SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Persondatabeskyttelse bør handle om ejendomsret

authorimage
BLOGS
Af: Nikolaj Stenberg
25. Nov 2014

Det private erhvervsliv og den offentlige forvaltning har, som en umiddelbar konsekvens af samfundslivets digitalisering, skullet vende sig, at der sættes fokus på beskyttelsen af persondata. Et væld af virksomheder har en forretningsmodel, baseret på at indhente, behandle og videreformidler persondata. Statsmagtens indsamlingsevne og metoder er i et vist omfang kommet frem i offentligheden, og de færrest vil benægte, at myndighederne er villige til at gå endog rigtigt langt, og ikke lader til at have skrupler med at data-høste oplysninger om Gud og hvermand.

Det er godt med et vedholdende fokus på at beskytte folks personlige oplysninger, brevhemmeligheden og i sidste ende hjemmet og privatlivet mod indblanding fra uvedkommende.

I en interessant artikel fremlægger den canadiske jurist Lisa M. Austin en ny måde at se på privatlivsbeskyttelse på. Vi skal, ifølge Austin, beskytte personoplysninger på samme måde, som vi beskytter os mod ejendomskrænkelser.

Artiklen er ikke dogmatisk, men kan stadig varmt anbefalet til refleksion, lystlæsning og – tja – som baggrundsviden for enhver, der interesserer sig for samfundsforhold.

Austin mener således ikke at man fortsat bør modellere regler om databeskyttelse efter principper om fair informationspraksis (FIP). Det vil sige videns- og samtykkebaserede principper for dataindsamling m.v., som vi kender det fra Persondataloven og EU’s Persondatadirektiv.

Problemet skulle være, at den nuværende model fremmer i stedet for hæmmer indsamlingen af oplysninger, og at man ikke meningsfyldt kan tale om, disse oplysninger indhentes med hverken et åbent eller tavst samtykke. Men hvad bør man gøre i stedet? Dét er hvad artiklen handler om, og fra dens abstract fanger man lidt af, hvor forfatteren er på vej hen (mine fremhævninger):

… Although the legislation has largely succeeded in protecting consumer privacy in relation to on-line transactions, I argue that it has been quite unsuccessful in addressing some of the most pressing privacy issues of our time concerning private sector data collection – privacy in relation to user generated content and the relationship between the private sector and law enforcement (including the intelligence establishment).

We ... need to draw upon a set of lessons that I take from constitutional law and that are rooted in property law. Constitutional privacy protection in jurisdictions such as the United States and Canada is based upon the guarantee of freedom from unreasonable search and seizure and the early iconic cases were trespass cases. I propose here to draw two important lessons from this.

First, trespass is not about harm. Trespass liability protects the control powers of the owner. I argue that this suggests that we should attend more carefully to the idea of legal powers and the facilitative dimensions of law that are usually bound up with legal powers. By this I mean that law sometimes exists in order to allow us to do things that we wouldn’t otherwise be able to do (rather than protect us from harms). We need to understand informational privacy in relation to the facilitative function of law.

Second, the trespass cases show us that search and seizure law is concerned with upholding the rule of law. The rule of law has been traditionally concerned with constraining power. Although constitutional jurisprudence regarding privacy sometimes loses sight of this, constraints on law enforcement discretion are deeply embedded in this area of law.

A focus on power in this twin sense can provide a new way of looking at privacy regulation and provide a superior way of understanding what privacy law should demand in an age where the explosion of user-generated content online and the private sector/law enforcement relationship have combined to create strikingly pervasive surveillance.

Profil
Nikolaj Stenberg authorimage Nikolaj blogger om de danske og europæiske retsstaters gode og dårlige sider, den politik der føres og de konsekvenser dén har for erhvervslivet og borgernes rettigheder. Det er emner, som Nikolaj er velbevandret i både fagligt og praktisk, og som han har været præmieret til Danmarks bedste blogger for at skrive om.

Nikolaj arbejder i en statslig myndighed. Alt hvad han skriver her på bloggen er i eget navn og for egen regning.

Kontakt Nikolaj

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk