Derfor forbliver renterne lave meget længe

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
20. feb 2015

Overordnet set er der tre årsager til de ekstremt lave renter i Europa, og de er samtidig forklaringen på, hvorfor renterne vil forblive lave i lang tid.

Efter at være kommet nogenlunde tilbage begynder væksten i Europa at aftage hen over sommeren 2014. Denne vækstafmatning, koblet med årsag nummer to – faldende råvarepriser - fører til lav inflation og får bekymringen for en langvarig periode med meget lav vækst og meget lav inflation til at stige. Og som det tredje vælger Den Europæiske Centralbank at reagere på den lave vækst og den lave inflation ved at lempe sin pengepolitik markant. Husk på, at ECB er sat på jorden for at sørge for en inflation på 2 procent.

ECB har klart og tydeligt signaleret, at banken har tænkt sig at føre en ekstremt lempelig pengepolitik i lang tid fremover. Helt konkret har ECB som minimum tænkt sig at lade seddelpressen køre og opkøbe obligationer frem til slutningen af 2016. Og hvis ikke inflationen viser tegn på at begynde at stige, vil ECB fortsætte med at opkøbe obligationer.

 

Et anker for de lave renter

Det betyder, at ECB lige nu virker som et anker for renterne. Og med udsigt til, at den lempelige pengepolitik fortsætter, så er der ikke udsigt til, at renterne i Europa skal stige betydeligt i de kommende år.

Hvis vi har ret, går den europæiske økonomi bedre tider i møde. Den lavere oliepris, den svækkede valuta, det sundere banksystem og den lempelige pengepolitik betyder efter vores vurdering, at væksten i Europa vil tiltage.

Udspiller disse forventninger sig, vil renterne ikke falde yderligere. De kan endda godt stige en lille smule, fordi verden bliver et bedre sted at være. Men det centrale budskab er, at vi kan se frem til en periode med fortsat lave – muligvis moderat højere – renter.

 

Obligationer giver sikkerhed

Med udsigten meget lave renter – skal man så bare droppe sine obligationsinvesteringer, vil nogle måske spørge.

Nej, det skal man ikke. For trods de meget lave renter og et potentielt lavt afkast, er obligationer med til at give diversifikation i investorers portefølje. Det betyder blandt andet, at hvis vores forventninger om vækst ikke bliver indfriet, og Europa i stedet går ind i et stagnationsscenarie, så vil traditionelle obligationer stadig klare sig fint og tilbyde investorer beskyttelse mod de tab, der uundgåeligt vil komme på de mere risikofyldte investeringer som fx aktier.

Med udsigten til rimelig stabile renter, lidt bedre vækst og en lempelig pengepolitik, er virksomhedsobligationer et interessant alternativ til de traditionelle stats- og realkreditobligationer. For nogle investorer vil det også give mening at kigge på obligationer fra nye markeder - men det vil afhænge af den enkelte investors risikoprofil. Hvis man som investor har appetit på det og plads i porteføljen, mener vi fortsat, at det er et attraktivt tidspunkt at kigge på diverse risikable aktiver i Europa, herunder selvfølgelig europæiske aktier. Men groft sagt drejer det sig bare om, at man ikke skal lægge alle sine æg i samme kurv. 

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk