Efter nye olieprisfald: Tid til olieaktier ? 1/2

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
08. jan 2015

Oliepriserne er mere end halverede de seneste 5 måneder. Den amerikanske skifergas har haft en større betydning for balancen mellem udbud og efterspørgsel end investorerne har antaget. OPEC estimerer, at markedet er overforsynet med ca. 2,5 mio. tønder olie dagligt og det er prisen på disse ca. 3 % (i forhold til en efterspørgsel på ca. 90 mio. tønder olie), som har sendt oliepriserne ud i noget som ligner frit fald. Investorerne spørger sig nu med rette, om det er tiden til at investere ikke blot i en ”rebound” og prismæssig modreaktion, men også i at historien gentager sig og at store/større prisfald og ditto stigninger trods alt har en tendens til kun at vare i kortere tid?

Kursfald på 20-25 % i store olieselskaber

De større olieselskaber har måtte se deres aktiekurser gå ned med 20-25 % (selskaber som Exxon, Shell, BP, etc), svarende til under halvdelen af faldet i olieprisen. Når aktiekurser i disse selskaber trods alt kun er faldet ”moderat” i et generelt stigende aktiemarked, skyldes det flere faktorer. For det første er disse selskaber ”integrerede”. Selskaberne sælger ikke kun råolieprodukter, men er også aktive i forarbejdning og forædling. Det drejer sig både om raffinering, salg ved tankstation og af petrokemiske produkter. Selskaberne sælger på den måde også olie til sig selv og på den måde er det ikke hele olieprisfaldet som hæmmer indtjeningen.

Derudover vil lavere oliepriser betyde lavere produktionsomkostninger i form af lavere dagsrater for boreplatforme etc. og det bliver løbende indregnet i indtjeningsforventningerne.

Statoil hårdere ramt

Norske Statoil er en af de ”større” selskaber, som har været lidt hårdere ramt. Det skyldes at Statoil er mere eksponeret mod "upstream" og indtjeningen mere påvirkelig af de stigende og faldende oliepriser end det tilsvarende gælder for andre af de større selskaber. Statoil er faldet mere end de andre ”større” olieselskaber, men faldet på ca. 35 % i forhold til årets højeste i 2014 er trods alt en del mindre end halveringen i olieprisen.

I tillæg til faldet i oliepriser har investorerne også tabt på den svækkede NOK, som en konsekvens af netop olieprisfaldet og den betydning, det kan tænkes at få for norsk økonomi. Samlet set har danske investorer tabt lidt over 40 % på deres Statoil investering de seneste 6 måneder.

Underleverandører hårdest kursramt

Olieprisfaldet har ramt underleverandører til olieselskaberne hårdest. Borerigge operatører eller selskaber som leverer "service" er faldet med 50-70 % og altså mere end faldet i olieprisen. Det er ”helt efter bogen” og svarer til "værdikædeeksponeringen".

I morgen kommer 2/2 og flere betragtninger om olieprisudviklingen i 2015 og hvad det betyder for aktieinvestorerne.

 

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk