Danskerne fortjener et rigtigt energimærke

authorimage
BLOGS
Af: Ulrik Heilmann
04. dec 2014

I Kontant på DR1 den 4. december 2014 blev der sat fokus på energimærkeordningen. Mærket skal gøre forbrugerne klogere på en ejendoms energiforbrug. Udsendelsen dokumenterede desværre, at der bag en del af energimærkerne er sjusk, at mærket ikke afspejler husets egentlige energiforbrug.

Energimærket er en rigtig god idé. Det viser sig, at huse med gode energimærker sælges hurtigere og til en højere pris. Med andre ord har boligejere et incitament, særligt ved salg af ejendomme, til at sikre, at huset er i god energimæssig stand.

Indtil videre har det ikke haft konsekvenser for én eneste energikonsulent, uanset hvor meget denne måtte have sjusket. Men Energistyrelsen meddelte allerede i udsendelsen, at man nu indfører en karantæneordning, der træder i kraft i 2015. Begår man gentagne eller alvorlige fejl bliver man udelukket indtil man har bevist, at man har tilegnet sig nye kompetencer og bestået en eksamen.

En beslutning,  som Bolius bakker op om. Mest af hensyn til boligejerne, men også af hensyn til de energikonsulenter, der passer deres arbejde ordentligt.

Det duer ikke, at sjuskede energikonsulenter kan bringe tvivl om energimærket og dets værdi. Derfor hilser vi i Bolius alle initiativer velkomne, der sikrer, at forbrugerne kan være trygge ved, at der ligger et ordentligt stykke arbejde bag det energimærke en ejendom udstyres med. Tilliden er altafgørende.

Profil
Ulrik Heilmann authorimage Ulrik Heilmann har siden etableringen i 2002 været adm. direktør i Bolius, som er et helejet Realdaniaselskab. Bolius mission er at forbedre boligejernes livskvalitet, hvilket sker gennem at øge viden om hus og have, dels via bolius eget website, dels via content på en række andre medieplatforme.

Ulrik Heilmann sidder desuden i flere rådgivende udvalg omkring bolig og energi og har deltaget i arbejdsgrupper under Klimaministeriet i forbindelse med Bedre Bolig. UIrik Heilmann har tidligere været medejer af et reklamebureau og har desuden en fortid hos Carsberg og Tuborg.
Tidligere bloggere på borsen.dk