Kroneforsvar: Er den ”fede dame begyndt at synge”?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
27. feb 2015

Den danske krones svækkedes i denne uge til det laveste og svageste niveau i forhold til EUR i de seneste 8 måneder. Der er givetvis ikke kommet større mængder valuta tilbage til Danmark fra de, som har satset på at kronen ville blive opskrevet; endnu da, men det kan være en begyndende tendens de kommende uger.

Kronesvækkelse = aftagende spekulativt pres

Når kronen i sidste uge blev svækket ikke kun overfor EUR, men også andre valutaer, kan det ikke være sket uden at en større udenlandsk spekulativ position er blevet lukket ned. Svækkelsen kan ikke siges at være meget markant, men set i lyset af det udsvingsbånd, som kronen har bevæget sig i overfor EUR det seneste år, er svækkelsen bemærkelsesværdig. Svækkelsen er et klart bevis på at kronepresset er aftagende.

Rohde har den kommunikative overhånd

Ved at agere roligt men samtidig meget beslutsom har Nationalbanken og ikke mindst Lars Rohde klart tilkendegivet, at det ikke kommer på tale at lade kronen opskrive. Værktøjskassen er på den ene side endnu ikke tømt. På den anden side ville det som sådan ikke være noget større problem at lade valutareserven vokse ud over det nuværende niveau, som anslås til at ligge et stykke under 40 % af bruttonationalproduktet. I Schweiz var det tilsvarende tal mere end dobbelt så højt, da den faste forbindelse med EUR blev opgivet og valutapolitikken viste sig at være lige så hullet som en ditto berømt ost fra Alpelandet.

Pensionskasser har ikke valutapanikket

En af de væsentlige årsager til at presset hverken har udviklet sig yderligere eller valutaindstrømningen trods alt ikke har været større end tilfældet anslået er (det eneste tal vi med sikkerhed kender, er januar tallene på 106 nye valuta-mia.), har været at pensionskasser ikke har valutapanikket. Det er givetvis lykkes Nationalbanken at overbevise pensionskassesektoren om at kronen ikke bliver opskrevet. I modsat fald ville valutareserven have potentiale til at stige drastisk, hvis der i større omfang blev repatrieret pensionspenge hjem.

Det betyder kronesejren

Om et par uger bliver valutabevægelserne for januar måned offentliggjort, og vi får her et indblik i hvor meget valuta der er kommet ind. Derimod får vi næppe et indblik i udviklingen inden for måneden og det vil være ikke fremgå, om svækkelsen af kronen jævnfør ovenfor, har medført en betydelig valutaudstrømning. Uanset omfanget vil Nationalbanken på kort sigt forholde sig renteafventende:

  • Der skal først ske en meget betydelig indstrømning før Nationalbanken hæver renten på indskudsbeviser. Ved at hæve renten, kan Nationalbanken for hurtigt legitimere at nye spekulative positioner bliver åbnet og at det bliver billigere at spekulere i en kroneopskrivning. Det ønsker de ikke.
  • Markedet vil hurtigt vejre hvad vej vinden blæser. En svækket dansk krone vil være at sidestille med at Nationalbanken lykkes med sit forehavende og især de realkreditrenter, som har været trykket ekstraordinært meget ned med negative renter i de korteste variable obligationer (1-3 år) vil stige. Samtidig vil efterspørgselspresset på 2 % realkreditobligationer aftage og 1,5 % vil med det som vi ved i dag, næppe blive en ekstrem lånehjemtagelsesmæssigt ”kioskbasker”.
  • At kronen er svækket er et vidnesbyrd om at hedge fonde kan være på træk videre for at afsøge nye og bedre spekulative muligheder. Prisen for at spekulere mod kronen er stadig relativ lav, men den deterministiske holdning fra Rohde og co. kan gøre ”ventetiden” lang for udlandet.
  • Udlandet har undervurderet den effekt som 33 års fastkurspolitik har gjort ved sammentømringen mellem netop Nationalbank og politikerne efter at Anker Jørgensen i starten af 1980’erne var ved at køre Danmark ud over afgrundens rand, økonomisk.
  • En flydende valutakurs kan være fornuftig, ikke mindst hvis vi varigt er på vej ind i et globalt lavinflationsscenarie. Det er der dog ingen som med sikkerhed kan sige noget om og indtil videre forbliver den faste valutapolitik stærkt forankret i at undgå at politikere udskriver milde økonomiske gaver for at forblive ved magten. Det har været en kæmpesucces.
  • Stigende renter ikke mindst på nationalbankens indskudsbeviser, er gode nyheder for bankerne, som pga. kapitaldækningsregler er forpligtet til at placere overskudslikviditet i ultra-likvide fordringer. Samtidig vil stigende og mindre negative renter i det mindste reducere lidt af det ekstraordinære pres på rentemarginalen, som bankerne også aktuelt er udfordret med.

1:0 til danskerne

Omkostningerne ved ikke at lade kronen opskrive er alt i alt meget små i forhold til den pris man skal betale, hvis kronen bliver meget mere værd. I sidste ende vil det være den udslagsgivende årsag til at kronen holder stand. Til gavn og glæde ikke kun for de danskere, som har fået muligheden for at fastlåse deres boliglån til en historisk lav og meget attraktiv rente, men også for mange andre.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk