FED: Det modsatte af ”tålmodig” kan være ”mindre tålmodig”

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
19. mar 2015

Den amerikanske centralbank, FED med Janet Yellen i spidsen fjernede som ventet udtrykket ”tålmodig” i forbindelse med gårsdagens pressemeddelelse. Investorerne bør dog ikke tage det som udtryk for at centralbanken, FED er blevet  utålmodig , men snarere at tiden at kommet til at begynde en lang vej mod mindre renteunormale tilstande.

Rentestigninger på vej

En 3 % vækst er ikke i længden forenelig med at prisen på penge = renten ligger på ”0”. FEDs pengepolitik skal og har understøttet økonomiens langsomme tilbagevenden fra den vækstmæssige dybfryser. Selv om væksten i et stykke tid har været ”god” og arbejdsløsheden faldende, har de lave inflationsforventninger langt væk fra 2 % målsætningen været den sidste forhindring for at begynde rentenormaliseringen.

USD og renter ned

Efter FEDs annoncering og efterfølgende pressekonference faldt USD med 2 % og også de toneangivende renter (eksempelvis 10 årige renter) faldt. Investorernes opfattelse er klar. Yellen og FED er fortsat dueagtige i deres rentetilgang og udmeldingen var forventet.

Mindre unormal snarere end rentenormalisering

Nok er vejen mod stigende renter begyndt. Det skal dog mere forstås i den forstand at renterne skal være mindre unormale end at det inden for en kortere tidsramme vil være en tilbagevenden til tider med 2-3 % korte renter. Investorerne har juni 2015 mødet for kikkerten, når de skal pege på første mulighed for den første forhøjelse.

Flere aktiestigninger forude

Aktieinvestorerne bør ikke for nærværende frygte FED renteoptrapning. Renterne er fortsat lave og bevægelserne på markederne med faldende USD og renter (fordi annonceringen var så forventet) og stigende aktiekurser, taler deres eget tydelige sprog. Investorerne har fortsat få eller ingen alternativer til aktierne. Det vil ikke ændre sig med langsomt stigende renter. Snarere tværtimod kunne man sige. Samtidig klarer aktierne sig normalt ganske fint i starten af en konjunkturopgang med bedre vækst- og indtjeningsudsigter. 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk