OW Bunker: Hvad sker der så nu, lille du?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
07. nov 2014

De seneste måneder og ikke mindst de seneste dage har der været en ekstrem fokus på OW Bunker. Desværre på den økonomisk tragiske og meget negative måde. Investorerne er naturligt i vildrede og i chok. Hvad der kommer til at ske er i sagens natur meget svært at sige, men der er flere muligheder åbne. Fælles for dem som jeg opfatter som værende mest realistiske, indbefatter desværre at de nuværende investorer mister en betydelig del af aktiepengene.

Største danske erhversskandale i 20 år?

Du har sikkert hørt om ikke alle aspekter, så dog en del af den sag om OW Bunker, som kan blive den største erhvervsskandale i 20 år i Danmark. Ikke fordi den i omfang eller økonomi kommer til at ligne Nordisk Fjer (med forbehold for at det som vi ved i dag ikke er dækkende), men på grund af den lange række af forsømmeligheder, som er begået.

Fantastisk børsdebut

Det er blot 8 måneder siden, at OW Bunker blev budt velkommen på Børsen. Alt åndede investeringsfryd og gammen og aktien mødte betydelig interesse. På de første handelsdage steg selskabsværdien og kursen fra udgangspunktet 145 op til 170 og toppede i 185. Investorerne var med rette overbeviste om, at OW  Bunker var ”en kedelig aktie på den fede måde”, hvor bundlinien havde udsigt til at vokse med udviklingen i forretningsomfanget. Hverken mere eller mindre.

Investeringspræmisserne brudt

Der var 2 væsentlige forhold at holde øje med. Den ene er (og var), at der ikke er nogen væsentlig sammenhæng mellem udviklingen i olieprisen og indtjeningen i OW Bunker. At investere i OW Bunker skulle med andre ord ikke ske i forvisningen om, at man kunne forudsige netop udviklingen i olieprisen eller havde specielle forventninger til den.

Den 2. faktor var og er risikostyringen. Med en omsætning tæt på 100 mia.; en indtjening på ca. 7 USD per solgt ton bunkerolie og 2900 kunder i 134 lande, er risikostyringen en meget væsentlig del af det at drive OW Bunker. Det var der taget godt og vel hånd om, fik investorerne at vide. Underforstået at processer og kontroller var mere end blot på plads. Bestyrelsen havde særligt fokus på det.

Disse 2 faktorer var salgsargumenterne for OW Bunker. I dag må vi konstatere, at disse præmisser ikke holdt, og derfor er OWB et sønderskudt selskab, med økonomisk tyngede investorer og en fremtid som er meget uvis. Det eneste vi med sikkerhed ved er, at  vi ikke med sikkerhed ved , hvad der kommer til at ske. Her er et par bud.

Scenarier

Ledelsen i OW Bunker har givet sig selv en lang frist og datosnor. Senest den 1/12 skal der være fundet en løsning, som kan være holdbar. Ellers er det game over. Jeg tror ikke det varer så længe med at få afsøgt mulighederne og eventuelt fremlægge løsningsforslag. Den 1/12 skal ses som et ”sidste udkald” snarere end en eksakt dato.

Jeg ser primært 5 scenarier

  • Første mulighed er den som de nuværende investorer helst ser. Hvis gennemgangen af regnskaberne ikke afslører nye uregelmæssigheder og det sågar viser sig, som bl.a. DR har argumenteret for at ”svindlen” mest drejer sig om en ”ikke bevilget kredit”, kan det mirakuløst vise sig at udfordringerne er mindre og i hvert fald ikke livstruende. Det er desværre nok mindre sandsynligt. Du kan se DRs artikel her: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/11/07/083723.htm.
  • Mere sandsynligt er det at OW Bunker eller i hvert fald Altor vil forsøge at finde sammen med den anden store aktør i Danmark; Dan-Bunkering i Middelfart i et forsøg på at finde et fælles fodslag. Det vil i givet fald ske med store økonomioverførsler fra OWB til DB. Det er som i enhver anden forhandling, at den som har den bedste forhandlingsposition, står stærkest.
  • Den tredje og for nærværende mest realistiske løsning er, at Altor skyder ekstra aktiekapital ind for at forsøge at beskytte de værdier, som de må mene fortsat er intakte. Udfordringerne er dog mange. For det første vil det udvande de nuværende aktionærer, som måske hellere vil lade alle lide end redde selskabet. Samtidig vil det betyde, at Altor skal spørge de investorer, som har skudt penge ind i denne Altorfond, som ejer 35 % af OWB, om de vil være med til udskyde tilbagebetalingen af pengene og løbe en fornyet og forstørret risiko?
  • 4 muligheder er en aktiekapitaludvidelse for alle. Spørgsmålet er om det vil kunne lade sig gøre. Pensionskasserne vil være mere end blot skeptiske, og hvad siger du som privat aktionær?
  • Sidste mulighed for nærværende er at der ikke findes nogen løsning, og at OW efter 34 år bliver historie. Aktionærernes penge vil være tabt.

I næste uge er vi (måske) klogere..

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk