Potentialet er størst i europæiske aktier

authorimage
BLOGS
Af: Bo Bejstrup Christensen
30. jan 2015

Det lysner for Europa. Så meget at vi forventer, at europæiske aktier kan gå hen og klare sig bedst i 2015.

For at forstå hvorfor, må vi se lidt tilbage. I 2011 og 2012 var Europa fortsat mærket af eurokrisen, der svækkede hele banksystemet, og specielt kriselandene blev tvunget til at føre en meget stram finanspolitik som betingelse for støtte fra EU. Det betød, at bankerne var tilbageholdende med at låne penge ud, og det gik ud over væksten.

I 2013 vi fik bugt med det værste af finanskrisen, og samtidig er den stramme finanspolitik stille og roligt blev modereret.

Overgangsåret 2014 skulle dog vise sig at blive lidt sværere, end vi havde regnet med, fordi bankerne blev ved med at være forsigtige med deres långivning. Det skyldes de mange stresstest og udsigten til, at Den Europæiske Centralbank (ECB) i forbindelse med EU’s bankunion bliver bankernes nye tilsynsmyndighed. Oven i det kom usikkerhed fra Ukraine og Rusland.


Den mest interessante region i 2015

Når vi nu kigger ind i 2015, er Europa stadig den region, hvor skepsissen er størst. Det er her, hvor flest mennesker er bekymrede. Da vi gik ind i 2014, lå væksten på omkring 2 procent, og den faldt i løbet af året til omkring 1 procent. Så det er forståeligt, at folk tvivler på, om fremgangen kommer.

Men der er positive tegn forude. For det første betyder den lempelige pengepolitik fra ECB en svagere euro, og det er godt for eksportrelaterede selskaber. For det andet drager Europa stor fordel af lavere oliepriser, og for det tredje – og som noget nyt – ser vi endelig tegn på, at de europæiske banker er villige til at låne flere penge ud.

Hver for sig skaber disse tre ting ikke nogen fest. Men tilsammen vurderer vi, at det er nok til at løfte væksten, efterhånden som 2015 kommer i gang.

Skepsissen - og den deraf følgende attraktive prisfastsættelse på europæiske aktier – kombineret med vores forventning om stærkere vækst gør, at Europa set med vores øjne er den mest interessante region i 2015.

Når det er sagt, så er der selvfølgelig også en del risici, og de vil især være politiske. Det gælder blandt andet valget i Storbritannien – sandsynligvis i maj – og i Spanien senere på året. Her er risikoen, at de EU-kritiske fløje og protestpartier ruller nogle af de politiske tiltag tilbage.


Europæiske og amerikanske aktier i porteføljen

Vi har en forventning om, at potentialet er størst i Europa. Men det er også her, risikoen er størst. Derfor kan man som investor vælge nogle brede aktieprodukter, så man ikke er alt for direkte eksponeret over for enkelte risici. Hvis vi tager fejl med den europæiske væksthistorie, så vil europæiske small cap-selskaber klare sig skidt.  Det kan man beskytte sig lidt imod ved at vælge nogle brede aktieporteføljer.

Med en lempeligere pengepolitik i Europa og en forventning om, at den amerikanske centralbank, Fed, hæver renten, regner vi med, at dollar skal styrkes.

Vores anbefaling af europæiske aktier skal derfor også ses i lyset af vores forventning om den stærkere dollar. Tager vi fejl på den europæiske væksthistorie, vil euroen svækkes yderligere mod dollar. For risikoen i den samlede portefølje er det derfor også vigtigt, at man er eksponeret til en styrket dollar. En fornuftig aktieportefølje for 2015 vil derfor indeholde blanding af amerikanske og europæiske aktier.

Profil
Bo Bejstrup Christensen authorimage Bo Bejstrup Christensen blogger om udviklingen på aktiemarkedet, og hvornår man som investor bør skrue op eller ned for aktier og obligationer. Har man penge på spil, er han den rigtige at kigge over skulderen.

Som chefanalytiker i Danske Invest og Danske Capital har Bo Bejstrup Christensen 791 mia. kr. under forvaltning. Han er uddannet ved KU og Cass Business School med en MSc i Finansiering, Økonomi og Økonometri og har ti års praktisk erfaring.

Tidligere bloggere på borsen.dk