Sådan bliver den amerikanske regnskabssæson

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
13. jan 2015

I går den 12/1 startede Alcoa (succesfuldt, red) sædvanen tro som den ”første af de større” selskaber den amerikanske regnskabssæson. Hvis den historiske udvikling er en rettesnor, stiger indtjeningen i 4. kvartal med 3,7 % og 72 % af de amerikanske selskaber overgår forventningerne. Det vil i gennemsnit være en ”dårlig(ere) regnskabssæson. En betydelig del af dårligdommene gemmer sig i energiselskaberne, som lider under de faldende oliepriser.

Lille indtjeningsvækst

Over de seneste år er væksten i de amerikanske virksomheders indtjening gået stedse ned og hvis indtjeningsforventningerne og det historiske billede holder, vil årsstigningstakten i de kommende regnskaber en af de laveste vækstrater i 5 år. Forventningerne er blevet barberet markant ned siden 4. kvartals start og er faldet fra 8,4 % til aktuelt 1,1 % forud for regnskaberne. Tillagt en gennemsnitlig indtjeningsmæssig ”merpræstation” på 2,1 % (som selskaberne i gennemsnit har overgået forventningerne med) vil bringe årsstigningstakten op på 3,7 %. Det vil dog stadig være en historisk lav vækst.

Selskaberne overgår men er det nok?

Selskaberne kender de investeringsmæssige spilleregler. Det er afgørende at indfri og overgå forventningerne. Derfor opstiller virksomhederne realistiske og lidt underspillede indtjeningsmålsætninger. Også denne gang kommer selskaberne til at indfri og overgå de opstillede forventninger. Spørgsmålet er om det trods alt er nok til at tilfredsstille investorerne i den cocktail af stigende aktiekurser og faldende indtjeningsvækst, som har gjort aktierne dyrere?

Betydelig negativ sektorbias

Det er især energisektoren, som trækker forventningerne ned. De faldende energipriser har sat sig betydelige spor i energiselskabernes indtjeningsforventninger, som er faldet fra en forventet fremgang på 8,1 % ved indgangen til 4. kvartal, til nu en tilbagegang på 19,1 %. Energisektoren er dog ikke den eneste med pauvre indtjeningsforventninger.  De lavere energipriser betyder faldende råvarepriser (mange metaller er energitunge at producere), og det påvirker indtjeningsforventningerne for materialegodesektoren. For finanssektoren betyder de fortsat faldende og ekstremt lave renter og de færre udsving på de finansielle markeder, mindre indtjening. Også forsyningsselskaber (ramt af energipriser) har negative indtjeningsforventninger.

Regnskaberne næppe en kurstrigger

Forventningerne er lave og de skal nok blive overgået. Ikke alle sektorer har naturligt nok negative udsigter og forventninger som de ovenfor nævnte. Bl.a. indenfor telekom, medicinal og industri, er der forventninger om en betydelig indtjeningsmæssig fremgang.

Udviklingen i oliepriserne deler vandene mellem dem som lever (godt) af høje energipriser og dem som synes faldende priser er positivt (privatforbrug, transport, etc). Sædvanen tro er det i detaljen og i de enkelte selskabers resultater vi finder svaret på om regnskabssæsonen får et ”godkendt” stempel af investorerne. I sig selv bliver regnskaberne – set over en bred kam - dog næppe en kurstrigger.

 
Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk