Tid til at skrue ned for aktier

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
16. mar 2015

Verden er allerede kommet rigtig langt i 2015. I efteråret 2014 var der store bekymringer omkring, hvad den faldende oliepris ville betyde for den globale økonomi og den finansielle stabilitet. Og der var udtalt bekymring om udsigterne for Europa, hvor væksten var faldende og inflationen kraftigt på vej ned. Vi anså de bekymringer for overdrevne og vægtede op i globale aktier, herunder i særdeleshed europæiske aktier i løbet af oktober og november. Siden da er især vækstbekymringerne for Europa begyndt at aftage, Den Europæiske Centralbank har leveret et kraftfuldt pengepolitisk tiltag og olieprisen er begyndt at stabilisere sig, vel at mærke på et lavere niveau, der indtil videre synes at have gavnet den globale økonomi.

Vi reducerer risikoen lidt

Det har aktiemarkederne reageret på og er steget markant. Vi mener derfor, at det er tidspunktet til at reducere risikoen lidt og vælger derfor at sælge en del af vores overvægt i globale aktier og køber i stedet europæiske og nordiske kreditobligationer.

Når det er sagt, understreger vi dog, at udsigterne for den globale økonomi stadig er positive. Den amerikanske økonomi er for alvor tilbage – og med rekordhøj jobskabelse. Det værste af afmatningen i Kina er bag os, og Europa har pt. en masse midlertidige faktorer, der hjælper væksten på vej. Derfor er vi stadig overvægtet i aktier med en præference for de regioner, der drager allermest nytte af lempelig pengepolitik og lavere oliepriser, hvilket vil sige Europa og Japan.  

Risiko for større udsving

Men listen af bekymringer er nu lidt længere for os end i efteråret. På listen finder vi dels, at den amerikanske centralbank kan skabe noget uro med sin første renteforhøjelse, dels at der stadig ligger betydelige politiske udfordringer og venter forude i form af en afklaring omkring Grækenland, men også valg i Storbritannien og senere på året i Spanien – og for ikke at glemme, den stadig ustabile situation i Østeuropa. Sluttelig er det tydeligt, at forventningerne til europæisk vækst allerede igen er steget, hvilket øger sandsynligheden for, vi alle nemmere bliver skuffede.

Hvad angår den kommende renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, er vores bekymringer på den korte bane, at Fed kan få svært ved at forklare de finansielle markeder, hvad det præcist er, den har tænkt sig at gøre. Det er ikke unormalt, at begyndelsen af en renteforhøjelsescycklus skaber lidt uro på de finansielle markeder, i særdeleshed for de risikable aktiver, fordi markedet lige skal vænne sig til tanken om, at pengepolitikken nu er på stramningskurs. Groft sagt stiger risikoen for, at vi vil se større udsving på de finansielle markeder.

Skab et udgangspunkt til at udnytte eventuelle udsving

Det er dog vigtigt at huske på, at den amerikanske centralbank strammer pengepolitikken, fordi økonomien har det godt. Hvis vi har ret, er det dog kun en kortvarig periode med lavere afkast og højere udsving, vi står overfor. Ultimativt vil både amerikanske og globale aktier fortsætte med at stige.

I den forbindelse er vi stadig optimistiske for de kortsigtede udsigter for eurozonen. Vi mener, at væksten skal tiltage yderligere, drevet af den lave oliepris, den svækkede valuta, den lempelige pengepolitik og det bedre banksystem. Det bør overdøve den politiske risiko på den korte bane.

Men groft sagt, har aktiemarkederne allerede reageret kraftigt på mange af de gode nyheder, hvorfor forholdet mellem afkast og risiko i vores verden er blevet mindre attraktivt. Derfor er det tid til at hjemtage lidt gevinst og dermed stå i et bedre udgangspunkt for at udnytte eventuelle uforudsete markedsudsving.

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk