Slut med advokatregning: Sådan tinglyser du med Bitcoin

authorimage
BLOGS
Af: Lasse Birk Olesen
09. dec 2014

Tinglysning er en applikation af blokkæde-teknologi, som kan bruges i dag. Vi er vant til at skulle betale tusinder af kroner i gebyr til advokater og embedsfolk, når et ejerforhold skal registreres. Desuden nødvendiggør processen, at man viser dokumenterne, der skal tinglyses, til en tredjepart.

Med blokkæden kan dokumenter tinglyses for evig tid praktisk talt gratis. Services som ProofOfExistence.com gør det nemt for en betaling svarende til et par dollars. Det fungerer ved, at dokumentet der ønskes tinglyst køres gennem en såkaldt hash-funktion, hvilket genererer et meget stort tal mellem 0 og 10^77. Derefter laves en Bitcoin-transaktion til Bitcoin-adressen, der svarer til det meget store tal. Transaktionens tidsstempel bliver gemt for evig tid i Bitcoins blokkæde, og dermed certificeres det, at nogen på dette tidspunkt havde det givne dokument i hænderne - for uden dokumentet kunne de ikke have beregnet det store tal.

En interessant egenskab ved blokkæde-tinglysning er, at processen ikke kræver, at andre personer skal se dokumentets indhold - det eneste der offentliggøres er det store tal genereret ud fra dokumentets indhold. Men da hash-funktionen, som beregner tallet, kun går en vej, kan man ikke bruge det store tal til at generere dokumentet. Dokumentets indhold kan derfor holdes hemmeligt, selv om det lige er blevet tinglyst for hele verden.

Først hvis det senere skal bevises, at det givne dokument eksisterede på et givent tidspunkt, skal dokumentet fremvises fx for en dommer. Dommeren kan så verificere, at dokumentet eksisterede på et tidligere tidspunkt ved at køre dokumentet gennem hash-funktionen og generere det store tal og se, at der i Bitcoins blokkæde på et tidligere tidspunkt var blevet lavet en transaktion til Bitcoin-adressen, der svarede til det store tal.

Spørgsmålet er naturligvis, om en domstol i dag ville godkende denne proces som gyldig tinglysning. Det skal nok komme an på en prøve. Hvis det vinder udbredelse blandt private voldgiftsdomstole kan man forestille sig, at offentlige domstole også vil anerkende det.

Af Lasse Birk Olesen, Coinify

Profil
Lasse Birk Olesen authorimage Lasse Birk Olesen er produktansvarlig hos Coinify, der gør det nemt at købe, sælge og tage imod digitale valutaer som betaling. Han skriver her på bloggen om teknologi og dens indflydelse på politik og samfundsforhold generelt. Lasse er uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og National University of Singapore.
Tidligere bloggere på borsen.dk