Med Uber udstilles tåbelighederne

Lisbet Røge Jensen

Her er et potpourri af absurditeter Ubers ankomst til Danmark indtil videre har fået frem i lyset - og vi er stadig på dag 1:

Hyrevognserhvervets hellige anti-konkurrence-alliance med myndighederne, her udtrykt af Dansk Taxi Råd selv ved adm. direktør Trine Wollenberg:

"Hvis en limousine begynder at samle folk op på gaden, bedriver den ikke længere traditionel limousinekørsel, men foretager sig noget, som kan sidestilles med taxikørsel. Det er klart ulovligt, og det vil vi straks indberette til Hovedstadens Taxinævn. Vi vil protestere til alle relevante myndigheder: Taxinævnet, politiet, Trafikstyrelsen og Transportministeriet.”

---

Når man frivilligt indgår aftaler om kørsel, er man åbenbart i risiko for at bedrive pirateri, her med trafikforsker Per Homann Jespersens ord:

”Uber stiller jo i første omgang op med et særligt udvalgt chaufførhold til opgaven som frivillige chauffører under Uber Pop. Det lyder i mine ører som ren pirattaxi. En sådan form for systematisk, seriel samkørsel har i mine øjne ikke noget med reel samkørsel at gøre - reel samkørsel må forudsætte at, chaufføren har et rejsemål til fælles med sine passagerer.”

---

Danmark er ikke klar! Transport a la Uber er alt, alt for kompliceret. Trafikforskeren igen:

”Det vil kræve, at lovgivningen rummer en klar definition af samkørsel, så myndighederne juridisk kan skelne mellem reel samkørsel og erhvervsmæssig personbefordring. Det er slet ikke sikkert, at lovgivningen er forberedt på et tilfælde som Uber.”

---

Der er fløde at skumme/spild at eliminere i hyrevognserhvervet, ihvertfald ifølge Uber selv:

”Med samkørselsordningen Uber Pop, som går i luften onsdag, kan taxiregningen blive hele 35 pct. billigere, lover selskabet.”

---

Vi har en personbefordringslov. Ifølge den er fredelig transport ulovlig, mener Trafikstyrelsen, som har anmeldt Uber til polisen. Mads Gundelund Gerlach fra samme sted fortæller:

”Ud fra det foreliggende materiale mener vi, at Uber overtræder personbefordringsloven – det gælder både deres limousineservice såvel som samkørselsordningen Uber Pop.”

…og de mener det alvorligt, for de har gjort det før:

”Trafikstyrelsen anmeldte tidligere på året en lignende samkørselstjeneste, Haxi, til politiet. Denne sag er fortsat ikke afklaret.”

---

Mon modstanden holder i længden? Hvad med at give Uber en chance? Lad os se, hvad de kan. Allerede nu står det klart, at uanset hvilke spillere det fremtidige marked levner plads til, er der masser plads til forbedring.


 

Se flere blogsProfil

Lisbet Røge Jensen

Lisbet Røge Jensen

redaktør og lederskribent, Børsen
På denne blog holdes kapitalismens fane højt. Kig her efter de små ting, der tegner de store liberale linjer i samfundet, og kig efter godt og dårligt nyt om frie markeder, frie mennesker og personligt ansvar.

Lisbet Røge Jensen støber kugler i Børsens holdningsmæssige hovedsæde, debatredaktionen, og er redaktør på avisens hyldest til dem, der tør noget og gør noget - bogen "De handlende" - som Børsen udgav i april 2017. Hun er i tidernes morgen uddannet realkreditrådgiver og siden hen cand.merc. fra CBS.