uddanne kunstnere. Det er også dyrt.

Forsvarets uddannelse af jagerpiloter går vanligvis for at være landets mest bekostelige. Dette er sandsynligvis ikke korrekt. I kunstlivet holder man på den officielle hemmelighed, at landets mest bekostelige studerende er kunstnerne på Kongens Nytorv.

Kunstakademiet i København modtager årligt omkring 40 mio. kr. fra staten i driftsstøtte. Til sammenligning må akademierne i Aarhus og Odense hver nøjes med omkring 1 mio. kr. i statsstøtte (dertil lægges kommunal støtte af et uvist omfang).

Her er det oplagt at ynke provinsakademierne. Men gør vi det, er der et par forhold, som vi må tage in mente.

Der er tradition for, at studerende i Odense bor i København og deltager i undervisningen dér. Dette er muligt, fordi akademiundervisning ofte er tilrettelagt efter en løs struktur med rum for fordybelse og individuelle mentor-sessions i afveksling med kortvarige men intense workshops, besøg fra gæsteundervisere og studieture i ind- og udland.

Mange forelæsninger er åbne. Det er derfor forholdsvis gnidningsfrit for de fynske studerende at blive en del af miljøet på Kongens Nytorv. De tre akademier har desuden indbyrdes udvekslingsaftaler, så studerende fra både Fyn og Jylland hvert år officelt indskrives i København. Det er til gengæld yderst sjældent, at studerende fra hovedstaden rykker til provinsen.

Som konsekvens af dette faktum er der dem, som mener, at akademierne på Fyn og Jylland burde begrænses til at udbyde grunduddannelsen og officielt lade de studerende tage afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler i København. Det er alligevel dér, pengene er. Og med pengene følger mulighederne  

Hvad bruger de pengene på i København? Der er aktuelt syv professorer, der, ifølge det seneste stillingsopslag, hver får i størrelsesordnen 800.000 kr. i årsløn. Af disse er de fem ikke bosat i Danmark. Det er tanken, at internationalt arbejdende kunstnere bringer en særlig esprit til det københavnske, som er alle pengene værd.

Hovedstad og provins
Nuværende akademirektor i København, Sanne Kofod Olsen, er tidligere akademirektor i Odense. Hun kender rutinen, men sidder nu på den anden side af Storebæltsbroen. I en stor institution. Kofod Olsen forholder sig foreløbig tavs til udmeldingen fra sin rektorkollega i Aarhus.

Kofod Olsens forgænger, Mikkel Bogh, som nu er direktør for SMK (Statens Museum for Kunst), førte en behørigt imødekommende politik overfor søsterakademierne i provinsen, og varetog i sin rektorperiode nationale såvel som internationale interesser. Boghs forgænger, Else Marie Bukdahl, som regerede fra Kongens Nytorv i 1985-2005 , var forholdsvis køligt stemt i forhold til provinsen. I stedet vendte opmærksomheden mod institutionsrelationer og samarbejder i udlandet, hvilket kom en hel generation af kunstnere til gode.

Kofod Olsen har nyligt fra kulturministeriet skaffet en særbevilling til at dække underskud fra driften af Kunsthal Charlottenborg, som hører under Kunstakademiets Billedkunstskoler. Underskuddet fra seneste regnskabsår opstod som konsekvens af den nu afgåede kunsthalsdirektørs misforvaltning af kunsthallens midler til afvikling af udstillingsvirksomhed. Ministeriet har valgt at øge kunsthallens bevilling med 600.000 kr. fra 1 mio. kr til 1,6 mio. kr. Ekstrabevillingen er permanent og kommer fra overskydende Tipsmidler (jvf. Presset Charlottenborg får ekstra midler af minister).

Når ministeren prioriterer hovedstadens akademi og tilhørende underinstitutioner, så tyder det ikke på, at der er flere statslige midler på vej til provinsakademierne.

Man kan godt skrive en kronik og bede ministeren om at øge statsstøtten, men det kommer nok ikke til at ske, så i stedet burde man sætte sin lid til, at både Aarhus og Odense kommune vælger at investere i egne institutioner.

For rigtige kunstnere, dem kan man ikke få for mange af.

Kunstakademiets Billedkunstskoler har til huse i et 1700-tals slot midt i København på en af byens bedste adresser, Kongens Nytorv 1, mellem Nyhavn og Det Kongelige Teater. Her har det ligget i 261 år. Kunstakademiets Billedkunstskoler undgik at blive sammenlagt med de øvrige kunstneriske uddannelser, da arkitektskolen, designskolen og konservatorskolen i 2011 fusionerede, fik én overordnet rektor og rykkede til nye fælles lokaler på Holmen i København. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) lider nu under rod i økonomien og jammerlig ledelse. Man kan tænke sig til, hvordan dette måtte influere på uddannelseskvaliteten. Tak skæbne, at Kunstakademiets Billedkunstskoler forblev en selvstændig institution under Kulturministeriet og ikke, som KADK-uddannelserne, overgik til Undervisningsministeriet. København har cirka 160 SU-berettigede kunststuderende. Hvert år dimitterer cirka 35 kunstnere.

Det Jyske Kunstakademi (DJK) ligger i den for aarhusiansk kulturliv navnkundige Mejlgade, lige overfor den bygning, hvor Frontløberne/Kaospiloterne havde til huse i stiftelsesårene i begyndelsen af 1990erne. DJK var der først. Selvom studerende fra de to uddannelser næppe kan undgå at rende på hinanden på de nærliggende caféer i Aarhus Midtby, så har der alle dage været en subtil skyttegravskrig mellem Frontløberne og DJK. DJKs nuværende rektor er, som karsk kritiker af oplevelsesøkonomien, eksponent for denne sondring mellem 'de rigtige kunstnere' og reelle bidragsydere til samfundsdannelsen versus 'de ivrige tilløbere', kulturentreprenører og iværksættere i oplevelseøkonomien. DJK skal i øvrigt ikke forveksles med Århus Kunstakademi i Vestergade, som ikke er statsanerkendt. Det synes at være en god idé med et kunstakademi i København og Aarhus, fordi det også er de to byer, som udbyder uddannelsen i kunsthistorie. Aarhus har cirka 40 SU-berettigede kunststuderende. Hvert år dimitterer cirka 15 kunstnere.

Det Fynske Kunstakademi deler bygninger med BRANDTS. Den selvejende institution BRANDTS er Fyns største kulturinstitution med base i et gammelt bygningskompleks centralt i Odense by, det tidligere Brandts Klædefabrik. I 2014 blev de fire institutioner Fyns Kunstmuseum, Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Danmarks Mediemuseum nedlagt for at genopstå som BRANDTS. Det er hensigten, at Det Fynske Kunstakademi skal være en del af dette "kulturelle mekka" (sådan benævnes konglomeratet). Odense har cirka 30 SU-berettigede kunststuderende. Hvert år dimitterer cirka 10 kunstnere.  

Nærværende indlæg er for egen regning, men det bør nævnes, at jeg i perioden 2010-2015 som ekstern konsulent leverede tværgående undervisning, redigerede årbog og løste enkeltstående kommunikationsopgaver mv. for Kunstakademiets Billedkunstskoler i København.

 

Profil
Line Rosenvinge authorimage Taler ofte og gerne om kulturens væsentlighed, har høje tanker om kunstens værd og stiller krav til kunstens kunnen. Deler det, som er godt og vurderer også det, som går galt. Her på bloggen får du en fornemmelse for aktuelle hændelser fra kulturens verden med tanke på bredere relevans. Men du får også indblik i afkroge af kunstlivet, som du ellers ikke møder den i dagspressen.

Rosenvinge er siden 2005 selvstændig via Tender Task som kunstkritiker, forretningsudvikler og salonværtinde.

Få Lines indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk