Japansk valg: Mere Abenomics, flere aktiekursstigninger og mere valutasvækkelse

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
15. dec 2014

Den japanske premierminister Shinzo Abe fik forlænget og fornyet sit mandat til at fortsætte sit økonomiske eksperiment, Abenomics ved søndagens valg. Indtil videre har den førte politik ikke medført nogen realøkonomisk ændring. Valutaen er blevet tvangssvækket, inflationen fortsat en illusion og væksten ikke kommet i gang. Nu følger reformerne. Investorerne bør forvente mere af det samme.

Mere af samme økonomiskuffe efter valg

  • Shinzo Abes genvalg skyldes bl.a. mangel på alternativer. Japanerne er efter 24 år uden vækst og inflation fortsat meget skeptiske med hensyn til om man kan kickstarte økonomien. Men de stemmer på det trods alt bedste (eller mindst ringe) alternativ.
  • Den japansk valuta er svækket dramatisk (34 % overfor EUR/DKK) siden den i sommeren 2012 ramte et højdepunkt. Det mest realistiske er at forvente yderligere svækkelse de kommende kvartaler, da Abenomics bl.a. handler om at kickstarte økonomien ved at styrke eksportselskabernes konkurrenceevne og importere prisstigninger ved en fortsat svækket JPY.
  • Når der endnu ikke har været en større effekt af valutasvækkelsen, skyldes det ikke mindst at selv om Japan er kendt som en eksportnation, udgør eksporten kun ca. 15 % af bruttonationalproduktet. Det tilsvarende tal for Danmark er mere end 3 x så stort. Hvis man således forestillede sig at Danmark ikke var med i EUR og valgte devalueringsvejen a la Abenomics, ville det få en langt større og mere mærkbar effekt på inflation og vækst.
  • Indtil videre har reformerne i Japan været sporadiske. Med fornyelsen af mandat vil Shinzo Abe formentlig gennemføre reformer de kommende år. På kort sigt giver forventningen om at der skal ske ændringer næppe jubelsteming som kan aflæses i nationalregnskaberne. En del af finansieringen af programmet, en ændring i momssatsen, blev taget af bordet, da det blev vurderet at forbrugerne ville reagere med en form for ”efterspørgsselsboykot” som ville udstille hvor svært det er at få gang i økonomien igen. I øvrigt i kølvandet på svage bruttonationalprodukttal.

Valutasvækkelse og aktiekursstigninger

Med genvalget af Abe, får japanerne ”mere af det samme”. Investorerne kan forvente en ny omgang svækkelse af valutaen og kursstigning målt i lokal valuta. Det kniber mere med at få gang i væksten. Med udsigten til at der skal gennemføres reformer og senere givetvis indføres en finansieringskilde i form af stigende momssatser, har japanerne valgt mere af det som de allerede kender, men som ikke har virket. Sålænge alternativet er værre (status quo og ingen vækst), bliver det trods alt lettere at vælge at forsøge fortsat at stimulere af den kendte vej. Hidtil har det kun været aktieinvestorerne som har haft grund til at glæde sig.

                                                                                                                                                            

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk