Aktier: UPS der røg 2 års obligationsafkast

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
28. okt 2014

De seneste uger er det gået op og ned på aktiemarkederne. Efter nedturen har visse investorer meldt ud at det var tid til at gå helt ud af aktier. Vi ved netop af erfaringer, at vi ikke ved hvornår de større bevægelser kommer. Derfor giver det mindre mening at forsøge at ramme det som vi med stor sandsynlighed alligevel ikke kan ramme. De som har solgt deres aktier er gået glip af 2 års forventet obligationsafkast på blot 10 dage. Det bliver ikke blot spændende om aktierne fortsætter op, men også om de modige investorer som sagde investeringsfarvel til aktierne, vender tilbage?

Op, op, ned og op

Mens det efter krisen næsten kun er gået én vej, nemlig op med aktiekurserne, har der været mere turbulens de seneste måneder. September har på den måde vist sig at være den sædvanlige lunefulde investeringsmåned. De kursfald som startede just efter nye indeksrekorder ultimo september, fortsatte og kulminerede i den første halvdel af oktober. Herefter er aktierne dog igen steget, og har indehentet noget af det tabte og forsømte.

Aktier steg 4 % i uge 43

Det var ikke kun de amerikanske aktier som steg med ca. 4 % i uge 43. Det samme gjorde sig gældende for det toneangivende danske OMX C20 indeks. Efter nedturen fulgte altså en markant optur som startede fredag, ugen forinden og for alvor kom op i afkastgear i sidste uge.

Timing er svær

Mens aktierne skvulpede frem og mest tilbage i uge 42, var der en del investorer, som placerede deres penge i en afkastmæssig skyttegrav. Enkelte meldte sågar ud, at de havde solgt alle deres aktier og placeret dem i lange statsobligationer. Alibiet var at de dårlige nøgletal og den uforløste Ruslandskrise ville være begyndelsen til en længere nedtur. Udviklingen efterfølgende har vist at det, i det mindste i første omgang var et falsk signal. Udviklingen viser med al tydelighed, at det er meget svært at time op og nedture.

Aktiemarkedets spilleregler er vigtige

Investorerne bør tage bestik af udviklingen. De forhold som afgør om aktierne går op eller ned, er ikke kun om virksomhederne har det godt. Den anden faktor, investorernes investeringsalternativer eller mangel på samme er også en meget vigtigt determinant. Lave renter stimulerer ikke nødvendigvis økonomierne i tilstrækkelig omfang, eller det sker i givet fald i meget langsomt tempo. Derimod fjerner de lave renter totalt alibiet for at købe ret meget andet end aktier. Med mindre man satser på en markant nedtur.

Investorer uden aktier er stressede

Tilbage står, at de modige investorer som helt gik ud af aktiemarkederne, må føle sig ”snydt” og om ikke stressede så dog rundtossede. De har købt obligationer som er gået lidt ned og renten er steget. Samtidig gik de ud af aktier, som er steget. En slags dobbelt uppercut, som kun alt for tydeligt understreger, at det er vigtigt at tænke langsigtet.

4. kvartal plejer at være det bedste aktiekvartal på året. Samtidig har de amerikanske selskaber, som indtil videre har rapporteret regnskaber, leveret gode tal. Ruslandskrisen ser ikke ud til at eskalere. Ebola er en forfærdelig sygdom, men berører trods alt kun investorerne i mindre omfang. Renterne forbliver lave. Olieprisen er faldet, men det handler vist mest om olieselskaber og investorerne som totalt har undervurderet hvad den amerikanske skifergasolie gør ved markedsligevægten, når udbuddet øges med 3-4 mio. tønder dagligt, snarere end at dårligere vækstfundamentaler skal have hele skylden for nedturen.

Vender aktieløse investorer tilbage?

Investorer uden aktier var modige; de tog en chance og tabte. Det bliver ikke kun spændende at se om aktierne fortsætter opturen, men i høj grad også om de investorer som forlod aktierne, vender tilbage de kommende dage?

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk