Efter nye olieprisfald: Tid til olieaktier ? 2/2

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
09. jan 2015

Igår skrev jeg 1/2 i historien om hvorvidt der efter et større fald i oliepriserne kommer ikke kun en stabilisering og senere en optur, der gør det legitimt at investere mere i olieaktier i forventning om bedre afkast for netop disse. Du kan se eller gense 1/2 ved at følge dette link:

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/2976/efter_nye_olieprisfald_tid_til_olieaktier__1-2.html

Her følger 2/2

..Hvad så nu?

Spørgsmålet er nu: Er oliepriserne ved at finde et nyt niveau og hvad betyder det for aktierne?

 Hvis du forventer at olien hverken stiger eller falder  og således holder det nuværrende niveau, bør du være påpasselig dig fra at investere i olie. De store olieselskabers indtjening vil stå i stampe og investorerne vil spørge sig om de er faldet nok? For så vidt angår underleverandørerne, vil de kommende kvartaler byde på fortsat faldende rater og priser. Næste fase kan meget vel blive kapitaludvidelser og underskud i anden halvdel af 2015. Sædvanen er det som du kan se et besnærende og tillokkende fald i aktiekurserne. Næste bevægelse bliver udviklingen i indtjeningsforventningerne og det er sidstenævnte som både driver kursudviklingen, som som samtidig er den store ubekendte.

Hvis du forventer yderligere fald,  skal du holde dig helt væk fra oliesektoren, eller overveje at købe et "short certifikat" på olieselskaber, olien eller underleverandørerne. Selv om priserne er faldet meget, kan de meget vel falde yderligere, hvis olieprisen fortsat har retning nedad.

Forventer du at oliepriserne igen stiger  skal du overveje at:

 

  • Købe aktier eksempelvis norske Statoil. Statoil har en større upstream eksponering end andre større olieselskaber. Sagt med andre ord vil det hurtigere kunne mærkes på aktiekursen hvis olieprisen stiger med 5-10 USD per tønde i Statoil end i eksempelvis Exxon. I tillæg til en kursstigning vil du, hvis du får ret i det scenarie, sikkert få en kursgevinst på den pressede NOK oveni hatten.

   

  • Købe aktier i udvalgte underleverandører. En række af disse - eksempelvis selskaber som udlejer eller driver borerigge, forsyningsskibe etc er faldet massivt på frygt for at der kommer flere udvandende kapitaludvidelser. En del af kursfaldende er givetvis forårsaget af at investorerne har tømt deres investeringslommer i disse selskaber og måske sågar ”solgt sig kort” i forventning om netop endnu dårligere tider eller en udvandende kapitaludvidelse. Du skal dog huske at se dig godt for og gør klogt i at fokusere på selskabernes gældsætning i kombination med dine olieprisforventninger. Forventer du en markant stigning i olieprisen kan det være investeringslønsomt at vælge selskaber med en større gæld og et stort historisk kursfald. Her er sandsynligheden for at investorer der har solgt sig ”kort” større og gearingseffekten og dens indflydelse på risikopræmien og aktiekursen kan være ganske stor.

 

Det taler for en olieprisstigning

  • Markedet er faldet for meget for hurtigt
  • Selv om OPEC har signaleret at de vil lade markedskræfterne råde og rase ud, har også disse producenter en økonomisk og prismæssig smertegrænse. Næste programsatte OPEC møde er den 5/6 2015.
  • Faldende priser vil over tid øge efterspørgslen
  • En række skifergasproducenter har baseret deres investeringer på en oliepris på 70-100 USD per tønde.

Det taler imod en prisstigning

  • Historisk er der ikke noget som tilsiger, at en bedre balance i oliemarkedet på kort sigt sker igennem en produktionstilpasning. Ting tager tid og effekten kommer oftest indirekte igennem lavere investering som skal få markedet i balance via lavere fremtidige produktion og mere efterspørgsel
  • De olieproducerende lande kæmper om markedsandele og ingen ønsker på nuværende tidspunkt at give sig.
  • Saudi Arabien har tidligere været en betydelig stabiliserende faktor, som har skruet op for produktionen når priserne er steget meget og vice versa. SA har ikke ageret ”sædvanligt” og agter sikkert heller ikke at gøre det. SA kan meget vel være ”irriteret” over at skulle være olieproducenternes ”redningsmand.

Stigende oliepriser – på et tidspunkt

Nogle spørger undrende sig selv, hvordan et trods alt beskedent overudbud kan presse oliepriserne så langt ned. Prisen på den ekstra og marginale olie er reelt langt under 0. Det lyder mærkeligt men er ”normal markedslogik”. Investorerne ser ikke på markedsligevægte, men mere på ”næste bevægelse”. I et over- og velforsynet markedet er det = ned. Historien tilsiger at store bevægelser bliver efterfulgt af en større modsat bevægelse på et tidspunkt.

Tilpasningen til et overudbud sker normalt via lavere investeringer og mindre fremtidigt udbud som så igen efter en efterspørgselsstigning bringer markedet tilbage i ligevægt. Den gode nyhed for olieinvestorerne er at det sker. Den dårlige er at det tager tid, giver uvished og nervøsitet og kræver netop en øget efterspørgsel. Jeg tror dog fortsat at ”den mørkeste stund er just før daggry” og at oliepriserne bunder i første kvartal 2015 og ligger ”en hel del højere” når vi tager afsked med året.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk