Kroneoptur vil være lig med økonominedtur

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
03. feb 2015

Der er fortsat stort pres på den danske krone og renterne har nået et historisk lavpunkt. Det mest sandsynlige er at presset på sigt vil prelle af på Nationalbanken og spekulanterne vil igen vende hjem med uforudrettet sag og tabte penge. De tungestvejende grunde hertil er:

  • Nationalbanken offentliggjorde i dag valutatal. Beholdningen af udenlandske valuta var vokset med 106 mia. til 564 mia. Hvis den danske krone opskrives svarer det til at Nationalbanken får et urealiseret tab på i underkanten af 30 mia ved eksempelvis en 5 % opskrivning. Det er ikke et lille beløb!
  • Danske pensionskasser har investerings- og risikomæssigt sidestillet EUR med danske kroner. Hvis kronen opskrives overfor ikke kun men også overfor EUR, vil det ikke kun betyde tab af hundrevis af mia. af pensionskroner og opsparernes penge alt afhængig af hvor meget kronen bliver opskrevet med, men også rokke ved ”kongruensprincippet” for pensionskasserne. Kondruensprincippet siger noget om matching af risiko mellem aktiver og forpligtelser. I den henseende er EUR lige- og sidestillet med danske kroner. Hvis kronen skulle bliver opskrevet overfor EUR, vil forpligtelser (passive) som overvejende er i danske kroner ikke længere per automatik kunne sammenlignes med aktiver som er anbragt i EUR.
  • Den danske krone er ikke undervurderet.
  • Dansk valutapolitik har ligget helt fast siden ”afgrundens rand” i 1982. Det er en politisk musketer ed, som ikke let lader sig bryde og som økonomisk har været givtig for Danmark.
  • Hvis kronen bliver opskrevet, vil det betyde mindre eksportindtjening til Danmark, sværere konkurrencevilkår for virksomhederne og en væsentlig vækstnedgang for dansk økonomi fra et i forvejen langsigtet for lavt niveau.

Kronekursen ligger fast – alternativerne skræmmer

Boligejerne nyder på den ene side de lave renter. Pengeinstitutterne tvinges til at deponere indlånsmidler i den danske nationalbank til negative renter og der kan være andre som kommer lidt i knibe. Alt i alt er det dog de fem ovenfor nævnte grunde som vejer tungest, og som gør det noget nær utænkeligt at vi skal opskrive kronen. 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk