Ouzo, tzatziki og græske aktiefristelser

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
29. jan 2015

Efter det græske ”skæbnevalg” har kursudviklingen mindet om en kursmassakre for de græske generelt og specifikt for bankaktierne. Investorernes dom er ganske klar. Aktierne er faldet tilbage til niveauet i juni 2012, da et EUR sammenbrud og ikke mindst et Grexit blev opfattet som mere end blot et tankespin. EUR sammenbrud er i dag mindre tænkeligt. En græsk exit kan ikke udelukkes, men er mindre sandsynlig. Kan det være tid til – på trods af alle de økonomiske fortrædeligheder - at købe lidt græske aktier?

De velkendte økonomiproblemer

Investorerne er eller burde være klar over de græske udfordringer. Gælden er blevet nedskrevet en gang, men er fortsat på 170 % af BNP. Levestandarden faldet med noget der minder om udviklingen i den amerikanske økonomi under 30’ernes depression. Arbejdsløsheden tårnhøj; korruptionen hærger og har gjort det ligeså længe som tzatzikien har været Europa mainstream . Samtidig er der lige blevet valgt en ny regering i et protestvalg, som vel kan sammenlignes på vore breddegrader med dengang Jacob Haugaard blev valgt ind i det danske folketing. Kan det blive meget værre?

Investorer flygter

Investorer flygter ud af Grækenland. Renterne tordner igen i vejret og mens de 10 årige statsudstedelser i Danmark ligger omkring 0,50 % i effektiv forrentning, skal du lægge 10 % oveni hvis man forestillede sig at Grækenland igen skulle nærme sig en udstedersituation. Det sker naturligvis ikke på nuværende tidspunkt. Den dårlige nyhed er renteniveauet; den rigtig dårlige er at udstedermarkedet er totalt lukket land for Grækenland.

3 scenarier

For Grækenland ser investorerne primært 3 scenarier:

  • Grækenland sætter hårdt mod hårdt og vælger selv at forlade EURen og genindføre den græske Drachmer. Det vil øjeblikkelig få alle finansielle institutioner til at kollapse og grækerne må belave sig på endnu en levestandardsnedgang af nogenlunde de samme dimensioner som de har været igennem siden finanskrisen – nemlig 25 %.
  • Grækenland må erkende, at der ikke er meget at forhandle om. De bliver i EUR og de økonomiske hårde tider fortsætter. Bankernes store tab fortsætter, men investorerne kan trods alt fornemme, at der kan være langsigtet værdi i det græske aktiemarked, som siden toppen i 2007 har mistet noget nær 80 % af sin værdi.
  • Grækenland får en økonomisk indrømmelse. Den græske gæld laves om til en nulkuponfordring med i princippet uendelig løbetid. Tilbagebetalingen bliver knyttet sammen med den økonomiske udvikling. I takt med økonomisk vækst, vil der ske en gradvis tilbagebetaling. Grækerne har på den måde bedre tid til at komme økonomisk på fode og investorerne reagerer med større kursstigninger. Det findes – også i Grækenland - trods alt et økonomiliv efter katastrofen.

Investering for de modigste og mest risikovillige

Vi skal tilbage til sommeren 2012, hvor risikoen for et europæisk sammenbrud blev opfattet som meget større end i dag, for at finde et lignende lavt kursniveau. Grækenland står fortsat i en håbløs økonomisk situation. De vil opportunt forsøge at få genforhandlet deres krav, men mulighederne er ikke kun dårlige, men noget nær ikke-eksisterende. Det ved investorerne dog allerede. Hvis det ikke lykkes at skabe et bedre udgangspunkt, vil det således ikke komme som nogen sensation, hvorimod selv en mindre græsk sejr på den europæiske udebane, vil kunne mærkes på de finansielle markeder. Grækenland er i en finansiel undtagelsestilstand og investering her er kun for de allermodigste og måske for dem som har tid til at vente mere end blot nogle få uger eller måneder på en økonomisk bedring, som måske aldrig kommer.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk