FED nedlægger seddelpressen men er stadig investormålmand

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
31. okt 2014

Efter 6 års opkøb af obligationer for 3800 mia. USD, annoncerede FED, helt som forventet, at opkøbet af obligationer, som skulle hjælpe økonomien først med en stabilisering og siden med en tilbagevenden til vækst, slutter. Opkøbsprogrammet har været kritiseret fra flere sider og man kan, som i alle andre forhold, spørge sig om programmet har været pengene værd. Her er et par refleksioner. På balancebommen er svaret dog ”ja”.

  • Den realøkonomiske forbedring af den amerikanske økonomi har været ”moderat”; ikke mindst set i forhold til opkøbets størrelse.
  • Den meget aggressive adfærd fra FED, hvor renten i noget der lignede ”verdensrekord i rentesænkning” blev banket ned, har medvirket til at rekapitalisere de amerikanske banker i lyntempo. Fra 2009-2011 blev de større amerikanske banker finansielt genopbygget via ”de lave renters effekt” (bankerne lånte billigt og investerede i de statsobligationer som FED fortrinsvis købte). Det tog 3 år i USA. I Europa er vi først nu efter 6 år ved at være i den senere fase af den rekapitalisering, hvilket sidste uges finansielle stresstest var et vidnesbyrd om
  • De lave renter har ikke, som nogen frygtede, givet anledning til at inflationsforventningerne har været på himmelflugt. Dertil har det nedadgående pres på og i økonomien været for stor.

Stigende USD den naturlige markedsreaktion

Efter Feds annoncering var der en mindre reaktion på aktierne og let stigende renter. Det er helt efter planen. Efter at opkøbsprogrammet er afviklet, ligger det nemlig ikke lige for at FED og forkvinde Janet Yellen skal til at hæve renterne. Som altid er det dataafhængig og et bud på den første forhøjelse er i det sene forår/sommer 2015.

Derimod var der en mere markant reaktion på USD, som blev styrket. Den naturlige reaktion på at USA er på vej ud af krisen og skal til at hæve renterne fra de rekordlave niveauer og Europa endnu er midt i den og har udsigt til 3-4 år mere med lave centralbankrenter, er en stigende USD. I den henseende og med historien in mente er en 10-20 % stigning i USD overfor EUR/DKK de kommende år ikke urealistisk. Det vil være godt for Europa og en kærkommen hjælp til ECB. Både i relation til at importere noget af den inflation som i høj grad er en mangelvare. Samtidig vil det også være en tiltrængt stimulans til den europæiske eksportsektor.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk