Først kalkun - så shopping?

Henrik Franck
BLOGS Af

Thanksgiving falder den fjerde torsdag i november. En stor højtid i USA. Dagen efter, den såkaldte Black Friday, er næsten en lige så stor begivenhed – i hvert fald for detailhandlen. Næsten alle har fri, og det er årets største shopping-dag. Men på trods af den dokumenterbare positive udvikling i økonomien er det ingen selvfølge, at amerikanerne køber stort ind i år. 

Økonomien viser styrke
Væksttallene for tredje kvartal viste en fremgang i den amerikanske økonomi på 3,5 procent på årsbasis. Optimismen er i top hos både erhvervsliv og forbrugere. Seneste måling af erhvervstilliden viste det højeste niveau i tre år, og forbrugertilliden blev for en måned siden målt til det højeste niveau siden 2007. På arbejdsmarkedet er tendenserne endnu bedre: I gennemsnit er der skabt 220.000 nye job hver måned i 2014, hvilket ikke er set højere i 15 år. Arbejdsløsheden falder støt og er nu nede på 5,8 procent, hvilket er det laveste niveau i seks år.

Tallene taler for sig selv. Den amerikanske økonomi er nu så stærk og stabil, at den amerikanske centralbank har besluttet ikke længere at give økonomien kunstigt åndedræt i form af støtteopkøb af obligationer. Det økonomiske opsving er selvbærende og på vej mod helbredelse efter den værste krise siden 1930’erne.

Problemet er bare, at amerikanerne ikke tror på det endnu.

The New Normal?
Når forbrugertilliden er så høj som nu, betyder det normalt, at husholdningerne bruger flere penge. På samme måde medfører lav arbejdsløshed normalt lønstigninger, hvilket typisk skaber stigende inflation. Men situationen er ikke normal.

Realiteten er, at det går alt for langsomt. Det økonomiske opsving er svagt, og trods den høje tillid er især forbrugerne stadig meget tilbageholdende. De oplever ingen nævneværdige lønstigninger, og inflationen ligger under den amerikanske centralbanks mål på 2 procent. Derfor er opsvinget i USA umiddelbart ikke så kraftigt, som man kunne forvente ud fra de positive tillidsindikatorer og de mange nye job, der skabes hver måned.

Noget i amerikansk økonomi er ikke normalt. For den massive jobskabelse og lave arbejdsløshed burde på nuværende tidspunkt have resulteret i et væsentlig øget lønpres inflation. Det sker bare ikke. Et mysterium.

Post-traumatisk forbrugssyndrom
På min seneste researchrejse til USA mødtes jeg med en række interessante økonomer, blandt andet fra det amerikanske centralbank-system. Også her undrer misforholdet mellem beskæftigelsen, forbruget og BNP-væksten. De talte om et ’new normal’, når de skulle forklare, at de amerikanske forbrugere og lønmodtagere er så tilbageholdende.

Den amerikanske forbruger har det nemlig ikke så godt, som tallene umiddelbart indikerer. De lider simpelthen af post-traumatisk forbrugssyndrom, hvilket betyder, at de er bekymrede for jobsikkerheden, de tynges fortsat af høj gæld, og de er generelt meget skeptiske overfor den økonomiske fremgang, som væksttallene ellers peger på.

Selv om der skabes mange nye job, er det endnu ikke lykkedes at få genskabt alle de job, som gik tabt under finanskrisen. I dag har over 2 millioner færre amerikanere fuldtidsjob end i 2007. Mange er fortsat ufrivilligt på deltid, de har taget lavere betalte job, eller de er gået helt ud af arbejdsmarkedet, fordi der simpelthen ikke var job at finde under finanskrisen. Flere af disse langtidsledige er dog klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, når muligheden viser sig.

Krisen har sat dybe spor i den amerikanske befolkning, og det betyder også, at folk i job fortsat er bange for at miste deres arbejde, og derfor beder man hverken om højere løn eller øger sit forbrug. Samlet set er den private gældsætning faldet markant siden finanskrisen. Det er dog primært husholdningerne i den øvre middelklasse, der har formået at nedbringe gælden. Den brede middelklasse er fortsat tynget af høj gæld.

Der er også noget der tyder på, at amerikanerne måske er mere bekymrede, end de positive erhvervs- og forbrugertillidstal umiddelbart indikerer. Undersøgelser viser, at næsten halvdelen af amerikanerne fortsat opfatter, at økonomien er i recession, selvom det ikke er tilfældet, og ikke har været det siden midten af 2009.

Derfor står USA i en situation, hvor forbruget fortsat er lavt, lønpresset udebliver, og inflationen stort set er fraværende, selvom arbejdsløsheden er lav. Det er langt fra normalt.

Vil amerikanerne shoppe amok?
Opsvinget i den amerikanske økonomi er det svageste i efterkrigstiden. Det går langsomt, fordi forbrugere og lønmodtagere ikke oplever, at deres egen økonomi er i bedring. Derfor ser vi ikke den normale sammenhæng mellem lav arbejdsløshed, lønudvikling og dermed forbruget. Det er en kæmpe udfordring at få amerikanerne til at bruge penge igen.

Jeg forventer, at den positive udvikling i den amerikanske økonomi fortsætter. Det er bare et spørgsmål om tid, før vi begynder at se lønpres og øget amerikansk forbrug. Om amerikanerne shopper amok på Black Friday, får vi at se, når omsætningstallene for årets største shopping-dag bliver offentliggjort i starten af december.

Jeg tror det ikke, men jeg vil gerne overraskes.


 

Se flere blogsProfil

Henrik Franck

Henrik Franck

Henrik Franck blogger om investeringer, økonomi og politik. Tre forhold, der ikke kan adskilles, når vi skal blive klogere på udviklingen. Henriks indsigt i økonomiske og politiske systemer giver et særligt grundlag for at skabe mening i udviklingen.

Henrik Franck er direktør og partner hos Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter, Formuepleje. Han er uddannet cand.polit. og MA i Law and Diplomacy fra The Fletcher School of Law and Diplomacy, Boston. Henrik Franck har mere end 25 års erfaring fra den finansielle sektor. Han har blandt andet arbejdet som makroøkonom og været investeringsdirektør hos både PFA og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.Få Henriks indlæg
som RSS-feed her