OPEC danser Wienervals

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
26. nov 2014

Der er budt op til oliemæssig Wienervals i Østrigs hovedstad i disse dage. Indledende møder har været afholdt, men der er for nærværende ingen udsigt til at den meget heterogene producentgruppe kan blive enige om ret meget andet end at det er ”træls” at olieprisen er faldet. Her er lidt bevæggrunde for at der næppe sker revolutioner på mødet og at olieprisen de kommende måneder meget vel kan forblive lav:

  • Erfaringer viser at udbuds/efterspørgselsdeterminanter ikke på kortere sigt kan influeres markant igennem øget/reduceret udbud
  • USA og skifergas er i den grad en game changer. Selv om OPEC eventuelt skulle blive enige om en produktionsreduktion på op til 1 mio. tønder dagligt er det et mindre tal i forhold til USA's forøgelse af den daglige produktion på ca. 3 mio. tønder over de seneste 3-4 år
  • OPEC har historisk ikke kunne blive enige om ret meget. Politisk og økonomisk har de vidt forskellige prioriteter, ønsker og interesser
  • En del af OPEC landene er tæt på at være ”mono-eksportører” (én vare betyder meget eller næsten alt for deres eksportindtægter). Det øger de enkelte landes prisfølsomhed og lavere oliepriser kan paradoksalt øge deres incitament til at pumpe mere for at undgå at bunden går ud af deres statskasse og betalingsbalancerne forværres yderligere
  • OPEC landende er kendt for at ”snyde på vægtskålen” med hensyn til at overholde produktionsaftaler.
  • Iran er ekstremt presset af sanktioner og faldende oliepriser. Ophævelse af sanktioner, hvis det skulle blive tilfældet, vil fra iransk side blive mødt med ”krav” om at få lov til at producere mere for at undgå social opstand i det økonomisk meget pressede land
  • OPEC kan ikke styre prisen. De udgør ca. 1/3 af den globale produktion. USA er tæt på at være verdens største olieproducent og USA har ikke kun en interesse i relativ billig energi. USA's olieproduktion forhindrer også Mellemøsten i at anvende geopolitikken som våben.

Selv en produktionsreduktion ændrer ikke meget kortsigtet

Selv hvis mødet skulle munde ud i en aftale om en reduktion vil det næppe ændre noget markant og mærkbart på kort sigt. De kommende måneder vil der fortsat være rigeligt med olie på markedet. Det eneste som langsigtet kan gøre forskellen, er at lavere oliepriser betyder lavere efterforskningsaktivitet, som på sigt vil gøre udslaget. På kort sigt har feberredninger sjældent en effekt.

Lavere oliepris godt for aktierne

For aktiemarkederne er en lavere oliepris alt andet lige positivt. Det hjælper på købekraften hos forbrugerne, og hvis det samtidig betyder en styrket USD er det en massiv stimulans ikke mindst til den skrantende europæiske økonomi. Samtidig øger det muligheden for at ECB i 2015 for alvor trykker på obligationsopkøbsbazookaen, idet lavere olie- og råvarepriser presser den inflation som i forvejen er ukomfortabel (for) lav endnu længere ned.

 

  

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk