Derfor giver kronen ikke slip på euroen

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
13. feb 2015

Siden den schweiziske nationalbank for en måned siden ophævede francens binding til euroen har der været pres på den danske krone. Nationalbankdirektør Lars Rohde har indtil videre sænket renten fire gange og har ladet seddelpressen rulle for at fastholde kronen i sit bånd over for euro.

Vi er ikke bange for, at Danmark gentager det, der skete i Schweiz, for der er fundamental forskel på situationen i de to lande. Danmark har haft sin fastkurspolitik i meget længere tid, og den udgør en essentiel del af fundamentet for den danske økonomiske politik.

Den schweiziske nationalbank har efter vores mening været udsat for et ekstraordinært angreb på sin uafhængighed. I efteråret skulle schweizerne ved en folkeafstemning stemme om, hvorvidt guld skulle udgøre mindst 20 procent af nationalbankens aktiver.

Et overvældende flertal stemte imod, men selve folkeafstemningen understreger den markante forskel mellem den danske og den schweiziske nationalbank – nemlig at vi i Danmark har en ekstrem stærk politisk opbakning til fastkurspolitikken og Nationalbanken.

Ingen grænse for valutareserven

Selv om Danmarks Nationalbank har ageret for at fastholde kronekursen, udgør den danske valutareserve på nuværende tidspunkt kun omkring 30 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Den schweiziske valutareserve var til sammenligning nået op i en størrelsesorden på 90 procent af landets bruttonationalprodukt. Så der er altså stadig lang vej til schweiziske tilstande i Danmark. Helt overordnet har nationalbankdirektør Lars Rohde dog slået fast, at der ingen grænse er for, hvor stor valutareserven kan blive.

Der er ingen tvivl om, at der i øjeblikket er investorer, som spekulerer mod kronen. Men vi vurderer også, at de danske pensionskasser til en vis grad er i gang med at reducere deres risiko i euro. Det betyder, at de hiver penge hjem eller forsøger at afdække deres euro-positioner. På et eller andet tidspunkt vil de være færdige med det.

Endelig forventer vi, at væksten vil blive stærkere i Europa i løbet af første halvår. Hvis vi har ret, vil det være med til at mindske den bekymring, der pt. er for lav inflation og en lang periode med lav vækst. Groft sagt forventer vi, at verden bliver et lidt mere positivt sted at være, og så bør presset på kronen også mindskes i takt med, at de finansielle markeder bliver mindre fokuseret på risikoen for et eurokollaps og mere fokuserede på, at væksten i euroland faktisk bliver ok.

Gode råd til investorer

Hvis man som investor har appetit på det og plads i porteføljen, mener vi fortsat, at det er et attraktivt tidspunkt at kigge på diverse risikable aktiver i Europa, herunder selvfølgelig europæiske aktier.

Som investor er det altid godt at have en diversificeret portefølje, og selvom vi forventer, at væksten bliver bedre i Europa i år, er der ikke udsigt til, at Den Europæiske Centralbank ændrer på sin pengepolitik lige med det samme.

Lægger vi det til vores forventning om, at den amerikanske centralbank begynder at hæve renten i år, mener vi, at dollar skal styrkes yderligere over for euro. Derfor anbefaler vi fortsat, at man har dollar-aktiver i sin portefølje.

Skulle det helt utænkelige ske – meget imod vores klare forventning – at den danske kronekurs frigives, vurderer vi, at det vil ske i et scenarie, hvor der er ekstrem stor usikkerhed i Europa, og så vil den amerikanske dollar stige over for euro. Så selv hvis det skulle gå galt, er det stadig ganske udmærket at have dollar-aktiver i sin portefølje.

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk