Gode amerikanske nøgletal gør investorerne aktienervøse

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
09. mar 2015

Efter fredagens bedre-end-ventet beskæftigelsesrapport med 295.000 nye skabte jobs, faldt de toneangivende amerikanske aktieindeks med mellem 1,1-1,5 % %. Positivt overraskende tal vidner om en betydelig fremgang og optimisme i USA, hvilket selvsagt er positivt. Samtidig ligger arbejdsløshedsprocenten på 5,5 % ikke langt fra opfattelsen af ”fuld beskæftigelse”. Fortsat ”0” renter, 3 % vækst og et betydeligt jobmomentum er ikke en langtidsholdbar cocktail. Det betød rentestigninger, og gjorde investorerne aktienervøse.

Positiv jobrapport

Fredagens amerikanske jobrapport var med 295.000 nye skabte job positiv læsning. Antallet af nye jobs lå langt over forventningerne og tegner et billede af en amerikansk økonomi, som er på vej tilbage til en vækstrate på den rigtige side af 3 %. 

Tæt på fuld beskæftigelse

Den amerikanske arbejdsløshedsprocent blev 5,5 %. Kombinationen af en markant jobskabelse og den faktiske ledighedsprocent, som ligger tæt på at være indenfor hvad den amerikanske centralbank, FED betegner som fuld beskæftigelse, øger forventningerne til hvornår den første amerikanske renteforhøjelse kommer.

Investorer frygter rentestigninger

Bag faldet i de toneangivende aktieindeks gemmer sig investorernes frygt for eller i det mindste bekymring om, hvad der vil ske med økonomien og ikke mindst aktiemarkederne, når FED på et tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid, skal hæve renterne.

..og USD stigninger

Mens europæerne og herunder også danskerne investeringsmæssigt nyder den markante fremgang i USD, ser det lidt anderledes ud i amerikansk optik. Her giver den stigende valutakurs investeringsmæssige panderynker og de første amerikanske selskaber har meldt om indtjeningsproblemer på grund af den stigende USD. Det er ikke kun de stigende renter som giver hovedbrud, men også den stigende valuta som gør investorerne nervøse i USA, men glæder i Europa.

Inflation forventer rentestigninger

Lav arbejdsløshed, udsigt til en 3 % eller mere vækst og en positiv overraskende jobrapport burde under normale omstændigheder have ført til rentestigninger allerede. Når det ikke er sket, skyldes det at inflationen og inflationsforventningerne er meget lave; aktuelt bl.a. på grund af de faldende oliepriser.

Investorer skal frygte aktieniveau mere end rentestigninger

Det er ikke underligt, at investorerne reagerer nervøst på de stigende renter. Det skyldes dog givetvis mere, at aktieindeksniveauerne næsten overalt er på det højeste nogensinde, end at renterne i sig selv er særlig høje endsige udsigterne til at de skal blive det inden for en kortere periode, specielt investeringsafskrækkende. Investeringsalibiet i aktier har de seneste år har bl.a. været de lave renter og de manglende alternativer og derfor giver kursfald og rentestigninger alt i alt god mening.

Højt aktieniveau kan blive dansk problem

Investeringsmarkederne er globale og derfor kan en amerikansk udvikling også slå igennem i Europa og Danmark. Her er der dog ikke udsigt til nogen markante rentestigninger på kort sigt og USD giver ikke mod- men investeringsmedvind. Samtidig er inflationen også her aktuelt mere et problem med for lidt snarere end for meget inflation. I Danmark vil det således mere være aktiernes absolutte niveau og den relativ høje prisfastsættelse, som giver investorerne hovedbrud.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk