Strategiimplementerings trends i 2015

authorimage
BLOGS
Af: Klaus Lund
04. feb 2015

Ledelsesguruen Ram Charam har sagt følgende: ”Forskellen imellem
virksomheder er deres evne til strategieksekvering”, og det er jo ganske
præcist formuleret. Strategiimplementering er af naturlige årsager et
område med stor attention. Lad mig derfor give et bud på nogle trends på området:

1.Vækst i toplinjen og ”Go/No go”-kriterier

De fleste virksomheder har igen fået vækst i toplinjen på agendaen og vil gerne have del i den vækst, der tegner sig forude, selvom det mest af alt ligner et lavvækstmarked. Samtidig har mange stadig finanskrise dønningerne i baghovedet kombineret med de mange politiske ”brændpunkter”, der er rundt omkring i verden. Jeg har derfor sjældent set så mange virksomheder, der i år som en del af deres strategieksekveringsplaner har opstillet en række ”Go/No go”-kriterier og ”What-if”-scenarier, dvs.: Hvad skal være opfyldt, for at vi fortsætter de ”vækst i toplinjen” strategier og budgetter, vi har lagt. Så der er en stor appetit på væksten samtidig med lidt ”ekstra livrem og seler” opfølgning i forbindelse med strategiimplementeringen.

2.Assessment af strategieksekverings evnerne

Alle ved godt, at strategieksekveringen er den store udfordring, men det er forskelligt, hvor systematisk man griber det an. Flere og flere virksomheder griber det nu systematisk an allerede undervejs i selve strategiudviklingsprocessen ved at lave en selfassessment af ledelsens strategieksekveringsevner. Hvor simpelt det end er, så handler det om, hvordan man i højere grad får virksomhedens strategieksekverings styrker og svagheder synligt på dagsordenen som grundlag for at gøre noget ved det.

3.Strategi ”pædagogisering”

Flere og flere virksomheder ser ud til at blive mere selvkritiske i forbindelse med de årlige strategilanceringer, herunder et ”opgør” med de typiske ”100” slides PowerPoint strategipræsentationer. Strategierne er oftest både meget fagligt gennembearbejdede og veldokumenterede, men der er bare ikke brugt ret meget tid på at gøre formidlingsdelen rigtig spændende. Flere lægger en strategi”pædagogiserings” fase ind, så strategiprocessen nu ser således ud:

         -  Strategiudvikling

         -  Strategipædagogisering

         -  Strategiformidling

          - Strategieksekvering og -forankring.

 4.En 2-spors strategiopfølgning med løbende læring

Jeg ser en stigende tendens til, at strategieksekvering kommer så meget på dagsordenen, at det nærmest – udtalt eller uudtalt – bliver et Must Win Battle. Skal virksomhedens strategiimplementeringskompetencer løftes, så kræver det løbende fokus og læring. Nogle virksomheder gør det igennem en 2-spors opfølgning på strategierne og businessplanerne ved, at de på strategiopfølgningsmøder har 2 faste hovedtemaer:

 

  • Tema 1: Den klassiske strategifremdriftsopfølgning med afvigelsesrapportering og eventuelle korrigerende handlinger.

  • Tema 2: Strategieksekveringslæring (det nye ekstra tema): ”Hvad kan vi dele af gode implementeringserfaringer, og hvor har vi udfordringer med måden, vi implementerer på?”.

 

Det giver selvfølgelig lidt længere strategiopfølgningsmøder, men den tidsmæssige investering opleves som værdifuld, fordi lederne får inspiration og læring med hjem, som de kan bruge.

Afrunding

Hvis noget af det, som adskiller virksomheder mest, er deres evne til strategieksekvering, så er det måske værd at gribe det lidt mere målrettet og systematisk an.

Kl@klauslund.dk

Profil
Klaus Lund authorimage Klaus Lund blogger om, hvordan man som virksomhed skaber den bedste relation til sine kunder, hvad enten man driver restaurant eller bank.

Klaus Lund er adm. direktør i Klaus Lund & Partnere og har mere end 25 års erfaring fra konsulentbranchen. Bl.a. som stifter af ProMentor Management A/S, som i 1999 blev solgt til Aston Group og som medforfatter til adskillige ledelsesbøger.

Få Klaus indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk