Global økonomi atter i fremgang

authorimage
BLOGS
Af: Teis Knuthsen
08. dec 2014

OECD har i dag mandag publiceret deres ledende indikator (CLI) for oktober. Den ledende indikator er designet til at sige noget om væksten i den globale økonomi for de kommende seks måneder. Med den seneste observation er vi tilbage i den del af den økonomiske konjunktur, jeg kalder for en ekspansion, hvor væksten er positiv og accelererende. Samtidigt har revisioner af de foregående måneder medført en mindre entydig negativ udvikling for de forgangne måneder.

 

 

 

En opbremsning, som den der har karakteriseret en stor del af 2014, kan lettest forstås som en kortvarig nedgang i industrikonjunkturen, oftest trukket af en lagerkorrektion. Opbremsninger er i sagens natur ikke en permanent tilstand, og følges altid af en fornyet ekspansion eller en decideret nedtur (recession). Dagens melding fra OECD bekræfter andre lignende indikatorer på det seneste, der har peget mod en vending til det bedre. For de svageste økonomier i Europa og Japan er den seneste kombination af svækkede valutaer og faldende energipriser en kærkommen støtte til udsigterne for 2015. 

 

Det mest sandsynlige udfald er således , at den globale økonomi vil bevæge sig moderat fremad næste år, med vækstrater højere end i år, drevet i særdeleshed af USA og Kina. Med vækst tæt på den potentielle, og med faldende energipriser i ryggen, må inflationen forventes at falde yderligere, og vi kan derfor endnu regne med støtte fra langt de fleste centralbanker.

 

Der er historisk set en tydelig sammenhæng mellem konjunkturfaser og udviklingen på de finansielle markeder, og jeg bruger denne indsigt til at styre den taktiske fordeling af risiko mellem de forskellige aktivklasser. Under en økonomisk ekspansion er aktieafkast normalt markant højere end afkastet på obligationer, og de seneste ugers positive udvikling på aktiemarkederne passer således fint med en vending til det bedre for de økonomiske udsigter. De økonomiske signaler kan aldrig stå alene, når man vurderer den kommende udvikling på finansmarkederne, men en re-acceleration af væksten samtidigt med at virksomhedernes indtjening er høj, og både inflation og rente lav, peger mod positive markeder også i 2015. 

 

 

(MSCI World er et indeks over globale aktier, her vist som totalafkast inklusiv udbytter). 

 

Profil
Teis Knuthsen authorimage Teis Knuthsen har det makroøkonomiske overblik og kan se de store linjer. På bloggen her finder man originale vinkler på verdensmarkedets udvikling.

Teis Knuthsen er cand.polit. og investeringsdirektør i Kirk Kapital. Tidligere har han været både investeringsdirektør i Saxo privatbank, Nykredit og Global Head of FX Research hos Danske Bank.

Få Teis indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk