Vestas: Bliver de ramt af hønen eller ægget?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
16. dec 2014

De seneste måneders kollaps i oliepriserne kan få en større indflydelse på de alternative energiaktier og dermed den ”grønne omstilling”, end mange investorer tror. På kort sigt betyder det mindre for ordreindgangen, men 45 % fald i oliepriserne vil udsætte den grønne omstilling og kan betyde ”en verden til forskel” for bl.a. Vestas og investorerne. Spørgsmålet er ikke om Vestas aktien bliver ramt, men om det bliver hønen eller ægget som rammer (først).

Mindre kortsigtet effekt af olieprisfald

På kort sigt er samvariationen mellem priserne på eksempelvis olie og naturgas og sol/vind mindre. Det skyldes at langvarige og langsigtede projekter ikke baseres på kortsigtede energiprisudsving, men på de langsigtede forventninger. Et eksempel på at et projekt kan være mere end blot uger, måneder og kvartaler undervejs er sidste uges Vestas annoncering af det store projekt i Kenya, som har været 7 års undervejs.

Høj oliepris understøtter den grønne omstilling og vice versa

Den alternative energi og den ”grønne omstilling” har brug for høje(re) energipriser. Ikke mindst fordi industrien endnu ikke kan klare sig uden betydelige subsidier. Jo højere oliepriserne er, jo mere forskning og udvikling bliver der lagt i at finde alternativer til de fossile brændstoffer og jo nemmere bliver det at give subsidier til den alternative energi. Subsidierne bliver på den måde ”indirekte mindre” når oliepriserne stiger. På samme måde gælder, at lavere oliepriser er problematiske.

Vestas i en meget bedre økonomiform

Selv om oliepriserne og i en mindre udstrækning har trukket naturgaspriserne med ned, er der ikke udsigt til, med det som vi ved i dag, at Vestas kommer ud i en ny eksistentiel krise. Selskabet er i dag meget mere fleksibelt end i 2009-2012, hvor der ikke var særlig langt til kollaps. Afkastet af den investerede kapital er højere og den økonomiske og finansielle fleksibilitet helt anderledes. Men Vestas har fortsat og stadigvæk brug for nye ordrer. Både til at erstatte de ordrer som bliver afskibet, men også ordrer som kan hjælpe med til at ”bygge” ordrebeholdning i deres serviceforretning. Fortsatte olieprisfald vil gøre de ordrer sværere at få hvis de lavere oliepriser viser sig varige.

Er 60 USD/tønde det nye olienormale?

Det er fortsat et meget åbent spørgsmål hvor oliepriserne bevæger sig hen kortsigtet. Et betydeligt antal analytikere er vendt på en tallerken de seneste måneder, og mener nu at USD 60 per tønde olie er det nye normale. Det er mærkeligt al den stund at det eneste som har ændret sig de seneste måneder, er markedernes fokus på den amerikanske skifergas. Det overraskende er at analytikere/investorer ikke tidligere har taget amerikanernes stigende energiselvstændighed mere alvorligt.

Vestas og hønen og ægget

På kort sigt får de faldende energipriser mindre betydning. Det er godt for nyt for Vestas investorerne. Det varer dog ikke længe før investorerne begynder at blive nervøse for hvilken indflydelse og effekt de lavere oliepriser og faldende priser på naturgas, især i USA, kan få for ordreindgangen og prisen på megawatt vindenergi. Uanset om det er lavere ordreindgang (hønen) eller forventninger om samme (ægget) som kommer først, vil det kunne få den samme effekt: Faldende aktiekurser og/eller et mindre potentiale. Derfor er det ikke kun investorerne i olie og olieaktier, som krydser fingre for at faldet er et overstået fænomen. Også Vestas vil blive påvirket af udviklingen på sigt.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk