2015 et dårlig(ere) aktieår

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
06. jan 2015

December var en væsentlig dårligere aktiemåned end det er sædvanen. Den afkastmæssige mellemtid tilsiger sågar at første halvdel af julemåneden bød på kursfald på mere end 5 % på indeksniveau i Danmark. Da måneden var omme, var faldet begrænset til under 1 % for de største danske selskabers vedkommende og investorerne kunne se først nytårsraketterne og senere det traditionelle skihop fra Garmisch med oprejst forventningspande. 2015 er dog startet dårligt med kursfald på grund af frygt for de græske luner og den økonomiske ustabilitet som de fortsat faldende oliepriser giver. Er det allerede her på 3. handelsdag tid til at revidere sin aktieopfattelse for 2015?

Grexit mindre sandsynligt

Hvis man kun kigger på aktiemarkederne som pejling på om den finansielle krise er lagt bag os, er svaret ultimativ ”ja”. Hvis man derimod betragter Grækenland og deres velfærdstab på mere end 25 % (fald i BNP), er krisen fortsat meget nærværende her.

Grækenland er ramt af den ”jeg ved ikke hvilken politiske krise”, og det kommende valg den 25/1 har igen fået betegnelsen ”skæbnevalg”. Det økonomiske og politiske kaos er intakt og Europa er endnu engang blevet mindet om at de økonomiske tømmermænd efter 00erne varer ved. Der mangler ”oprydning” for at man kan komme videre. Det er efter min mening en væsentlig årsag til at Europa hænger fast i bremsen, mens væksten i USA ser anderledes og bedre ud.

De græske rumlerier og frygten for at Grækenland vil trække sig ud af EUR samarbejdet plager igen de finansielle markeder. Risikoen er at der kan komme en spredningseffekt, som kan betyde at samarbejdet sprænges. Den risiko er meget mindre end investorerne tror. Grækerne er trætte af politikernes tomme og vidtløftige taler, og spareplanerne gør naturligvis ondt. Økonomisk har grækerne dog ikke noget alternativ, men de forsøger opportunt at udnytte deres muligheder for at presse Europa til bedre vilkår.

Lavere oliepriser øger nervsøiteten

En anden udfordring for investorerne er de fortsat faldende oliepriser. Nok virker prisfaldet som en skattelettelse for forbrugerne, og gør mere gavn end skade for den globale økonomi på sige. De faldende priser og ikke mindst hastigheden hvormed det sker, gør dog investorerne nervøse, som det altid er tilfældet når noget sker med høj ”fart”.

2015 et dårligt aktieår?

Er det allerede nu tid til at revidere sine udsigter for 2015 og vil faldet i oliepriserne i kombination med eksempelvis Grækenland betyde, at 2015 bliver et dårligt aktieår, er et meget relevant spørgsmål?

Investorerne skal vænne sig til lavere aktieafkast end det som vi har set de seneste år. Der sker uafhængig af olieprisfald og ”Grækenland”, etc. Det er ikke nogen nyhed, men et produkt af de seneste års fantomstigninger og ikke mindst at en faldende indtjeningsvækst koblet med markante aktiestigninger, har gjort aktierne noget dyrere.

På den anden side er investeringsalibiet og –spillereglerne fortsat de samme. Om aktierne går op afhænger af hvordan det går i den ”store økonomi” (makroøkonomien) og om hvor attraktive aktierne er relativt til andre aktivklasser. I den henseende er aktierne fortsat det mest attraktive, trods alt. Men afkast bliver mindre og investorerne skal regne med og forberede sig på flere udsving.

Når 2015 er gået, vil investorerne huske tilbage på at Grækenland blev i EUR, fordi alternativerne var værre. Eller også vil de glide ud uden at det får langsigtede konsekvenser, fordi landet med det milde klima i den håbløse økonomiske situation trods alt er en ener.

Og oliepriserne; tjah. Historien tilsiger at store og hastige prisfald og ditto stigninger kun varer relativ kort. Det mest sandsynlige er at fald bliver afløst af stigninger på grund af markedsforhold (faldende priser efterfølges af faldende udbud). Tilpasning tager tid og der findes mere end blot udbud/efterspørgselskræfter på produktions- og forbrugssiden, der bevæger priserne. Mon ikke det er fair at antage at ganske gedigne spekulative positioner, sædvanen tro, er med til at presse priserne for nærværende? En udvikling som kan vende relativ hurtigt.

Forvent et moderat 2015 aktieår

Nej, det er ikke tid til at revurdere mine 2015 udsigter. Jeg tror fortsat på et mere moderat aktieafkast end vi har set de seneste 5 år. Der kommer flere dønninger. Renterne forbliver ekstremt lave. ECB er ved at lade sin pengebazooka. Grækenland bliver i EUR trods alt. Når udfordringerne bliver ved med at ride Europa som en (night)mare, skyldes det at vi endnu engang ikke har fået ryddet op i økonomien. Det er i høj grad business as usual og årsagen til at Europa strukturelt hænger fast i kriser og lavvækst. Oprydning koster og gør ”ondt”.

Og olieprisen: Jeg hælder til at det normale holder og at oliepriserne slutter året en del højere end aktuelt. Det sker dog ikke uden udsving og nervøsitet.   

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk