Farlig opbremsning i verdenshandlen

authorimage
BLOGS
Af: Helge J. Pedersen
22. okt 2014

Det økonomiske opsving lader fortsat vente på sig, og på det seneste har især eksporten haft mere end svært ved at leve op til forventningerne. Det kan skyldes den simple kendsgerning, at den svage vækst i verdensøkonomien fører til en svag vækst i verdensimporten – og dermed væksten i verdenseksporten. Men det er jo nærmest en tautologi – og denne gang synes der at være andre kræfter på spil.

Normalt vokser verdenshandlen nemlig med 2-3 gange væksten i verdensøkonomien. Med en aktuel fremgang i verdensøkonomien på ca. 3% burde verdenshandelen altså stige med ca. 5-10% i 2014. Kendsgerningen er imidlertid, at verdenshandlen for tiden blot vokser nogenlunde i takt med verdensøkonomien

Det er et symptom på, at noget nu er helt anderledes i den måde som det internationale samfund fungerer på end tidligere. F.eks. har eksporten fået mindre betydning for Kinas økonomiske vækst, mens USA har reduceret sin import af olie betydeligt i kølvandet på landets skifergas eventyr. Men den svage udvikling i verdenshandlen kan også skyldes, at mange lande i stigende udstrækning efter den store recession har benyttet sig af handelsbarrierer og andre tiltag til at beskytte hjemmeproduktionen.

I krisetider er det ikke ualmindeligt, at regeringer på denne måde søger at hjælpe de hjemlige virksomheder mest muligt. Men selvom disse tiltag kan afhjælpe afsætningsproblemerne for de lokale producenter på helt kort sigt, risikerer de blot at gøre situationen værre på længere sigt. Det viser al erfaring fra andre verdensomspændende kriser og ikke mindst den store depression i 1930’erne.

Den historiske lære var da også den primære årsag til, at G-20 landenes regeringsledere allerede i slutningen af 2008, skrev under på, at man ikke måtte gentage fortidens fejltagelser og skulle arbejde for at krisen ikke førte til en øget anvendelse af protektionistiske tiltag. Og da verdenshandlen efter et dramatisk fald i 2009-10 blomstrede op igen allerede i 2011, syntes den hellige grav velforvaret. Problemet er, at der lige siden er sket en markant og helt usædvanlig opbremsning i den internationale handel.  

Udviklingen er da heller ikke gået ubemærket hen. Således kom verdenshandelsorganisationen, WTO, med en kraftig advarsel mod tiltagende protektionisme i juni i år. WTO kunne nemlig oplyse, at man siden oktober 2008 havde noteret sig, at der alene blandt G-20 landene var indført 1185 nye handelsrestriktioner, hvoraf blot 251 var blevet trukket tilbage. ”This will not help our efforts to support growth and development around the world”, konstaterede WTO’s generalsekretær, brasilianeren Roberto Azevêdo, tørt i Financial Times.

Grund til bekymring

Jeg er fuldstændig enig og må indrømme, at jeg i stigende udstrækning er bekymret over vækstudsigterne for verdensøkonomien på såvel kort som lang sigt.

På kort sigt fordi væksten her og nu ikke kan komme fra eksporten i samme udstrækning som ventet – og det er værd at bemærke, at Azevêdos ord faldt inden konflikten mellem Rusland og en række vestlige lande resulterede i et russisk importforbud mod en række landbrugsvarer fra bl.a. Danmark i begyndelsen af august. På lang sigt fordi al nyere økonomisk forskning viser, at internationalisering (økonomisk, politisk og socialt) er en af de vigtigste drivkræfter for den fremgang i produktiviteten, som alle i den ’gamle’ industrialiserede verden i stigende udstrækning skal leve af i fremtiden i lyset af den demografiske udvikling.

Lad os derfor håbe, at der snart igen sker tiltag i retning af, at der åbnes op for den frie handel mellem verdens lande og vi på den måde kan få væksten op i gear igen.

Profil
Helge J. Pedersen authorimage Uddannet cand.polit. Startede karrieren i Privatbanken, der siden blev til Unibank og nu Nordea. Har undervist i nationaløkonomi på Københavns Universitet og CBS, og har skrevet lærebogen "Nationaløkonomi på dansk."
Tidligere bloggere på borsen.dk